2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00016A projekt címe: Áramból és biomasszából metánt termelő hidrogenotróf metanogenezis rendszer kifejlesztése

 

A projekt azonosító száma: 2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00016

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 41 024 440 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2021.01.01 – 2023.12.30.

Pénzügyi vezető:
Balogh Gyöngyi

Szakmai vezető:
Prof. Kovács Kornél

 


A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt során végzett munkát a megújuló energiahordozók kutatása és fejlesztése területén valósítjuk meg olyan új megoldási lehetőségek kidolgozásával, amelyek megbízható és környezetbarát technológia bevezetését eredményezik. A komplex biometán termelő rendszer első elemei egy kétlépéses anaerob biomassza lebontáson alapuló fermentációt jelentenek. Az első reaktorban a lebontási folyamat hidrolízis és acetogén lépései valósulnak meg. Ezt követően a részben lebontott biomasszát a metanogén fázist végző mikroba közösség emészti tovább. A második fermentáció fő terméke a biogáz, ami 60-70% metán és 30-40% széndioxid elegye. A gáz metán tartalmát dúsítani kell ahhoz, hogy földgáz minőségű megújuló energiahordozót állítsunk elő. Ennek érdekében a rendszert kiegészítjük egy elektrolizáló berendezéssel, amely az elektromos elosztó hálózatban csak nagy veszteséggel tárolható, megújuló „zöld” áramot használja vízbontásra. Ilyen „zöld” áram termelő jelentős kapacitás kiépítését tervezi Megújuló Cselekvési Tervében Magyarország (elsősorban fotovoltaikus technológiával) és India (fotovoltaikus és szélenergia) is. Tehát az elkövetkezendő években rengeteg, előre nem tervezhető, kiszámíthatatlanul az elektromos elosztó hálózatokra táplált „zöld” áram tárolását, hasznosítását kell megoldani mindkét országban, amihez tározó erőművek építése (pl. akkumulátorokkal) nagyon költséges lenne. A víz elektrolízise során keletkező hidrogént a metanogén biogáz reaktorba vezetjük, ahol az ott élő hidrogenotróf metanogén archaea mikrobák megvalósítják a hidrogén és szén-dioxid metánná történő konverzióját, tehát a széndioxidot metánná redukálják. Eképpen a metanogén biogáz reaktorból távozó gáz összetételét 90-95% metán és 5-10% egyéb gáz (elsősorban vízgőz és széndioxid) tartalomra dúsítjuk, ami már minden olyan területen felhasználható megújuló energia hordozó, ahol ma fosszilis földgázt használunk.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány