2022-2.1.1-NL-2022-00012

.


A projekt címe: Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium


A projektazonosító száma: 2022-2.1.1-NL-2022-00012


A konzorciumvezető neve: TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Konzorciumi partnerek:

 1. ZalaZONE InnoTech Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 3. CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
 4. Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
 5. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 6. Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
 7. Védelmi Innovációs Kutatóintézet Zrt.
 8. MouldTech Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
 9. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 10. Pécsi Tudományegyetem
 11. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
 12. Széchenyi István Egyetem
 13. Szegedi Tudományegyetem

A szerződött támogatás összege: 10 000 000 000 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 96%, SZTE esetében 100%


Az SZTE támogatási összege:

Támogatott szervezet neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

760 000 000 Ft

0 Ft

760 000 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.12.01. - 2026.10.31.


SZTE Szakmai vezető: Prof. Dr. Kónya Zoltán


SZTE Projektmenedzser: Fekete Klára


SZTE Projekt pénzügyi menedzser: Ács-Sándor Tímea


SZTE Pénzügyi ellenjegyző: Kanász DóraA projekt tartalmának bemutatása:

A projekt előzménye

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH), mint kezelő szerv útján pályázatot hirdetett „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan tudásközpontok kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak.

A projekt célja:

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium többcélú felhasználású ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. Fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, ami az ipar, és ennek meghatározó elemeként a kapcsolódó többcélú ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik. A hazai többcélú innovációs fejlesztések célja a kettős felhasználású termékeket előállító, a hazai kutatásokra és tudásbázisra alapozó többcélú innovációs rendszer (ökoszisztéma) kiépítése, ami a meghatározó műszaki kompetencia és tudás, háttér igénye miatt jelentős mértékben támaszkodik a hazai egyetemek és kutatóintézetek meglévő és továbbfejleszthető kompetenciáira, kapacitásaira, innovatív ipari partnereket is bevonva.

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium szakmai irányai olyan élvonalbeli technológiákra fókuszálnak, amelyekben Magyarország az elkövetkező évtizedben kiemelkedő szerephez juthat a nemzetközi mezőnyben is. A technológiák közül kiemelkednek az alacsony költséggel gyártható, ugyanakkor magas szakmai tudást igénylő és a kitűzött célokban hatékonyan teljesítő területek, beleértve a drónokat, robotokat és földi automatizált platformokat, a hálózatközpontú digitális megoldásokat és a bionikát. A program főleg az alkalmazott kutatásokra helyezi a hangsúlyt, természetesen kiegészítve a kapcsolódó alapkutatásokkal, megteremtve a lehetőséget a technológia hasznosítására.


Projektelemek

1. Terepi járművek, platformok autonóm irányítása

2. Hálózatközpontú, kooperatív automatizálás

3. Drón technológia (Az SZTE kutatási területe a projektben)

4. Bionika, robotika

5. Additív gyártás és anyagtechnológia (Az SZTE kutatási területe a projektben)

 

Drón technológia

 

Drón hidrogénhajtás fejlesztése tématerületen:

 • Hidrogén előállítás, tárolás, és tüzelőanyagcellás felhasználás védelmi aspektusainak vizsgálata

 

Additív gyártás és anyagtechnológia

Anyagtudományi kutatások tématerületen:

 • Fém 3D nyomtatás kompetencia fejlesztése és drón szerkezeti alkatrészek fejlesztése
 • Anyagtudományi CT berendezések 3D fémnyomtatásban való hasznosíthatóságának vizsgálatára
 • Felületi nanostruktúrák előállítása lézerekkel és ezek karakterizálása
 • Lézeres röntgenforráson alapuló CT-berendezés kifejlesztése drón- és egyéb alkatrészek vizsgálatára
 • Mobil érzékelő platform kialakítása gázok és aeroszolok detektálásához


KTNL_piktogram


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány