2020-2.1.1-ED-2022-00201

A projekt címe: A "Magyar anyagtudományi és anyagtechnológiai kompetencia-térkép" elkészítése

 

A projekt azonosító száma: 2020-2.1.1-ED-2022-00201

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 35 471 250 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100 %

A projekt megvalósítás időszaka:
2022.03.15.-2022.07.15.

Szakmai vezető:
Dr. Janáky Csaba

 

Projektmenedzser: Kaldenekker Mária

Pénzügyi vezető:
Czakó Kata

A projekt tartalmának bemutatása:

A különböző anyagok, és az azokra épülő eszközök meghatározták a történelem fontos mérföldköveit: minden ipari forradalom egy új anyaggal kezdődött. Ezen anyagok felfedezése, tulajdonságaik feltérképezése, a gyártástechnológiák kidolgozása, és az ezen anyagokra épülő eszközök megteremtése nélkül nem játszódhattak volna le a múltban és ma az ipari forradalmak. Az elmúlt években megjelentek Magyarországon azok az iparágak, melyek jelentős innováció-tartalommal rendelkező technológiákon alapulnak. Ezek az ágazatok húzóerőként jelennek meg a hazai anyagtudomány és anyagtechnológia szektorban dolgozók számára.


Célunk a „Magyar anyagtudományi és anyagtechnológiai kompetencia-térkép” elkészítése, mely három fő komponensből áll. Elsőként egy kérdőíves felmérést fogunk elvégezni, mely feltérképezi a kutató/fejlesztő csoportok kompetenciáit, eddigi számokban kifejezett eredményeiket, az érintett tudományos/technológiai területeket, tevékenységüket, és a kutatások ökoszisztémába történő beágyazódását. A kompetencia-térkép felállításának második komponense egy egyedi átvilágítás lesz, mely a kérdőíven felül megmutatja a csoportok tevékenységi fókuszát és hasznosítási lehetőségeiket. Harmadik komponensként pedig a hazai szakmai szervezetek bevonásával vélemény-dokumentumokat dolgozunk ki.


A jelen projekt keretében (i) meghatározzuk az erős és gyenge pontokat és (ii) a jövő lehetőségeit és szükségleteit, (iii) szinergikus együttműködési tevékenységeket végzünk, (iv) ipari kapcsolatokat alakítunk ki, és (v) tanácsadási tevékenység-hálózatot alapozunk meg.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány