TKP2021-NVA-09

Tématerületi Kiválósági Program 2021

TKP2021-NVA-09

 

A projekt címe: Smart rendszerek

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1.199.519.969 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.01.01.-2025.12.31.

 

Projektmenedzser: Zsigmond Anikó

Pénzügyi vezető: Kispéter Dóra

Szakmai vezető: Prof. Dr. Gyimóthy Tibor

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Tématerületi Kiválósági Program 2021 pályázati kiírás célja, hogy a felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek szakmai kiválóságára építve, tématerületi kutatásfejlesztési programokat bonyolítsanak le (beleértve az alapkutatást, alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést).

 

A Smart Rendszerek Kutatóintézet 2018-ban alakult a Nemzeti Kiválósági Program keretein belül 12 kutatócsoport részvételével. A kutatócsoport dolgozói az alábbi területeken értek el jelentős kutatási és fejlesztési eredményeket:

 

1) Szoftvermérnöki feladatok: hatékony, megbízható és biztonságos IoT (Internet of Things) szoftverplatform fejlesztése smart rendszerek monitorozására, adatkinyerésre és a környezet vezérlésére.

 

2) A rendszerben keletkező adatok feldolgozása: optimalizációval, prediktív modellezéssel, és az erre épülő adaptív vezérléssel kapcsolatos problémák vizsgálata, a matematika, mesterséges intelligencia, képfeldolgozás és az adatbányászat eszköztárával.

 

3) Alkalmazásspecifikus feladatok: tömegközlekedési, egészségügy problémák vizsgálata klinikai orvosi és geoinformatikai kompetenciák felhasználásával.

 

A szakterület sajátosságai miatt a kutatás-fejlesztés smart rendszerek területén sokszor csak intenzív ipari együttműködések keretein belül lehet igazán hatékony. Erre kiváló példa a minimális erőforrás igényű IoT szoftverplatform (JerryScript) fejlesztése. Ez a projekt évek óta halad előre az intézet munkatársai és olyan ipari szereplők közös munkájaként, mint a Samsung, az Intel és az ARM. A területi ipari együttműködések volumenét jól jellemzi, hogy az SZTE innen származó éves bevétele meghaladja az 1 millió eurót.

 

A Kutatóintézet dolgozói eddig több száz cikket publikáltak, melyek túlnyomó többsége az adott terület nemzetközileg elismert fórumain jelent meg. Természetesen ez a publikációs tevékenység kiterjedt nemzetközi együttműködéssel valósult meg. Több mint 30 külföldi egyetemmel vannak társszerzős publikációk, melyek közül néhány ismertebbet név szerint is említünk: Dresden University of Technology (Németország), the Lund University (Svédország), the Sungkyunkwan University (Korea), the Texas A&M University (USA), the University of British Columbia (Kanada) és University of California, Los Angeles (USA).

 

A jelenlegi pályázatban a kutatócsoportok egyik célja az eddigi sikeres kutatás-fejlesztési témák folytatása.

 

Új fókusz területként jelentkezik az MI modellek (speciálisan mélytanulási modellek) megbízhatósági problémáinak vizsgálata. Ez egy nagyon kritikus biztonsági probléma, hiszen napjainkban nagyon sok helyen alkalmaznak gépi tanulási modelleken alapuló szoftver megoldásokat. Ugyanakkor nem teljesen megoldott még az ilyen modellek biztonsági kockázatának kezelése. A kutatóintézet több kutatócsoportja is foglalkozni kíván ezzel a területtel. Tervezett kutatási téma a mesterséges neuronhálózatok formális és heurisztikus verifikációjával kapcsolatos módszerek vizsgálata továbbá a robusztus mesterséges neuronhálók jellegzetességeinek feltárása, valamint az un. deep-fake technológiák elemzése. Ígéretes kutatási irány annak vizsgálata, hogy a hagyományos szoftverminőség-biztosító és tesztelési módszerek adaptálhatók-e MI modellekre?

 

Matematikai kutatási feladat neurális hálózatok differenciálegyenletekkel történő modellezésének vizsgálata, illetve olyan folytonosan differenciálható neurális hálózatok keresése, melyek segítségével a „fekete doboz” szerű kiértékelő szoftverek klasszikus algoritmusokkal is kombinálhatók.

 

Az MI modellek biztonsági problémáinak kutatása mellett kiemelt kutatási feladat annak vizsgálata, hogy a rohamosan fejlődő MI módszereket, hogyan tudjuk biztonságosan és hatékonyan használni a különböző smart megoldásokban. Alkalmazási területként telemedicina, okos városok, különböző képfeldolgozási feladatok, illetve mobil robotikai megoldások kutatása szerepel a pályázati célkitűzésben. Nagyon ígéretes kutatás-fejlesztési terület az MI módszerek alkalmazása szoftver karbantartási, illetve tesztelési feladatokban.

 

A pályázatban résztvevő kutatók jelenleg is több nemzetközi EU-s pályázatban vesznek részt. A pályázat egyik célja, hogy növeljük ezen nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések számát és volumenét. Mivel a MI területhez kapcsolódóan jelentős a nemzetközi érdeklődés, ezért erre reális esély van.

 

Másik fontos cél, hogy megőrizzük és lehetőség szerint növeljük a kutatóintézet igen jelentős nemzetközi és hazai ipari együttműködéseit. Erre is jó esélyünk van, mivel több területen folyamatosan erősödik az együttműködés a Samsung céggel és más partnerekkel is vannak hosszútávú együttműködéseink (ARM, Sagemcom).

 

A projekt azonosító száma: TKP2021-NVA-09


Projekt weboldala


nkfi_alapbol_megvalosulo_projekt_logo1_250x250

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány