SZTE TIK 2010. Március

2010. március 29.

Már­ci­us 27-én fél ki­lenc­től fél tí­zig sö­tét­ség­be bo­rult a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont.

2010. március 19.

Központunk, mint a természeti és társadalmi környezet elkötelezett híve, a Víz világnaphoz kapcsolódva szeretné még erőteljesebben felhívni a figyelmet a körülöttünk végbemenő eseményekre, s arra, hogy az egyes egyének mit tudunk tenni!

2010. március 19.

A Föld Órája a WWF nemzetközi kezdeményezése, aminek célja, hogy felhívják a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak veszélyeire. A világ legnagyobb klímavédelmi eseményén a csatlakozók vállalják, hogy március utolsó szombatján 20.30-tól egy órára lekapcsolják a világítást.

2010. március 02.

Az SZTE TIK Igazgatósága elkötelezett a környezettudatos irodai alkalmazások meghonosításában, ezért idén is nagy örömmel csatlakozott a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért által meghirdetett 2010. évi Zöld Iroda Versenyhez.