Tisztelt látogató!


A Műszaki Igazgatóság (a továbbiakban: MI) felel az Egyetem vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, szállítási, valamint a használatában lévő vagyon kezelésével, védelmével összefüggő feladatok teljesítését, továbbá ellátja a munkavédelemhez, környezetvédelemhez, sugárvédelemhez kapcsolódó intézményi feladatokat. Tevékenysége ellátása során kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott, felügyelt szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztésére.
Az MI ellátja az Egyetem karai, más szervezeti egységei vagyongazdálkodási, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, szállítási, valamint a használatában lévő vagyon kezelésével, védelmével összefüggő tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat. Irányítja és működteti a SZAKK egészségügyi szolgáltatásainak szervezéséhez kapcsolódó műszaki-üzemeltetési, munkavédelmi feladatokat.

Az MI a klinikai működést érintő műszaki feladatokat érintően szorosan együttműködik a KGI-vel, e körben rendszeresen beszámol és tájékoztatja a KGI-t, valamint a SZAKK elnökét a klinikai működést érintő kérdésekről.

Az MI igazgató feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:

a) Irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó irodák műszaki- gazdálkodási, ellátási, szolgáltatási, nyilvántartási tevékenységét.
b) Meghatározott beruházási, fejlesztési, beszerzési tevékenységeket irodái útján bonyolít.
c) Felelős a Műszaki és Beruházási Iroda, a Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, a Védelmi Iroda, valamint a Szállítási és Klinikai Üzemeltetési Iroda hatáskörébe tartozó feladatok szabályozásáért, az egyetemi tevékenység hozzá tartozó feltételeinek biztosításával a zavartalan működés megszervezéséért, ellenőrzéséért.
d) Felelős az Egyetem tulajdonában és kezelésében lévő vagyon védelméért.
e) Felelős a gazdálkodással összefüggő vezetői folyamatosságáért és a feltárt hiányosságok kiküszöböléséért.
f) Közreműködik egyes hatósági ügyekben és a szerződéskötéseknél. IKT/5-1378/2019
41
g) Feladata az Egyetem munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, sugárvédelmi tevékenységének megszervezése és irányítása.
h) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az Egyetem működését szolgáló műszaki és egyéb ellátási tevékenységeket.
i) Szervezi és irányítja a kollégiumok műszaki, szakmai felügyeletét és koordinálja az állam és az egyetem stratégiai fejlesztési tervével összhangban.
j) Figyelemmel kíséri a felügyelt irodák minőségirányítási rendszerrel összefüggő tevékenységét.
k) Felelős a minőségirányítási rendszer dokumentumaiban meghatározott feladatok teljesítéséért.


A Műszaki Igazgatóság vezetője:
Csóti Ferenc
E-mail: csoti.ferenc@gmf.u-szeged.hu
Telefon: +36-62-545-427

Csóti Ferenc

Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)