Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság

A Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság elősegíti a Szegedi Tudományegyetem nemzetköziesítéssel kapcsolatos stratégiai céljainak megvalósítását, közreműködik az Egyetem nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok ellátásában, annak érdekében, hogy fejlessze az Egyetem nemzetközi valamint az Európai Felsőoktatási és Kutatási Régióban való aktív szerepvállalását. Az Igazgatóság feladata az Egyetem hazai és nemzetközi egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az Egyetem marketing és PR tevékenységének koordinációja. Az Igazgatóság élén a nemzetközi és közkapcsolati igazgató áll. Az Igazgatóság működése - a rektor szakmai felügyelete mellett - a kancellár irányítása alatt történik. A nemzetközi és közkapcsolati igazgató jogait és kötelezettségeit - a Rektor szakmai felügyelete mellett - a Kancellár határozza meg.

Az Igazgatóság kiemelt feladatai közé tartozik különösen:

 • az SZTE hazai és nemzetközi marketing, kommunikációs és toborzási stratégiai, valamint központi külső és belső PR stratégiai céljai megvalósításának elősegítése,
 • az ERASMUS+, ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitás, a CEEPUS, Campus Mundi, a Makovecz és az EGT Alap programok centralizált, intézményi szintű irányítása és program-menedzsmentje, az ezen programokhoz kapcsolódó oktatói, kutatói, hallgatói és adminisztratív nemzetközi mobilitások megvalósításának biztosítása;
 • a Stipendium Hungaricum program centralizált, intézményi szintű irányítása, valamint a nemzetközi teljes képzések koordinálása;
 • az SZTE hazai és nemzetközi marketing tevékenységének és a külföldi hallgatók toborzásának irányítása, valamint a szervezeti egységek nemzetközi kezdeményezéseinek támogatása;
 • a külföldi hallgatók fogadásában szerepet vállaló külső szervezetekkel és intézményekkel (kiemelten pl. Magyar Rektori Konferencia, Tempus Közalapítvány) történő együttműködés koordinálása;
 • a külföldi hallgatók fogadásával és ügyintézésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az egységes egyetemi kommunikációval, kiadványok gondozásával, sajtókapcsolatok kezelésével, valamint az egyetemi marketing és PR tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a nemzetközi trendek, rangsorok, folyamatos elemzése és időszaki jelentések készítése;
 • a rendezvényszervezést és az egyetem területén folyó reklám tevékenység koordinálása;
 • a végzett hallgatókkal való kapcsolattartás, későbbi karrierjük építésének segítése, hozzájárulva az anyaintézmény oktatási és szolgáltatási színvonalának állandó fejlesztéséhez;
 • az Egyetem kulturális életének szervezése, a kulturális kapcsolatok ápolását elősegítve az Egyetem kulturális értékeinek megőrzése;
 • az egyetemen folyó könyvkiadói tevékenység, a kiadói műhelyek tevékenységének irányítása.


Elérhetőség: Szeged 6720, Dugonics tér 13., tel: (06 62) 544 660, Fax: (06 62) 546 353,


Munkatársak


Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság

Dr. Bene Tamás

nemzetközi és közkapcsolati igazgató

--

bene.tamas[@]szte.hu

Hegedűs-Varga Krisztina

igazgatósági titkárságvezető

36-62-544-660

hegedus-varga.krisztina[@]szte.hu

Kószó Diána
ügyintéző 36-62-544-660 koszo.diana[@]szte.hu
Közkapcsolati Iroda

Antal Éva Eső

PR-referens

36-62-546-778

antal.eva[@]szte.hu

Bajusz Péter

PR-referens

36-62-546-353

bajusz.peter[@]szte.hu

Bobkó Anna

sajtóreferens

36-62-546-778

bobko.anna[@]szte.hu

Császár Dorina
kulturális szervező

36-62-544-045

csaszar.dorina[@]szte.hu

Gorcsa Oszkár

PR referens

36-62-546-484

gorcsa.oszkar[@]szte.hu

Mucsi Tímea

projekt asszisztens

36-62-546-484

mucsi.timea.alexandra[@]szte.hu

Tajti Gabriella

kulturális menedzser

36-62-544-045

tajti.gabriella[@]szte.hu

Tóthné Vékony Tímea

PR referens

36-62-546-484

tothne.vekony.timea[@]szte.hu

Újszászi Ilona

közkapcsolati koordinátor

36-62-546-778

paszkane.ujszaszi.ilona[@]szte.hu

Nemzetközi Képzések Irodája international[@]rekt.szte.hu

Dr. Jerney Leona

irodavezető

36-62-343-763

jerney.leona[@]rekt.szte.hu

Szécsi Annamária

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-884

szecsi.annamaria[@]rekt.szte.hu

Katsidis Diána

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-763

katsidis.diana[@]rekt.szte.hu

Makhajda Laura

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-763

makhajda.laura[@]rekt.szte.hu

Dr. Szabó Előd Sándor

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-763

szabo.elod.sandor[@]rekt.szte.hu

Nemzetközi Mobilitási Iroda

Balogné Molnár Gabriella

irodavezető

36-62-544-009

gabriella.balog.molnar[@]rekt.szte.hu

Dr. Tanács Edit

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-544-006

tanacs.edit[@]rekt.szte.hu

Modok Marianna

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-546-365

modok.marianna[@]rekt.szte.hu

Pető Ágnes

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-546-366

peto.agnes[@]rekt.szte.hu

Zilahi Tibor

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-544-522

zilahi.tibor[@]rekt.szte.hu

Nemzetközi együttműködési és beiskolázási iroda

Lehocki Balog Andrea

irodavezető

36-62-343-703

lehocki.balog.andrea[@]rekt.szte.hu

Papp Zsuzsanna Adél

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-885

papp.zsuzsanna.adel[@]szte.hu

Szörényi Emília

nemzetközi marketing menedzser

36-62-343-703

szorenyi.emilia[@]rekt.szte.hu

Diana Mustafa

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-703

badran.diana[@]rekt.szte.hu

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány