Akadémikusaink


AZ MTA RENDES TAGJA

 

Dr. Dobozy Attila professor emeritus (1998, 2004)

(ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

 

Dr. Hatvani László professor emeritus (1998, 2004)

TTIK Analízis Tsz.

 

Dr. Papp Gyula professor emeritus (1993, 1998)

(ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

 

Dr. Róna-Tas András professor emeritus (1990, 1995)

(BTK Altajisztika Tsz.)

 

Dr. Solymosi Frigyes professor emeritus (1982, 1990)

(TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tsz.)

 

Dr. Telegdy Gyula professor emeritus (1990, 1995)

(ÁOK Kórélettani Intézet)

 

Dr. Totik Vilmos egyetemi tanár (1993, 2001)

(TTIK Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tsz.)

 

Dr. Dékány Imre professor emeritus (2001, 2007)

(ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)

 

Dr. Hetényi Magdolna professor emerita (2001, 2007)

(TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.)

 

Dr. Mészáros Rezső professor emeritus (2001, 2007)

(TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz.)

 

Dr. Penke Botond professor emeritus (2001, 2007)

(ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)

 

Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár (2001, 2007)

(ÁOK Neurológiai Klinika)

 

Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár (2004, 2010)

(TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tsz.)

 

Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár (2007, 2013)

(GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

 

Dr. Major Péter tov. jogv. alk. egyetemi tanár (2004, 2013)

(TTIK Sztochasztika Tsz.)

 

Dr. Krisztin Tibor tanszékcsoport-vezető egyetemi tanár (2013, 2019)

(TTIK Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék)

 

Dr. Tamás Gábor egyetemi tanár (2013, 2019)

(TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék)

 


AZ MTA LEVELEZŐ TAGJAI

 

Dr. Kovács Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár (2016)

(TTIK Gazdaság és Társadalomföldrajzi Tanszék)

 

Dr. Kenesei István professor emeritus (2016)

(BTK Angol Tanszék)

 

Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár (2019)

(ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

 

Dr. Hohmann Judit tanszékvezető egyetemi tanár (2019)

(GYTK Farmakognóziai Intézet)

 

Dr. Gyimóthy Tibor egyetemi tanár (2019)

(TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék)

 

Dr. Voszka Éva egyetemi tanár (2019)

(GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete)

 

 

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA RENDES TAGJA

 

Dr. Szecsődi Ferenc egyetemi tanár (2012)

(ZMK Vonós Tsz.)

 

Dr. Tóth Péter tanszékvezető egyetemi tanár (2011)
(ZMK Zeneelmélet Tsz.)

 

 

EURÓPAI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA - EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS (EASA)

 

Dr. Martonyi János professor emeritus
(ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék)

 

Dr. Trócsányi László egyetemi tanár
(ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet)

 

Dr. Bálint Gábor professor emeritus

(ÁOK Pszichiátriai Klinika)

 

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium