EFOP-4.2.3-22-2022-00006
A projekt címe: Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése


A projekt azonosító száma: EFOP-4.2.3-22-2022-00006


A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 499 970 977 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt megvalósítás időszaka: 2022.09.01. – 2023.11.30.


Projektmenedzser: Alattyányi István


Pénzügyi vezető: Tanács Lejla


 

A tervezett fejlesztés bemutatása:

Pályázatunk általános célja a gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúránk fejlesztése annak érdekében, hogy a Szegedi Tudományegyetem a pedagógushallgatók számára tudásalapú társadalmi és gazdasági környezetéhez illeszkedő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A fejlesztés segítségével a hallgatói gyakorló terek, az IKT és idegen nyelvi tanítási környezet, a pedagógushallgatók által használt környezet megújul, valamint egyes célzott épületfelújítások valósulnak meg a pedagógushallgatók gyakorlati képzésének javítása érdekében.

 

Az SZTE a pedagógusképzés csaknem teljes területét lefedi, de a hallgatói létszámadatok alapján szükség van a tanári és pedagógus pálya népszerűsítését növelő intézményi szolgáltatások fejlesztésekre, amely által növelhető a tanító és tanár szakos hallgatók létszáma. A pedagógusképzés fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez kapcsolódóan a gyakorló iskolák fejlesztése kiemelt feladat. A tanár szakos hallgatói gyakorlatok minőségének fejlesztése az SZTE-vel együttműködő más fenntartású iskolákban folytatott tanári gyakorlatok minőségét is emeli.

 

Az SZTE, mint fenntartó célja, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben a gyakorlótanításon résztvevő tanító és tanár szakos hallgatók, pedagógusok és a diákok számára is egyaránt. A minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása által vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, ezzel csökkentve a pedagógushiányt.

 

A projekt során a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola feladatellátási minőségi javítása történik, mely folyamat során a fejlesztés fő területei:

 • Az iskolaépület megjelenésének, építészeti állapotának fejlesztése.
 • Professzionális tantermek (bútorzat, eszköz) felszerelése.
 • A mindennapos testnevelés tereinek fejlesztése (tornaterem).
 • Közösségi terek, Cyber club létrehozása, fejlesztése.
 • Elektronikus tananyagok használatának eszközei.
 • Szélessávú internetelérés.

 

A gyakorlóiskola az az intézmény, amely ideális körülményeket teremt a pedagógusjelölt hallgatók számára ahhoz, hogy kipróbálhassák magukat a gyakorlatban is, azaz az egyik fő feladata, hogy az egyetemen tanuló tanár szakos hallgatók számára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítson illetve, hogy az intézményben oktató pedagógusok, vezetőpedagógusok koordinálják a hallgatók felkésztését és fejlesztését. A gyakorlóiskolák mindennapi munkájába bekapcsolódnak a tanár szakos hallgatók is, akik aktívan nyomon követik a vezetőpedagógus által megtartott órákat, melyek után megbeszélik, elemzik az órákon tapasztaltakat. A tanterv alapján a gyakorlaton résztvevő hallgatók a kötelező gyakorlati órák megtartása után az órákról dokumentációt készítenek, majd a vezetőpedagógussal és a többi, gyakorlatot teljesítő hallgatóval elemzik az óra történéseit, tanulságait, áttekintik a gyakorlatra elkészített dokumentációt is. Az egyéni összefüggő gyakorlati időszakon belül több olyan óra is lezajlik, melyen a vezetőpedagóguson kívül egyetemi, pedagógusképzési szakember is részt vesz, és közösen értékelik a hallgató óráját, amely a hallgató portfoliójának, így a záróvizsgájának is része.

 

A pályázat keretein belül célunk a gyakorló iskola valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint intézményünk hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása, amellyel vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya és közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához csökkentve a pedagógushiányt.

 

A fenti célok elérése érdekében a pályázat keretében a következő fejlesztések valósulnak meg:

 • Összesen 55 tanterem kerül felújítása (az érintett helyiségek felületképzésének felújítása történik, oldalfalak és mennyezetek festése),
 • Parketta burkolatok helyenkénti javítása után, csiszolás-lakkozás történik.
 • Két tornaterem parketta burkolat cseréje történik meg.
 • A pincehelyiségek oldalfalain falnedvesedésből kialakult salétromosodás eltávolítása után ún. „lélegző” vakolat készítése, majd pára áteresztő felületképzés felhordásra.
 • A gimnáziumi épület egy kisebb tető szakaszán felújítási munkák elvégzése a folyamatos beázás megszüntetése céljából.
 • WIFI rendszer kiépítése az online tartalmak, élmény alapú oktatás és képzések, kompetenciamérés és kapcsolódó online fejlesztések támogatására,
 • Pedagógiai eszközök beszerzése a természettudományos és IT tantárgyak naprakész oktatásához.
 • IT eszközök beszerzése a cyber és robotika termek felszereléséhez.
 • Az új robotika szobába több módon variálható hagyományos tanteremi és szigetszerű szakkör jellegű kialakításra is alkalmas bútorzat beszerzése.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány