EFOP-1.8.21-18-2019-00001

esza_felso_250x250


A projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményeiben


A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00001


A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 59 936 068 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2020.02.01. - 2021.04.30.

Projektmenedzser:
Sipos-Kovács Mónika

Pénzügyi vezető:
Sipos-Kovács Mónika

Szakmai vezető:
Fráterné Dr. Nagy KamillaA projekt tartalmának bemutatása:
IC programunk tervezett megerősítésével célunk elérni, hogy a vezetők IC programban való személyes részvétele legyen nyilvánvaló az intézmény személyzete előtt, hogy az IIAB kompetenciája a súlyán legyen kezelve. Célunk a helyi infekciókontroll eljárásrendek aktualizálása, a hiányzók elkészítése az új Módszertani levelekben foglaltak szerint, azok oktatása, hogy a benne foglalt ellátási csomagok a napi rutin teendők része lehessen, amit a monitoring eredményei igazolhatnak is. Az egészségügyi személyzet oktatásával párhuzamosan a betegeink és a látogatóik IC oktatása és végső soron a szervezeti kultúra fejlesztése a beteg és dolgozói biztonság javítása érdekében elindulhasson.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány