KEHOP-5.2.15-21-2022-00017

KA


A projekt címe: Energetikai fejlesztések előkészítése a Szegedi Tudományegyetemen

 

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.15-21-2022-00017

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 268 392 045 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.07.09. - 2023.12.15.

 

Projektmenedzser: Alattyányi István


Pénzügyi vezető: Harmati-Major Ágnes


Szakmai vezető:
Csóti Ferenc

 


A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Szegedi Tudományegyetem célja a műszakilag elavult, korszerűtlen épületeiben energetikai fejlesztések előkészítése, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek alkalmazása, mely révén az épületek energetikai besorolása, mutatói javulnak, amely a gazdaságosabb fenntarthatóság mellett magasabb használati komfortot is eredményez. A projekt a Széchenyi 2020 program, KEHOP-5.2.15-21 - Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése elnevezésű projekt keretében valósul meg európai uniós vissza nem térítendő támogatásból.

A 2022. július 9. és 2023. július 8. között megvalósuló projekt célja a Szegedi Tudományegyetem épületeinek – kollégiumi, oktatási, klinikai épület - esetében energiahatékonysági tervezési feladatok megvalósítása, a kiviteli tervek, a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások elkészíttetése, majd az energetikai számításokon alapuló kivitelezői szerződések megkötése.

Közép- és hosszútávú cél a projekt megvalósításával az egyetemi épületek energiafelhasználásának és szén-dioxid kibocsátásának drasztikus csökkentése, nagyobb hangsúlyt helyezve a megújuló energiák használatára, ezáltal megfelelve a hazai és az EU energetikai és környezetvédelmi irányelveknek.

A projekt eredményeként a Szegedi Tudományegyetem rendelkezni fog olyan, a hazai és EU stratégiákkal összhangban lévő épületek energetikai fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó tervekkel, energetikai számításokkal, amelyekkel hosszútávon költséghatékonyan, környezettudatosan fenn tudja tartani, és működtetni az egyetemi épületeket.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány