EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001


A projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése


A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001


A (fő)kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság


Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 5 234 520 964 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Országos Kórházi

Főigazgatóság

3 678 022 364 Ft

0 Ft

3 678 022 364 Ft

Szegedi Tudományegyetem

1 441 397 600 Ft

0 Ft

1 441 397 600 Ft

Debreceni Egyetem

115 101 000 Ft

0 Ft

115 101 000 Ft

Pécsi Tudományegyetem

765 479 036 Ft

0 Ft

765 479 036 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.02.01. - 2023.03.31.


Projektmenedzser: Jancsó László


Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács Mónika


Szakmai vezető: Dr. Bereczki CsabaA projekt tartalmának bemutatása:

A gyermek sürgősségi és baleseti ügyeleti rendszer térben és időben széttagolt, az ellátó helyek hiányoznak. A betegutak bonyolultak, hosszúak, a magas szintű ellátás csak korlátozottan elérhető. Országosan számos helyen a felnőtt ügyeleti ellátásban kényszerülnek a gyermekek ellátására. Jelenleg egyetlen olyan kórház sincs, ahol 0-18 éves kor között minden baleseti sérült gyermek ellátása magas szinten, a hét minden napján, optimális módon megoldható lenne.

 

A projekt célja:

  • A gyermeksürgősségi ellátás elérhetőségének és a szolgáltatás színvonalának emelése.
  • A szükséges és legmagasabb szintű speciális, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.
  • Egy Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és fenntartható gyermek sürgősségi-baleseti ellátó rendszer kialakítása.
  • A gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás koncentrálása, a gyermeksebészeti, gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakmák erősítése.
  • Betegút-racionalizálás
  • Elkerülhetővé tenni a gyermekkori késedelmes vagy hibás, sikertelen ellátást, amely az egész életre kiható életminőség romlást eredményezhet a gyermek és a családja számára is.

 

A fejlesztés célterülete kettős:

Módszertani fejlesztés mely keretében:

A létrehozandó térségi gyermek traumatológiai és sürgősségi ellátó hálózat három-szintű (I. szint, II. szint és III. szint) modellje, különös hangsúllyal a betegirányítás gyorsaságának növelésére.

A gyermek sürgősségi-traumatológiai ellátási tevékenységek teljesítmény jelentéséhez szükséges BNO-ok, OENO-ok, HBCS-k kialakítása kerülnek és meghatározásra kerül a finanszírozási módszer.

Komplex infrastruktúra fejlesztés keretében:

Szegeden felújításra kerül 3000 m2.

A Klinikai tömbön belüli Gyermek Klinika épülete újul meg a fejlesztés eredményeként és veszi fel az ellátáshoz szükséges formát.

 

A projekt konzorciumban valósul meg, ahol a főkedvezményezett az OKFŐ. A Szegedi Tudományenyezett konzorciumi tagként vesz részt.

A projektgazda látja el a több projektből álló komplex fejlesztés teljes koordinációs és horizontális feladatrendszerét. Biztosítja a projektmenedzsmentet, a dokumentációs hátteret, lefolytatja a közbeszerzéseket, megvalósítja és koordinálja a nyilvánosság biztosítását, monitoring rendszert működtet a megvalósulásról.

Az SZTE, mint konzorciumi tag szorosan együttműködik a konzorcium vezetővel a fejlesztés megvalósulása érdekében, ennek megvalósulásért biztosítja a szakmai dokumentumokat, a közbeszerzések szakmai specifikációját, helyi vezetői, szakmai egyeztéteseket lebonyolítja, a szükséges dokumentumokat elkészíti, a rendszeres adatszolgáltatást biztosítja, megvalósítja, koordinála a projekt megvalósulási folyamatait, pénzügyi elszámolókat, az érintett fejlesztés pénzügyi folyamatait ellátja.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány