EFOP-2.2.0-16-2016-00008


A projekt címe: Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése


A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00008


A (fő)kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság


Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 3 999 540 269 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Országos Kórházi
Főigazgatóság
3 276 122 335 Ft
0 Ft
3 276 122 335 Ft

Szegedi Tudományegyetem

254 527 007 Ft
0 Ft
254 527 007 Ft
Debreceni Egyetem 234 363 920 Ft
0 Ft
234 363 920 Ft
Pécsi Tudományegyetem 234 527 007 Ft
0 Ft
234 527 007 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.01.05. - 2022.02.28.


Projektmenedzser: Dr. Bernát Bence


Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács Mónika


Szakmai vezető: Prof. Dr. Kálmán János

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A mentális megbetegedések amellett, hogy súlyos családi, szociális és gazdasági terhet rónak a társadalomra, a testi megbetegedések kockázati tényezői is. A mentális megbetegedések a fogyatékosság és az idő előtti nyugdíjba vonulás fő okai között szerepelnek, emellett az átlaghoz képest a pszichiátriai betegek élettartama 15-20 évvel rövidebb. A jelenleg egyenlőtlen hozzáférés miatt a betegek sok esetben nehezen kerülnek be a pszichiátriai, addiktológiai ellátórendszerbe, valamint az aktív pszichiátriai ellátást követően a betegek a pszichiátriai ellátás látószögéből gyakorta kikerülnek. A betegek hosszú távú pszichiátriai, addiktológiai gondozása, az esetleges visszaesések megelőzése és időben történő felismerése nem megoldott. Sok esetben a pszichiátriai, addiktológiai betegségben szenvedők akkor kerülnek már ismételten ellátásra, amikor állapotuk kritikussá válik, és aktív osztályos felvételük megkerülhetetlen.

 

A projekt célja:

  • A pszichiátriai és addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához való hozzáférésének javítása.
  • A pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozás ellátási minőségének és hatékonyságának javítása.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozók humán erőforrás kapacitásainak fejlesztése.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozók terepmunkára való képességének fejlesztése.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat interszektoriális együttműködésének javítása (szociális ellátórendszerrel és más érintett szolgáltatókkal).


A szegedi egészségügyi rendszer alapeleme az, hogy a járó-és fekvőbeteg-ellátás egységes szervezeti rendszerben működik, és mindkét feladatot az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, a pszichiátria területén szűkebben az SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika látja el.

A szegedi gondozói pályázat célkitűzései között szerepel a 4 magyarországi orvosegyetem pszichiátriai klinikáinak, az OPAI-nak, a Magyar Pszichiátriai Társaság gondozói szekciójának, illetve a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületeinek és a Fővárosi Pszichiátriai Gondozók Egyesületének bevonása, valamint az országosan meghatározó szerepet vállaló gondozási központok, képzőhelyek bevonása, együttműködési rendszerének kialakítása a járóbeteg-ellátás korszerűsítésének érdekében. A tervezett gondozói szakmai protokollok kidolgozása a társintézetekkel összefogásban, a helyi igényekhez alkalmazkodva.

Cél a tervezést facilitáló munkacsoportok kialakítása megbeszélések, egyeztető szakmai szemináriumok formájában. A folyamat során prioritást élvez az elmaradott, ellátási hiányosságokkal küzdő területeken is gyakorlatban alkalmazható módszerek kidolgozása ezen módszerek disszeminációja, továbbképzés során történő megismertetése.

 

A pályázatban megvalósítandó szakmai program elemei:

  1. ÚJ GONDOZÁSI KOMPETENCIA STRUKTÚRA és kapcsolódó módszertanok, irányelvek, standardok kidolgozása
  2. Új GONDOZÓI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA
  3. AZ ÚJ GONDOZÓI ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉS
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány