EFOP-2.2.0-16-2016-00002

ERFA


A projekt címe: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése


A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002


A (fő)kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság


Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 8 716 162 062 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Országos Kórházi
Főigazgatóság
4 101 094 441 Ft
0 Ft
4 101 094 441 Ft
Szegedi Tudományegyetem 2 573 171 520 Ft
0 Ft
2 573 171 520 Ft
Debreceni Egyetem 858 347 049 Ft
0 Ft
858 347 049 Ft
Pécsi Tudományegyetem
1 183 549 052 Ft
0 Ft
1 183 549 052 Ft


A projekt megvalósítás időszaka: 2017.02.01. - 2022.12.31.


Projektmenedzser: Jancsó László


Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács Mónika


Szakmai vezető: Dr. Bereczki Csaba

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A WHO Atlas projektje szerint a gyermek és serdülő mentálhigiénés ellátás egyik nagy akadálya, hogy az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció színterei egymástól izoláltan működnek, nincs közöttük kommunikáció. Így egyik rendszerből a másikba csak nehezen kerülnek át a kliensek. Nemzetközi tanulmányok alapján a mentális betegségek 10-30 éves kor között kiemelkednek gyakoriságukkal a szomatikus betegségek közül. 10 éves kor felett gyakoribbak már, mint az összes többi gyermekgyógyászati betegség együttvéve. Az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális feltételei elégtelenek a gyorsan változó mentálhigiénés kockázati tényezőkre adandó válaszokhoz viszonyítva. Különösen igaz ez az ország egyes régióiban, különösen a hátrányos helyzetű megyékben, járásokban. A gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátást az ország felnőtt pszichiátriai ellátásának 20%-ában célszerű meghatározni. Ennek eléréséhez hazánkban jelentős mértékben szükséges fejleszteni a gyermek és ifjúságpszichiátriai ellátásban az infrastrukturát és a humán erőforrást.

 

A projekt célja:

 • A projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való jutásában meglévő egyenlőségek csökkentése, az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátórendszer korszerű és költséghatékony működtetése mellett.
 • Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
 • A mentálhigiénés ellátórendszerek közötti hálózatépítés elősegítése.
 • Az értékelési és finanszírozási rendszer fejlesztése.

 

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés SZTE célja, hogy egy telephelyen integrált gyermek- és ifjúságpszichiátriai, valamint addiktológiai egység kialakításával a gyermek- és ifjúságpszichiátria, valamint addiktológiai problémák hatékony kezelését biztosító új ellátási forma jöjjön létre, amely alkalmas regionális ellátási területen összefogni, koordinálni és utó követni a gyermek- és ifjúságpszichiátriai mentálhigiénés ellátás és prevenció színtereit.

 

A fejlesztésen keresztül elérendő, az ellátási szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó cél: az időben történő ellátáshoz való hozzáférés szignifikáns javítása, a szükséges és legmagasabb szintű, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.

 

A projekt keretében a Gyermekklinikán – mint a Klinikai Központon belül önálló ellátó egységen - belül megerősítésre kerül a Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály (önálló szervezeti egység), amely feladata:

 1. a projekt konzorciumi szinten összehangolt módszertani elvei alapján elkészülő szakmai irányelveihez illeszkedően szakszerű és hatékony ellátás biztosítása.
 2. a projekt SZTE fejlesztési elemében azon ellátási folyamat definiálása és ezt kiszolgáló infrastrukturális környezet megteremtése, melynek eredményeként optimalizálva a betegutakat, a betegek a szakmailag indokolt ellátási egységekbe a lehető leggyorsabb időintervallumon belül, definitív felvételen keresztül bekerülnek
 3. Jelenlegi Gyermek és Ifjúságpszichiátriai (továbbiakban GYIP) Osztályát és a hozzá kapcsolódó GYIP gondozót az első magyar GYIP tanszékké fejleszti, mely a magyar gyermekpszichiátriai szakorvosképzés és tudományos kutatóképzés bázisa lehet
 4. Kialakítja a Gyermek és Ifjúsági Mentálhigiénés Regionális Preventív és Terápiás Oktatási Koordinációs Központot (GYIMERKOK), megteremti annak infrastrukturális hátterét, és szakmai humán erőforrás bázisát

 

A hatékony, magas színvonalú, fenntartható, komplex gyermek pszichiátriai és addiktológiai ellátás létrehozásának elengedhetetlen feltétele a nemzetközi guideline-okon és modern kórháztervezési elveken alapuló infrastruktúrafejlesztés.

Az infrastruktúrafejlesztés célja, hogy a gyermekpszichiátria és addiktológiai ellátásban résztvevő szervezeti egységek egy telephelyen kerüljenek elhelyezésre.

 

A tervezett új Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Osztály és a kapcsolódó járóbeteg szakellátási egységek kialakítása a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ A-részlegének tervezett bővítményeként valósulna meg a Tisza Lajos körút felől egy új földszintes + négyszintes épület, mely egy nyaktaggal kapcsolódik a főépülethez.

 • Az alagsorban kapnak helyet a járóbeteg szakellátó és gondozói egységek, a nappali kórház helyiségei, egyes kezelő helyiségek és a mozgásterápiának helyet adó tornaterem.
 • A földszinten kerülnek kialakításra az orvosi és nővérszobák, tartózkodók, a működéshez szükséges gazdasági és egyéb kiszolgáló egységek (például gyógyszertár). Ugyancsak ezen a szinten biztosítanánk az orvosképzéshez szükséges helyiségeket.
 • Az első és második emeleten kap helyet 18 darab fürdőszobával ellátott, akadálymentesen megközelíthető kétágyas kórterem (11 gyermek - 7 ifjúság), melyekhez kapcsolódóan alakítanánk ki 2 ágyat az Intenzív Osztályon, ahol a magas kockázatú addiktológiai (drog, alkohol) betegek ellátása folyna kettős intenzív terápiás és pszichiátriai felügyelet mellett.
 • A harmadik emeleten a dolgozói öltőzőket, raktárakat és a gépészeti felépítményeket kívánjuk elhelyezni. Az egység tetején tetőteraszt hozunk létre, biztosítva a betegek számára a kert kapcsolatot, illetve a bővítmény kialakítása miatt elvett zöldterület visszapótlását.
 • Szintenkénti közlekedőket, lépcsőházat, betegágy szállítására is alkalmas liftet alakítunk ki. Az építményhez kapcsolódóan – a hatályos építészeti előírásoknak megfelelően – a dolgozók és betegek számára parkolóhelyeket alakítunk ki.
 • A terveinkben szereplő elgondolás szerint a földszint + négyszintes épület alatt egyszintes parkolót alakítunk ki a mozgáskorlátozott páciensek és hozzátartozóik érdekében.

 

A tervezett bővítmény: 2.200 m2 újépítés.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány