EFOP-2.2.0-16-2016-00002

ERFA


A projekt címe: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése


A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002


A (fő)kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság


Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 8 734 896 777 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Országos Kórházi
Főigazgatóság
3 811 472 155 Ft
0 Ft
3 811 472 155 Ft
Szegedi Tudományegyetem 2 816 448 162 Ft
0 Ft
2 816 448 162 Ft
Debreceni Egyetem 885 198 636 Ft
0 Ft
885 198 636 Ft
Pécsi Tudományegyetem
1 221 777 824 Ft
0 Ft
1 221 777 824 Ft


A projekt megvalósítás időszaka: 2017.02.01. - 2023.11.30.


Projektmenedzser: Jancsó László / Sipos-Kovács Mónika


Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács Mónika


Szakmai vezető: Dr. Bereczki Csaba

 


A projekt tartalmának bemutatása:


Az Országos Kórházi Főigazgatóság és a konzorciumi partnerek - Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem - együttműködésében megvalósult fejlesztés lényegi és központi eleme a gyermekpszichiátriai ellátórendszer területi hozzáférésének javítása az ország minden régiójában. Alapvető stratégiai cél volt a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való jutásában meglévő egyenlőtlenségek csökkentése, az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátás korszerű és költséghatékony működtetésével.


A projekt célja:

A projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való jutásában meglévő egyenlőségek csökkentése, az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátórendszer korszerű és költséghatékony működtetése mellett.


Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése:

A mentálhigiénés ellátórendszerek közötti hálózatépítés elősegítése.

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés SZTE célja, hogy egy telephelyen integrált gyermek- és ifjúságpszichiátriai, valamint addiktológiai egység kialakításával a gyermek- és ifjúságpszichiátria, valamint addiktológiai problémák hatékony kezelését biztosító új ellátási forma jöjjön létre, amely alkalmas regionális ellátási területen összefogni, koordinálni és utó követni a gyermek- és ifjúságpszichiátriai mentálhigiénés ellátás és prevenció színtereit.

A fejlesztésen keresztül elérendő, az ellátási szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó cél: az időben történő ellátáshoz való hozzáférés szignifikáns javítása, a szükséges és legmagasabb szintű, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.

A projekt keretében a Gyermekklinikán – mint a Klinikai Központon belül önálló ellátó egységen - belül megerősítésre kerül a Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály (önálló szervezeti egység), amely feladata:

  • a projekt konzorciumi szinten összehangolt módszertani elvei alapján elkészülő szakmai irányelveihez illeszkedően szakszerű és hatékony ellátás biztosítása.
  • a projekt SZTE fejlesztési elemében azon ellátási folyamat definiálása és ezt kiszolgáló infrastrukturális környezet megteremtése, melynek eredményeként optimalizálva a betegutakat, a betegek a szakmailag indokolt ellátási egységekbe a lehető leggyorsabb időintervallumon belül, definitív felvételen keresztül bekerülnek

A hatékony, magas színvonalú, fenntartható, komplex gyermek pszichiátriai és addiktológiai ellátás létrehozásának elengedhetetlen feltétele a nemzetközi guideline-okon és modern kórháztervezési elveken alapuló infrastruktúrafejlesztés.

Az infrastruktúrafejlesztés célja, hogy a gyermekpszichiátria és addiktológiai ellátásban résztvevő szervezeti egységek egy telephelyen kerüljenek elhelyezésre.

A tervezett új Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Osztály és a kapcsolódó járóbeteg szakellátási egységek kialakítása a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ A-részlegének tervezett bővítményeként valósul meg a Tisza Lajos körút felől négyszintes épület, amely kapcsolódik a főépülethez.

  • Az alagsorban kapnak helyet a járóbeteg szakellátó és gondozói egységek, a nappali kórház helyiségei (csoport és szociálterápiás helységek).
  • A magasföldszinten kerülnek kialakításra a nappali foglalkoztatók, egyes kezelő és gondozó helyiségek és a mozgásterápiának helyet adó tornaterem.
  • Az első és második emeleten kap helyet 18 darab kórterem, amelyből 10 darab fürdőszobával ellátott, 2 pedig akadálymentesen is megközelíthető. Legtöbb kórterem kétágyas.
  • A sajátos ellátási igényű, zavart, esetleg drogfogyasztás miatt vagy más okból erőszakos fiatalkorú páciensek ellátása érdekében úgynevezett emelt biztonságú gyermekpszichiátriai ággyal rendelkezik két kórterem 1-1 ággyal.
  • Két kórteremben pedig u.n multidiszciplinális ellátásra nyílik lehetőség.
  • A harmadik emeleten szemináriumi terem kialakítása történik a képzések és oktatás céljainak megvalósítása érdekében.
  • Szintenkénti közlekedőket, lépcsőházat, betegágy szállítására is alkalmas liftet alakítunk ki.

 

A tervezett bővítmény: 2.200 m2 újépítés.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány