Bezár

SZTEhírek

kiemel_Jakucs_foldrajzverseny_20160408

„Let’s GEO!” – Bonyhádi csapat nyerte az SZTE V. Jakucs László földrajzversenyét

„Let’s GEO!” – Bonyhádi csapat nyerte az SZTE V. Jakucs László földrajzversenyét

2016. április 12.
7 perc

A problémamegoldásra ösztönöz az SZTE Jakucs László földrajzversenye. Az ötödik alkalommal megszervezett vetélkedő döntőjét, 2016. április 9-én a bonyhádi evangélikus gimnázium csapata nyerte. 4 ország 36 iskola 104 csapata, összesen 208 diák kapcsolódott be a tehetséggondozást szolgáló idei programba.

3 szomszédos országot, illetve Magyarország minden vidékét, a legnevesebb középiskolákat képviselték a Szegedi Tudomány egyetem (SZTE) V. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyének résztvevői. Összesen 36 középiskolából került ki a 2016. évi vetélkedő 208 versenyzője.

 


  Tanítványok tanítványai


Középiskolás diákok és egyetemisták zsibongtak a Szegedi Tudományegyetem geográfiai tanszékeinek folyosóin 2016. április 8-án délután. A fiatalok érdeklődve hallgatták az őslénytani gyűjteményről szóló bemutatót, csodálták meg a Koch Sándor Ásványgyűjtemény ritkaságait, figyelték a folyók mozgását szimuláló terepasztalon történteket. Így „pihente ki” az SZTE V. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyének középdöntőjébe bejutott 28 csapat a vetélkedő addigi fáradalmait – a 2016. április 9-i döntő előtt.

_MG_8996


Az egykori Jakucs-tanítványok középiskolás tanárként elhozzák a diákjaikat. Oknyomozó, a gondolkodást számon kérő vetélkedő a miénk – osztja meg velünk megfigyelését az SZTE versenyszervezésben is jeleskedő egyetemi docense, Szilassi Péter. Az SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézet Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének oktatója reméli: a Jakucs verseny ebbe az irányba mozdítja el a középiskolai földrajz tanárok módszertani munkáját.


Egy pedagógus sikerességét is méri, miként szerepel a versenyeken a diákja. Ezt erősíti meg a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 11. C osztályába járó Kovács Eszter. Gyakorlott versenyző, hiszen diáktársával már 9. osztályosként indult a Földgömb versenyen. De a szegedi egyetem földrajz versenyét az is vonzóvá tette a számára, hogy a tavaly középpontba állított barlangokat már bebarangolta. Ennek az előismeretnek is köszönheti, hogy a IV. Jakucs földrajzverseny második helyezettje lett. Szerinte a tapasztalatszerzés miatt mindenképpen érdemes tanulmányi versenyekre benevezni és részt venni. – Amit a felkészüléskor megtanulunk, az nem kerül elő a 2 évesre zsugorított földrajz órán – mondta. Elárulta: az SZTE földrajz szakán szeretne továbbtanulni.


Osztálytársa, Deák Dóra azért jelentkezett a „2016. évi Jakucsra”, hogy kipróbálja, mennyire más a sporthoz képest tanulmányi versenyen részt venni. Hasonlóságnak érzi, hogy a stressz-helyzetet kezelni kell. Az itteni megmérettetést olyan edzésnek fogja fel, amely segít fölkészülni az egyetemre, a továbbtanulásra.


– Bácskossuthfalváról, egy Szabadkától 30 kilométerre lévő faluból érkeztem a szegedi földrajzversenyre, a tanárom javaslatára – fordul felénk az egyik határon túli csapat tagja. A fiatalember szereti a földrajzot. A verseny fölhívta a figyelmét e tantárgy és tudomány érdekességeire. – Szeretem a csapatmunkát és azt, hogy a feladatok zöme a logikára épül. Ezért vagyunk esélyesek annak ellenére, hogy nem tanuljuk Magyarország földrajzát, csak Szerbiáét, illetve több tankönyv is hiányzott a fölkészüléshez.

 


  Egyetemistából kutató


– Az ország legjobbjai vesznek részt a Jakucs László földrajzversenyen, ezért ha közülük egy-két versenyző ide jelentkezik hallgatónak – mint arra már nem egy példát tudunk – az óriási nyeresége a szegedi egyetemnek, hisze kiváló hallgatók válhatnak majd belőlük – fejtette ki Szilassi Péter.


JakucsL_foldrajzverseny_2016.04.08.BA
Az SZTE V. Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyén készült képek itt megtekinthetőek:


Gyakorlati terep a földrajz szakos hallgatóink, a tanárjelöltjeink számára ez a verseny, hisz a kérdések összeállítását, javítását, a fiatalokkal való foglalkozást, a két versenyforduló közötti szabadidős programok szervezését egyaránt kipróbálhatják.


Két Jakucs verseny szervezésében, megvalósításában is részt vett Tóth Róbert. Az SZTE történelem-földrajz mester szakos hallgatója szerint a résztvevők a természettudományos pályák választáshoz is segítséget kapnak. De a vetélkedő a szegedi egyetem számára is jó lehetőség a bemutatkozásra. A középiskolás diákok felkészültségét jónak ítéli az egyetemista. Az élményszerző programokat is fontosnak tartja, mert ez köti össze a diákok jelenét a jövőjükkel.


– Alma materem, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium idén is képviselteti magát a Jakucs versenyen – fejezi ki örömét Balázs Brigitta. A doktorandusz hallgató egyetért Tóth Róberttel: a versenyzés növelheti a diákok önbizalmát, ami fontos a sikerhez.

– Miért érdemes földrajzzal foglalkozni? – kérdez vissza Balázs Brigitta. A tanárnak készülő doktorjelölt szerint nem a munkáért járó fizetség méri egy-egy pálya értékét. – Aki szereti a hivatását, az boldogul az életben.


Sikeres geográfus pályaképre többféle példát is láthattak a versenyzők, akik az elődöntő fordulói közötti szünetekben szemrevételezték a földrajz tanszékek folyosóin kiállított tablókat. Az ott bemutatott pályaívek is bizonyítják, hogy például a kőolajbányászattól kezdve a környezetvédelmi szakértőn át a kutatói pályáig többféle sikeres utat is befuthat, aki enged a felhívásnak:„Let’s GEO!”


 

  A problémamegoldásra ösztönöz


„Minden természettudományi ágban rendezzünk a középiskolásoknak helyi vagy országos tanulmányi versenyt!” Ez a stratégiai feladat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán – hallottuk Mucsi László dékántól. Példaként említette, hogy az informatikusok szerveznek vetélkedőt, a kémikusok két éve elnyerték az Irinyi országos verseny rendezési jogát, idén is a Szegedi Tudományegyetemen mérik össze tudásukat a legjobbak. A fizikusok Budó Ágoston versenye ugyanolyan népszerű, mint a Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikaverseny.


_MG_9015
Dr. Szilassi Péter és Dr. Mucsi László


Az SZTE TTIK vezetője „civilben” földrajztudós és oktató, ezért bennfentesként állította: – Az idén ötödik alkalommal életre hívott Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen széles a jelentkezők köre, a feladatok összeállításába pedig nagyon sok iskolából bekapcsolódnak a szakemberek. A verseny struktúrája biztosítja, hogy a szegedi elődöntőre és a döntőre a legfelkészültebb középiskolások érkeznek. A Jakucs verseny specialitása, hogy nem a lexikális tudást méri, hanem a problémamegoldásra ösztönöz. Jakucs professzor filozófiája volt, hogy egy-egy problémát a teljes komplexitásában kezeljen. Sok mérés, előzetes kutatás előzte meg a szintézisalkotást.


– Az egyetemi képzésben már azt várjuk, hogy természet- és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkezzenek a geográfiával foglalkozó hallgatók. A gondolkodó képességre építünk, hogy ne a tényanyagot hallgassák meg és mondják vissza a hallgatók, hanem próbálják az alkotó gondolkodást fejleszteni – magyarázta a földrajzzal foglalkozó SZTE TTIK dékán. – A felvételiben nem ad plusz pontot a Jakucs vetélkedőn elért helyezés, de a versenyen való szerepléssel olyan tapasztalatok gyűjthetőek, amelyek kamatoztathatóak az egyetemi hallgatóként elkezdett tudományos munkában.

 


  Emléket állítanak a tudósnak


Nemzetközi ismertségű kutatója volt a szegedi egyetemnek Jakucs László (1926-2001). A professzor halálának a 10. évfordulóján támadt az ötlete Nyári Diánának, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársának, hogy a középiskolásoknak rendezett tanulmányi versennyel emlékezzen a nagyszerű tudósára a Szegedi Tudományegyetem. Ezért e tanszék 2016-ban immár az ötödik Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyt szervezte meg.


A földrajz tereptudomány. A tájat megismerni csak a helyszínen lehet. Ezért tartjuk vonzerőnek, hogy a Jakucs László Nemzetközi Földrajzverseny első két helyezettjét külföldi tanulmányútra visszük – magyarázta a program elsőszámú szervezője, Szilassi Péter. Az SZTE TTIK egyetemi docense emlékeztetett: tavaly a Kárpátokba utaztak a nyertes középiskolásokkal, a táj természetföldrajzi jellemzőit az SZTE geográfusainak a segítségével ismerhették meg. – A komoly könyvjutalom is növeli az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézete, valamint a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke által szervezett többfordulós vetélkedő vonzerejét.


A Szegedi Egyetemi Kiadó, illetve a szegedi geográfiai tanszékcsoport GeoLitera kiadója gondozásában megjelent értékes albumok, szakkönyvek, illusztris kiadványok mellett az első helyezett csapat tagjai 10 ezer forintos, míg a második és harmadik helyezett csapat tagjai 5-5 ezer forintos könyvutalványt, illetve értékes ajándéktárgyakat is kapnak.


Az országhatárainkon túlról érkező diákokat azzal ösztönözzük, hogy jelentkezzenek a földrajz versenyünkre, hogy közülük a legjobb csapatnak külön kategória-díjat biztosítunk – hallottuk Szilassi Pétertől. – Az első helyezett csapat és kísérőtanáruk is megkapja a Jakucs László emlékplakettet.Az SZTE V. Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyének végeredménye:

Első helyezett:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Csapattagok: Bárdos Szabolcs, Szentgyörgyi Flóra

Felkészítő tanár: Gruber László

Második helyezett:

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba

Csapattagok: Festő Blanka, Szilágyi Eszter

Felkészítő tanár: Horváth Csaba

Egri Dobó István Gimnázium

Csapattagok: Gecse Alexandra, Garamszegi Péter

Felkészítő tanár: Dr. Veresné Kis Krisztina

Harmadik helyezett:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Csapattagok: Deák Dóra Lilla, Széll Bertalan

Felkészítő tanár: Szőllősyné Pálfi Melinda

A legjobb határainkon túli magyar középiskola csapata:

Szabadkai Svetozar Marković Gimnázium

Csapattagok: Kőrösi Márk, Ladányi Lili

Felkészítő tanár: László Bálint

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó AnnaAktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek