szte_the_2020

Intézkedés az egészségügyi veszélyhelyzet során alkalmazandó szabályokról – 2020. november 09.

Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megelőzése, az egyetemi polgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának biztosítása érdekében – összhangban a fenntartó által kiadott ajánlásokkal – a Szegedi Tudományegyetemen vezetése a 4/2020. (XI.06.) számú rektori-kancellári együttes utasítás kiadásáról döntött.

Az együttes utasítás 2020. november 09. napján lép hatályba, az abban foglaltakat minden egyetemi polgár és minden az SZTE által fenntartott és üzemeltetett intézmény, létesítmény területére belépő, illetve ott tartózkodó személy köteles betartani.

 

Az utasítás főbb szabályai:

 

  • Az SZTE épületeit csak egészséges, a COVID-19 tüneteit nem mutató személy látogathatja.
  • A személyi higiénés szabályok betartása az SZTE minden egyetemi polgára részéről kötelező.
  • Az SZTE területén zárt térben és szabadtéri rendezvényeken a maszk viselése kötelező.
  • Az SZTE épületeibe, vagy az épületek egyes helységeibe történő belépés feltételeként tartósan, vagy ideiglenesen az oda belépőknek testhőmérsékletmérés, illetve pre-triázs vizsgálaton történő részvétel kötelezettsége előírható.
  • Távolságtartással kapcsolatos szabályok: sorban állás esetén a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, a munkaállomásokat és a fogadóterületeket úgy kell kialakítani, hogy azok egymástól legalább 1,5 méter távolságban helyezkedjenek el.
  • A sport valamint a szabadidős létesítményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy, edző, közreműködő veheti igénybe.
  • Kiemelt figyelmet kell fordítani a közös használatú terek (öltözők, zuhanyzók, vizesblokkok, egyéb területek) takarítására, higiéniai állapotának fenntartására és annak ellenőrzésére.
  • Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.

 

A részletes szabályozás az alábbi linken elérhető:

6/2020. (XI.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány