Bezár

SZTEhírek

nyito_juttatas_2019

Béren kívüli juttatásokról állapodtak meg a szegedi egyetem vezetői

Béren kívüli juttatásokról állapodtak meg a szegedi egyetem vezetői

2019. november 21.
2 perc

Az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács Munkáltatói és Munkavállalói Oldal képviselői megállapodtak a 2019. évi béren kívüli juttatásokról, amelyre a szegedi egyetemen – az intézmény gazdasági lehetőségeit figyelembe véve – a 2019. évi költségvetésben összesen bruttó 205 millió forintot különítettek el.

A Szegedi Tudományegyetem közalkalmazottai a közoktatásban részesülő gyermekek után a szeptemberi iskolakezdést megelőzően minden szervezeti egységben egységesen bruttó 15.000,-Ft támogatásban részesültek. Az iskolakezdés támogatása mellett az elkülönített keretből 2019. évben további támogatásra bruttó 150 millió forint áll rendelkezésre.


A támogatás juttatásának alapelvei:

 

Teljes-, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére jár az alábbi elvek szerint:

 

  1. Juttatásban részesül, aki 2019. év október hó 1. napján - 2019. év május hó 2. napjától folyamatosan - a Szegedi Tudományegyetem közalkalmazottja, és a támogatás folyósításakor a közalkalmazotti jogviszonya fennáll.
  2. A 2019. év október hó 01. napját közvetlenül megelőző időszakban - ide nem értve a fizetett szabadságot - 30 napon túl távol lévő közalkalmazott nem részesül a támogatásban.
  3. 2019. év október hó 1. napján érvényes bruttó 280.000,- Ft jövedelemhatárig 28.000,- Ft és 350.000,- Ft jövedelemhatárig 20.000,- Ft támogatásra jogosult a közalkalmazott.
  4. A jövedelemhatár meghatározása során figyelembe vételre került valamennyi havi rendszeres bérelem (ide értve a rendszeres kereset-kiegészítést is), valamint a tárgyévben kifizetett eseti kereset-kiegészítés, továbbá illetménykiegészítés tárgyévi - 2019. év szeptember hó 30. napjáig számolt - időarányos része.
  5. Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak esetén a felső jövedelemhatár, illetve a támogatás összege időarányosan kerül megállapításra.
  6. A támogatás a 2019. novemberi bérrel együtt kerül kifizetésre a bérjegyzéken külön soron szerepeltetve.
  7. Több egyetemi jogviszonnyal rendelkező Részmunkaidős közalkalmazott részére - az SZTE-n további közalkalmazotti jogviszony szerinti munkaidőt is figyelembe véve - maximum napi 8 óra munkaidő erejéig teljes juttatás jár.
  8. Jogszabályváltozás miatt a támogatás bérjellegű juttatásnak minősül, melyre tekintettel a számfejtés keretében a munkabérből való levonás szabályai szerint adó-, és járuléklevonás, egyéb levonás, illetve adókedvezmény érvényesítés történik, a támogatás a bérjegyzéken külön jogcímen kerül feltüntetésre.

 

A munkavállalói oldal további javaslata:

Az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal képviselői egyértelműen, az előző évekhez hasonlóan, a korábbi költségvetési megszorításokat megelőző gyakorlat szerinti, egységes – valamennyi közalkalmazottra kiterjedő – béren kívüli juttatási gyakorlat visszaállítása mellett foglal állást és a továbbiakban is törekszik ennek elérésére.


Az aláírt megállapodás itt elérhető.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek