Bezár

Szervezeti felépítés

Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ

Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ

2015. november 09.
1 perc


Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ célja az Egyetemen folyó francia nyelvű képzések és kutatások elősegítése, a külföldi egyetemekkel és tudományos intézetekkel, kapcsolódó kormányzati és nem kormányzati, valamint a frankofónia nemzetközi szervezeteivel folyó francia nyelvű együttműködések koordinációja, a frankofón egyetemi tevékenység egységes megjelenítése.


Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ feladatait – különösen a koordinációs, projektgeneráló és projektmegvalósító, kutatás- és oktatássegítő tevékenységeit – a Rektor irányítása alatt végzi.


Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ támogathat valamennyi az Egyetemen, annak Karain és egyéb egységeiben zajló francia nyelvű oktatási és kutatási, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb tevékenységet.


Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ tevékenysége kiterjed a koordináción, projekteken és megjelenítésen túl az oktatás és kutatás szervezéséhez, hatékony megvalósításához kapcsolódó egyéb tevékenységekre is.


A Központ székhelye:

Dugonics tér 2.


A Központ munkatársai:

Prof. Dr. Paczolay Péter, egyetemi tanár, projektigazgató
Dr. Szász Géza, egyetemi docens, tudományos igazgató
dr. Kruzslicz Péter Pál, egyetemi tanársegéd, adminisztratív igazgató


A központ honlapja a http://www2.u-szeged.hu/cuf/ oldalon érhető el.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek