A Szegedi Tudományegyetem SzenátusaA SZENÁTUS SZAVAZATI JOGÚ TAGJAI:


Elnök:

 

DR. ROVÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, rektor

 

 

 

Tagok:

 

DR. FENDLER JUDIT kancellár

 

 

 

DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA egyetemi tanár, dékán

(Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttagok:

DR. SZOMORA ZSOLT egyetemi tanár

 

 

DR. SZABÓ IMRE egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Kar)

 

Póttagok:

DR. KARSAI KRISZTINA egyetemi tanár

 

DR. JUHÁSZ KRISZTINA adjunktus

 

DR. TÓTH JUDIT egyetemi docens

 

 

DR. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár, dékán (Általános Orvostudományi Kar)

 

Póttag:

DR. NÉMETH GÁBOR egyetemi tanár

 

DR. DUX LÁSZLÓ egyetemi tanár

 

 

DR. LENGYEL CSABA egyetemi tanár (Általános Orvostudományi Kar)

 

Póttagok:

DR. SÁRY GYULA egyetemi tanár

 

DR. LEPRÁNNÉ DR. MEZEI ZSÓFIA egyetemi docens

 

 

DR. GYENGE ZOLTÁN egyetemi tanár, dékán (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Póttagok:

DR. SÁNDOR KLÁRA főiskolai tanár

 

DR. GÉCSEG ZSUZSANNA egyetemi docens

 

DR. VAJDA ZOLTÁN egyetemi docens

 

 

DR. SZAJBÉLY MIHÁLY egyetemi tanár (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Póttagok:

DR. ZIMONYI ISTVÁN egyetemi tanár


DR. ALMÁSI TIBOR egyetemi docens


BESESEKNÉ DR. MOLNÁR GYÖNYGYVÉR egyetemi tanár

 

 

HÉDERNÉ DR. BERTA EDINA főiskolai docens, dékán (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttagok:

DR. DOMJÁN ANDREA főiskolai docens

 

DR. PAPP LÁSZLÓ főiskolai docens

 

 

DR. NAGY-GRÓCZ GÁBOR főiskolai docens (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttagok:

BOROS EDIT tanársegéd

 

DR. VIDA ANIKÓ főiskolai docens

 

 

DR. BARÁTH ZOLTÁN egyetemi docens, dékán (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

DR. STÁJER ANETTE adjunktus

 

 

DR. RADNAI MÁRTA egyetemi tanár (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

DR. KÖRMÖNDINÉ DR. BUZÁS KRISZTINA tudományos főmunkatárs

 

 

 

 

DR. KOVÁCS PÉTER egyetemi docens, dékán (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

DR. KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ egyetemi docens

 

 

DR. KOVÁCS GYÖRGY egyetemi docens (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

DR. KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ egyetemi docens

 

 

DR. ZUPKÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttag:

DR. CSUPOR DEZSŐ egyetemi docens

 

PANNONHALMINÉ DR. CSÓKA ILDIKÓ egyetemi docens

 

DR. AIGNER ZOLTÁN egyetemi docens

 

 

DR. SZAKONYI ZSOLT egyetemi docens (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttagok:

DR. SZAKONYI GERDA egyetemi docens

 

IFJ. DR. REGDON GÉZA egyetemi docens

 

 

DR. DÖBÖR ANDRÁS főiskolai docens, dékán (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttagok:

DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET egyetemi tanár

 

DR. RÁCZ LAJOS egyetemi tanár

 

 

DR. JANCSÁK CSABA főiskolai docens (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttagok:

DR. BENKŐ ZSOLT ISTVÁN főiskolai tanár

 

DR. KARANCSI ZOLTÁN egyetemi docens

 

DR. GULYÁS LÁSZLÓ egyetemi tanár

 

 

MIKÓ JÓZSEFNÉ DR. JÓNÁS EDIT egyetemi docens, dékán (Mezőgazdasági Kar)

 

Póttagok:

DR. PINNYEY SZILÁRD adjunktus

 

DR. KOCSISNÉ DR. GRÁFF MYRTILL főiskolai docens

 

 


 

Póttagok:

DR. PINNYEY SZILÁRD adjunktus

 

DR. MONOSTORI TAMÁS főiskolai tanár

 

 

DR. BÍRÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Mérnöki Kar)

Póttagok:

DR. SÁROSI JÓZSEF főiskolai docens

 

DR. GÁL JÓZSEF egyetemi docens

 

DR. VÉHA ANTAL egyetemi tanár

 

 

HOVORKÁNÉ DR. HORVÁTH ZSUZSANNA egyetemi docens (Mérnöki Kar)

Póttagok:

DR. HODÚR CECÍLIA egyetemi tanár


DR. GÁL JÓZSEF egyetemi docens


DR. RAJKÓ RÓBERT egyetemi tanár

 

 

DR. MUCSI LÁSZLÓ egyetemi docens, dékán (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttag:

DR. VARGA CSABA egyetemi docens

 

 

DR. GÁCSER ATTILA egyetemi tanár (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttagok:

DR. KRISZTIN TIBOR egyetemi tanár

 

DR. FEHÉR ATTILA egyetemi tanár

 

 

DR. NÁTYI RÓBERT főiskolai docens, dékán (Bartók Béla Művészeti Kar)

Póttagok:

DR. KOVÁCS GÁBOR főiskolai tanár

 

DR. CSÁSZÁR ZSUZSANNA VIKTÓRIA főiskolai docens

 

 

DR. ZSIGMOND ZOLTÁN egyetemi tanár (Bartók Béla Művészeti Kar)

Póttagok:

DR. SZECSŐDI FERENC GYÖRGY egyetemi tanár


DR. ÚJVÁRINÉ DR. ILLÉS MÁRTA főiskolai docens


DR. GÉVAYNÉ DR. JANURIK MÁRTA ZSUZSANNA főiskolai docens

 

 

DR. FORRÓ LAJOS főiskolai docens (JGYPK), vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselője

Póttagok:

DR. KÉRCHY LÁSZLÓ egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. PINNYEI SZILÁRD adjunktus (MGK)

 

DR. KISS ÁKOS adjunktus (TTIK)

 

 

ROSSU BALÁZS ROLAND egyetemi tanársegéd (ÁJTK), a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselője

Póttagok:

IFJ. DR. REGDON GÉZA egyetemi docens (GYTK)

 

 

DR. PÁL JÓZSEF egyetemi tanár (BTK), a bölcsészettudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. NÉMETH T. ENIKŐ egyetemi tanár (BTK)


BESESEKNÉ DR. MOLNÁR GYÖNGYVÉR egyetemi tanár (BTK)

 

DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE egyetemi tanár (BTK)

 

 

DR. FÜLÖP ZOLTÁN egyetemi tanár (TTIK), a műszaki tudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. JELASITY MÁRK egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. CSENDES TIBOR egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. KATÓ ZOLTÁN egyetemi tanár (TTIK)

 

 

DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár (ÁOK), az orvostudományok doktori képviselője

Póttag:

DR. MOLNÁR TAMÁS egyetemi tanár (ÁOK)DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár (ÁJTK), társadalomtudományok doktori képviselője

Póttag:

DR. HOMOKI-NAGY MÁRIA egyetemi tanár (ÁJTK)

 

 

DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár (TTIK), a természettudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. VÁGVÖLGYI CSABA egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. TÓTH ÁGOTA egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár (TTIK)


 

IRINYI TAMÁS okleveles, diplomás ápoló (SZAKK), egyéb - nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője

 

Póttagok:

NAGY ZOLTÁN PÉTER hivatalvezető (JGYPK)

 

VÉR SZILVIA titkárnő (SZAKK)

 

NAGYNÉ KELEMEN ÉVA hivatalvezető (BTK)

 

 

DR. KINCSESNÉ DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA klinikai főorvos (SZAKK), a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, egyéb - nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője

Póttagok:

ANNUS GÁBOR ügyvivő szakértő (Tanárképző Központ)

 

DR. MAGONY SÁNDOR szakorvos, KT elnökhelyettes (ÁOK)

 

 

LELE MÁRIA műszaki szolgáltató (TTIK), Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Szegedi Tudományegyetemi Intézményi Szervezetének elnöke, a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet képviselője

Póttag:

DR. BALÁZS PÉTER egyetemi docens (BTK)

 

 

DR. FERENCSIK MÁRIA főorvos (SZAKK) a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezetének elnöke, a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet képviselője

Póttagok:

DR. SZEGESDI ILONA alelnök (SZETESZ)

 

MISON TÜNDE alelnök (SZETESZ)

 

 

DR. NÉMETH LÁSZLÓ klinikai szakorvos, elnök (SZAKK), a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ választott képviselője

Póttag:

DR. KOVÁCS LÁSZLÓ egyetemi tanár (ÁOK)

 

 

DR. PAPP VIOLA ZSUZSANNA EHÖK-elnök (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)

Póttagok:

ORMÁNDI KATALIN általános alelnök (EHÖK)

 

 

SZABÓ EMIL egyetemi hallgató (Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttag:

ÁBRAHÁM TAMÁS egyetemi hallgató (ÁJTK)

 

MÉSZÁROS BALÁZS egyetemi hallgató (ÁJTK)

 

 

BÁLIND ETA egyetemi hallgató (Általános Orvostudományi Kar)

Póttag:

SIMON TAMÁS egyetemi hallgató (ÁOK)

 

TÖLGYESI BARBARA egyetemi hallgató (ÁOK)

 

 

VARGA LEVENTE TAMÁS egyetemi hallgató (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Póttag:

VASAS JÚLIA DÓRA egyetemi hallgató (BTK)

 

RADA BEÁTA egyetemi hallgató (BTK)

 

 

KOROKNAI BARBARA egyetemi hallgató (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttag:

SCHWEIGEERHARDT RÓBERT egyetemi hallgató (ETSZK)

 

BARNA LAURA FLÓRA egyetemi hallgató (ETSZK)

 

 

BOKOR DÁNIEL egyetemi hallgató (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

TORÓ LILLA egyetemi hallgató (FOK)

 

TÓTH HELLA egyetemi hallgató (FOK)

 

 

KOVÁCS BENCE GÁBOR egyetemi hallgató (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

MARTUS NIKOLETT egyetemi hallgató (GTK)

 

HETESI ENDRE GYULA egyetemi hallgató (GTK)

 

 

TORDAI HENRIETTA egyetemi hallgató (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttag:

SCHROTT ALEXANDRA egyetemi hallgató (GYTK)

 

BUKOVSZKI ANDRÁS egyetemi hallgató (GYTK)

 

 

TÖRÖK MÁRK egyetemi hallgató (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttag:

SUTUS VALENTIN egyetemi hallgató (JGYPK)

 

ORMÁNDI KATALIN egyetemi hallgató (JGYPK)

 

DARIDA ÁDÁM egyetemi hallgató (JGYPK)

 

 

ZÖLD ENDRE egyetemi hallgató (Mezőgazdasági Kar)

Póttag:

ABMRUS ISTVÁN egyetemi hallgató (MGK)

 

VADÁSZ IZABELLA egyetemi hallgató (MGK)

 

 

KISS SÁNDOR egyetemi hallgató (Mérnöki Kar)

Póttag:

PEPÓ RICHÁRD GYŐZŐ egyetemi hallgató (MGK)

 

TÓTH ATTILA egyetemi hallgató (MGK)

 

 

KOZÁRI ZSOLT egyetemi hallgató (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttag:

BESZE MÁRTON egyetemi hallgató (TTIK)

 

BABITY BALÁZS egyetemi hallgató (TTIK)

 

 

ECSERI ROLAND egyetemi hallgató (Bartók Béla Művészeti Kar)

Póttag:

KORPICS MÁTYÁS egyetemi hallgató (BBMK)

 

LAKATOS BENCE egyetemi hallgató (BBMK)

 

 

SZILÁGYI ÁRPÁD elnök (DÖK), az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Póttagok:

KINCSES BOGLÁRKA doktorandusz hallgató (DÖK)

 

KÖHLER ZOLTÁN MÁRTON doktorandusz hallgató (DÖK)

 

 

 

 

A SZENÁTUS TANÁCSKOZÁSI JOGÚ TAGJAI:

DR. SZÉLL MÁRTA stratégiai rektorhelyettes

DR. KÓNYA ZOLTÁN tudományos és innovációs rektorhelyettes

BLAZOVICHNÉ DR. GELLÉN KLÁRA oktatási rektorhelyettes

DR. ZAKAR PÉTER nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes

TÁCSI ILDIKÓ gazdasági főigazgató

DR. DÖMÖTÖR MÁTÉ jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató

DR. CSÓKA ILDIKÓ stratégiai főigazgató

DR. KEVEHÁZI KATALIN az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója

DR. HORVÁTH ZITA felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, mint a fenntartó képviselője

DR. FÜLÖP FERENC az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke

DR. DOBI JÁNOS az SZTE fenntartásában lévő köznevelési intézmények képviselője

FEKETE CSABA informatikai és szolgáltatási igazgató

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium