A Szegedi Tudományegyetem SzenátusaA SZENÁTUS SZAVAZATI JOGÚ TAGJAI:

Elnök:

 

DR. ROVÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, rektor 

 

 

Tagok:

 

DR. FENDLER JUDIT kancellár

 

 

DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA egyetemi tanár, dékán (Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttag:

DR. SZOMORA ZSOLT egyetemi tanár

 

 

DR. SZABÓ IMRE egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttagok:

DR. KARSAI KRISZTINA egyetemi tanár

 

DR. JUHÁSZ KRISZTINA adjunktus

 

DR. TÓTH JUDIT egyetemi docens

 

 

DR. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár, dékán (Általános Orvostudományi Kar)

Póttagok:

DR. NÉMETH GÁBOR egyetemi tanár

 

DR. DUX LÁSZLÓ egyetemi tanár

 

 

----

 

Póttagok:

DR. SÁRY GYULA egyetemi tanár (ÁOK)

 

DR. LEPRÁNNÉ DR. MEZEI ZSÓFIA egyetemi docens

 

 

DR. GYENGE ZOLTÁN egyetemi tanár, dékán (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Póttag:

DR. FORGÁCS TAMÁS egyetemi docens

 

 

DR. SZAJBÉLY MIHÁLY egyetemi tanár (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Póttagok:

DR. ZIMONYI ISTVÁN egyetemi tanár

 

DR. ALMÁSI TIBOR egyetemi docens

 

BESESEKNÉ DR. MOLNÁR GYÖNYGYVÉR egyetemi tanár

 

 

HÉDERNÉ DR. BERTA EDINA főiskolai docens, dékán (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttag:

DR. DOMJÁN ANDREA főiskolai docens

 

 

DR. NAGY-GRÓCZ GÁBOR főiskolai docens (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttagok:

BOROS EDIT tanársegéd

 

DR. VIDA ANIKÓ főiskolai docens

 

 

DR. BARÁTH ZOLTÁN egyetemi docens, dékán (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

DR. STÁJER ANETTE adjunktus

 

 

 

 

 

 

DR. RADNAI MÁRTA egyetemi tanár (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

DR. PELSŐCZI-KOVÁCS ISTVÁN egyetemi docens

 

DR. KÁRPÁTI KRISZTINA adjunktus

 

 

DR. KOVÁCS PÉTER egyetemi docens, dékán (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

DR. KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ egyetemi docens

 

 

DR. KOVÁCS GYÖRGY egyetemi docens (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

DR. KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ egyetemi docens

 

 

DR. ZUPKÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttagok:

DR. CSUPOR DEZSŐ egyetemi docens

 

PANNONHALMINÉ DR. CSÓKA ILDIKÓ egyetemi docens

 

DR. AIGNER ZOLTÁN egyetemi docens

 

 

DR. SZAKONYI ZSOLT egyetemi docens (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttagok:

DR. SZAKONYI GERDA egyetemi docens

 

IFJ. DR. REGDON GÉZA egyetemi docens

 

 

DR. DÖBÖR ANDRÁS főiskolai docens, dékán (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttagok:

DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET egyetemi tanár

 

DR. RÁCZ LAJOS egyetemi tanár

 

 

DR. JANCSÁK CSABA főiskolai docens (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttagok:

DR. BENKŐ ZSOLT ISTVÁN főiskolai tanár

 

DR. KARANCSI ZOLTÁN egyetemi docens

 

DR. GULYÁS LÁSZLÓ egyetemi tanár

 

 

DR. MIKÓ EDIT egyetemi docens, dékán (Mezőgazdasági Kar)

Póttagok:

DR. PINNYEY SZILÁRD adjunktus

 

DR. KOCSISNÉ DR. GRÁFF MYRTILL főiskolai docens

 

 

---

Mezőgazdasági Kar választott oktató-kutató-tanár képviselő

Póttagok:

DR. PINNYEY SZILÁRD adjunktus (Mezőgazdasági Kar)

 

DR. MONOSTORI TAMÁS főiskolai tanár

 

 

DR. BÍRÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Mérnöki Kar)

Póttagok:

DR. SÁROSI JÓZSEF egyetemi docens

 

DR. habil. GÁL JÓZSEF egyetemi docens

 

DR. VÉHA ANTAL egyetemi tanár

 

 

 

 

 

 

HOVORKÁNÉ DR. HORVÁTH ZSUZSANNA egyetemi docens (Mérnöki Kar)

Póttagok:

DR. HODÚR CECÍLIA egyetemi tanár

 

DR. GÁL JÓZSEF egyetemi docens

 

 

DR. HORVÁTH DEZSŐ egyetemi tanár, dékán (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttag:

DR. PAPP TAMÁS egyetemi tanár

 

 

DR. GÁCSER ATTILA egyetemi tanár (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttagok:

DR. KRISZTIN TIBOR egyetemi tanár

 

DR. FEHÉR ATTILA egyetemi tanár

 

 

DR. NÁTYI RÓBERT főiskolai docens, dékán (Bartók Béla Művészeti Kar)

Póttagok:

DR. KOVÁCS GÁBOR főiskolai tanár

 

DR. CSÁSZÁR ZSUZSANNA VIKTÓRIA főiskolai docens

 

 

DR. ZSIGMOND ZOLTÁN egyetemi tanár (Bartók Béla Művészeti Kar)

Póttagok:

DR. SZECSŐDI FERENC GYÖRGY egyetemi tanár

 

DR. ÚJVÁRINÉ DR. ILLÉS MÁRTA főiskolai docens

 

DR. GÉVAYNÉ DR. JANURIK MÁRTA ZSUZSANNA főiskolai docens

 

 

--

vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselője

Póttagok:

DR. KÉRCHY LÁSZLÓ egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. PINNYEI SZILÁRD adjunktus (MGK)

 

DR. KISS ÁKOS adjunktus (TTIK)

 

 

ROSSU BALÁZS ROLAND egyetemi tanársegéd (ÁJTK), a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselője

Póttag:

IFJ. DR. REGDON GÉZA egyetemi docens (GYTK)

 

 

DR. PÁL JÓZSEF egyetemi tanár (BTK), a bölcsészettudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. NÉMETH T. ENIKŐ egyetemi tanár (BTK)

 

BESESEKNÉ DR. MOLNÁR GYÖNGYVÉR egyetemi tanár (BTK)

 

DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE egyetemi tanár (BTK)

 

 

 

 

--

a műszaki tudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. JELASITY MÁRK egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. CSENDES TIBOR egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. KATÓ ZOLTÁN egyetemi tanár (TTIK)

 

 

DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár (ÁOK), az orvostudományok doktori képviselője

Póttag:

DR. MOLNÁR TAMÁS egyetemi tanár (ÁOK)

 

 

DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár (ÁJTK), társadalomtudományok doktori képviselője

Póttag:

DR. HOMOKI-NAGY MÁRIA egyetemi tanár (ÁJTK)

 

 

DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár (TTIK), a természettudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. VÁGVÖLGYI CSABA egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. TÓTH ÁGOTA egyetemi tanár (TTIK)

 

 

DR. IRINYI TAMÁS egyetemi okleveles ápoló (SZAKK), egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője

Póttagok:

NAGY ZOLTÁN PÉTER hivatalvezető (JGYPK)

 

VÉR SZILVIA titkárnő (SZAKK)

 

NAGYNÉ KELEMEN ÉVA hivatalvezető (BTK)

 

 

DR. KINCSESNÉ DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA klinikai főorvos (SZAKK), a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, egyéb - nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak képviselője

Póttagok:

ANNUS GÁBOR ügyvivő szakértő (Tanárképző Központ)

 

DR. MAGONY SÁNDOR szakorvos, KT elnökhelyettes (ÁOK)

 

 

LELE MÁRIA műszaki szolgáltató (TTIK), Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Szegedi Tudományegyetemi Intézményi Szervezetének elnöke, a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet képviselője

Póttag:

DR. BALÁZS PÉTER egyetemi docens (BTK)

 

 

DR. FERENCSIK MÁRIA főorvos (SZAKK) a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezetének elnöke, a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet képviselője

Póttagok:

DR. SZEGESDI ILONA alelnök (SZETESZ)

 

MISON TÜNDE alelnök (SZETESZ)

 

 

DR. LENGYEL CSABA egyetemi tanár, elnök (SZAKK), a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ választott képviselője

Póttag:

DR. KOVÁCS LÁSZLÓ egyetemi tanár (ÁOK)

 

DR. DREXLER DONÁT orvos-szakmai elnökhelyettes (SZAKK)

 

 

ORMÁNDI KATALIN EHÖK-elnök (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)

Póttagok:

--

 

 

MÉSZÁROS BALÁZS egyetemi hallgató (Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttag:

ÁBRAHÁM TAMÁS egyetemi hallgató (ÁJTK)

 

 

SIMON TAMÁS egyetemi hallgató (Általános Orvostudományi Kar)

Póttag:

KRÁLIK ADRIENN egyetemi hallgató (ÁOK)

 

GYÖNGYÖSI MÁTÉ egyetemi hallgató (ÁOK)

 

 

ECSERI ROLAND egyetemi hallgató (Bartók Béla Művészeti Kar)

Póttag:

KERPICS MÁTYÁS egyetemi hallgató (BBMK)

 

LAKATOS BENCE egyetemi hallgató (BBMK)

 

 

VARGA LEVENTE TAMÁS egyetemi hallgató (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Póttag:

RADA BEÁTA egyetemi hallgató (BTK)

 

VASAS JÚLIA DÓRA egyetemi hallgató (BTK)

 

 

KOROKNAI BARBARA egyetemi hallgató (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttag:

KEREKES KRISTÓF egyetemi hallgató (ETSZK)

 

SCHWEIGHARDT RÓBERT egyetemi hallgató (ETSZK)

 

 

BOKOR DÁNIEL egyetemi hallgató (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

TORÓ LILLA egyetemi hallgató (FOK)

 

TÓTH HELLA egyetemi hallgató (FOK)

 

 

KOVÁCS BENCE GÁBOR egyetemi hallgató (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

HUSZKA ATINA egyetemi hallgató (GTK)

 

UNGOR LUJZA egyetemi hallgató (GTK)

 

 

HAJAGOS GERGELY egyetemi hallgató (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttag:

NEMES KÁRMEN egyetemi hallgató (GYTK)

 

 

TÖRÖK MÁRK egyetemi hallgató (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttag:

SUTUS VALENTIN egyetemi hallgató (JGYPK)

 

DARIDA ÁDÁM egyetemi hallgató (JGYPK)

 

PAJOR KATA egyetemi hallgató (JGYPK)

 

 

ZÖLD ENDRE egyetemi hallgató (Mezőgazdasági Kar)

Póttag:

LŐRINCZ BÁLINT egyetemi hallgató (MGK)

 

AMBRUS ISTVÁN egyetemi hallgató (MGK)

 

 

KISS SÁNDOR TAMÁS egyetemi hallgató (Mérnöki Kar)

Póttag:

PEPÓ RICHÁRD GYŐZŐ egyetemi hallgató (MGK)

 

TÓTH ATTILA egyetemi hallgató (MGK)

 

 

KOZÁRI ZSOLT egyetemi hallgató (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttag:

BESZE MÁRTON egyetemi hallgató (TTIK)

 

SZFARLI ALEX DÁNIEL egyetemi hallgató (TTIK)

 

 

DR. PAPP VIOLA ZSUZSANNA elnök (DÖK), az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Póttagok:

KÖHLER ZOLTÁN MÁRTON

általános alelnök (DÖK)

 

 

A SZENÁTUS TANÁCSKOZÁSI JOGÚ TAGJAI:

DR. SZÉLL MÁRTA stratégiai rektorhelyettes

DR. KÓNYA ZOLTÁN tudományos és innovációs rektorhelyettes

BLAZOVICHNÉ DR. GELLÉN KLÁRA oktatási rektorhelyettes

DR. ZAKAR PÉTER nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes

TÁCSI ILDIKÓ gazdasági főigazgató

DR. DÖMÖTÖR MÁTÉ jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató

DR. CSÓKA ILDIKÓ stratégiai főigazgató

DR. KEVEHÁZI KATALIN az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója

DR. HANKÓ BALÁZS felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, mint a fenntartó képviselője

DR. KRISZTIN TIBOR az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke

DR. DOBI JÁNOS az SZTE fenntartásában lévő köznevelési intézmények képviselője

FEKETE CSABA informatikai és szolgáltatási igazgató

 

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium