Bezár

Sajtószoba

Sikeresen zárult a szegedi felsőokatás tudásbázisának közös fejlesztése az élettudományi technológiák területén

Sikeresen zárult a szegedi felsőokatás tudásbázisának közös fejlesztése az élettudományi technológiák területén

2022. április 05.

A Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem az oktatási, kutatási, valamint ipari kapcsolatokra vonatkozó küldetésükkel összhangban, az intelligens élettudományok területén az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében pályázati projektet valósított meg „Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve” címmel.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A projekt átfogó célja volt a Szegedi Felsőoktatás Tudásbázisának bővítése, kutatási folyamatainak komplex fejlesztése Intelligens Élettudományok fókusszal. Ennek érdekében a projekt egyik célja volt a tudománymetriai adatok és eredményességek alapján kiemelkedő, az intelligens technológiák és élettudományok interdiszciplináris együttműködéseire épülő kutatási területek komplex fejlesztése. Feladatként mutatkozott a kutatói utánpótlás infrastrukturális és képzési feltételrendszerének átalakítása/fejlesztése, a képzési programrendszerek tekintetében a gyakorlatorientáltsági szempontokat érvényre juttató főbb beavatkozási pontok értékelése és a jó gyakorlatok beépítése, vállalkozóiság szemléletét erősítő képzések tervezése, illetve e képzések interdiszciplináris koordinációját megvalósító folyamatok, tevékenységek működési modelljének kidolgozása.

 

A fenti célokkal együtt fontos feladat volt az intelligens élettudomány szakterület tudás-ipar fejlesztési igényeit célzó, versenyképes szolgáltatási, tanácsadási kapacitások azonosítása, a húzóerőt jelentő, folyamat alapú szervezetfejlesztések kivitelezése a vállalkozási alapú hasznosítás szem előtt tartásával. Eredményként mutatkozik a regionális tudás-ipar fejlődése/fejlesztése érdekében kulcsfontosságú, magas hozzáadott értékkel bíró labordiagnosztikai, egészségipari és IT alapú szolgáltatások körének összehangolása és célzott piaci megjelenésének fejlesztése is.

 

A projekt szervezetfejlesztési feladatai mellett pilot jelleggel 20 db kutatási projekt valósult meg sikerrel. Ennek eredményeképpen új eljárások, módszertanok, eszközök kerültek kifejlesztésre, miközben több mint 150 fiatal kutatót vontak be a kutatásokba, akik közül 55 fő védte meg sikeresen PhD dolgozatát. A projekt tudományos eredményeit jól jelzi, hogy több mint 200 cikk jelent meg a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban (D1, Q1, Q2), amelyek segítségével további 18 habilitáció és 5 MTA doktori cím született.

 

A Szegedi Tudományegyetem a Gál Ferenc Egyetemmel szoros együttműködésben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3.6.1 pályázati konstrukcióján nyert el 3 615 324 726 Ft támogatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008, „Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve” című pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Szociális Alapból és a hazai költségvetési előirányzatból 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásból teljesült.


SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek