Egyetemi Kiadó

A Szegedi Egyetemi Kiadó a nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes felügyelete alá tartozó szervezeti egység, amelynek legfőbb döntéshozó szerve a Kiadói Tanács.

A Kiadó munkáját segítő operatív testület: a Partnerkiadó Testület. Ennek tagja, minden olyan kiadói műhely vezetője, amelynek Partnerkiadói státuszát a Kiadói Tanács megszavazta.

 

A Szegedi Egyetemi Kiadó fő feladatai

  • az egyetemi tulajdonú partnerkiadók irányítása, felügyelete,
  • az egyetemen folyó könyvkiadói tevékenység feltérképezése, nyilvántartása, a kiadás egységes elveinek megfogalmazása és az elfogadott elvek megvalósításának koordinálása,
  • az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó könyvterjesztés valamennyi helyszínének és módjának feltárása, a könyvválaszték és a hallgatói igényeknek megfelelés elemzése, az akkreditált könyvesbolti hálózat szerződéseinek felülvizsgálata, új elvek szerinti terjesztői szerződések megkötése,
  • az egyetem reprezentatív könyvkiadásának szervezése, bonyolítása,
  • könyvkiadói pályázatok koordinálása az egyetemi kiadói műhelyek között. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése ismert egyetemi kiadókkal,
  • az egyetemi arculat tervek könyvkiadói változatának elkészítése, és ezek kiadványokon való megjelentetése.

 

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium