Bezár

SZTEhírek

Paszka_Imre_75_S-4

Jubileumi kötet Pászka Imre professzor tiszteletére

Jubileumi kötet Pászka Imre professzor tiszteletére

2024. május 23.
5 perc

Nemes egyetemi hagyomány, hogy a tanítványok ünnepi tanulmánykötettel köszöntik a mesterüknek tekintett professzorukat jubileumi születésnapján. A „Táguló perspektívák – Tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára” című meglepetéskönyvet 2024. május 21-én az MTA SZAB-székházban mutatták be az ünnepeltnek. A laudációk arra is választ adtak, egy-egy tanítványból lett kutató számára mi vált követhető példává a tudós és mestertanár életútjából.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– A „π” valós számként most „75”, mert könyvbemutatónk „P. I.”-t, azaz Pászka Imre professzort köszönti 75. születésnapja alkalmából – jelentette be Jancsák Csaba szociológus, ifjúságkutató. A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszékét vezető egyetemi docens előszavával jelent meg a „Táguló perspektívák – Tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára” című tanulmánykötet, amit bensőséges ünnepségen mutattak be a jubileumi évforduló előtti napon.

Paszka_Imre_75_W-2

Jancsák Csaba előszavával jelent meg a „Táguló perspektívák – Tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára” című tanulmánykötet

A 13 szerző 14 tanulmánya a szociológia tudományát művelő szegedi kutatók érdeklődési köréről ad képet. Az Előszót élő szóban ismertette a kötetet szerkesztő Jancsák Csaba. Így tette érzékletessé a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemről indult Pászka Imre eddigi életútjának kivételességét. A professzor tanítványai számára példát szolgáltat azzal is, hogy a történelem-régészet szakon tanult kutatási módszertant hasznosítva visszhangos tudományos műveket és cikkeket írt abban az 1973-1988 közötti időszakban is, amikor az egyetemi műhelyektől távoli munkakörökben dolgozott.

Paszka_Imre_75_W-3

Pászka Imre professzor a harmadik tiszteleti kötetet kapta meg a 75. születés napján őt köszöntő tanítványoktól

Magyarországi áttelepülését követően tartozik a szegedi felsőoktatási intézmények kötelékébe, itt szerzett kandidátusi fokozatot (1991), habilitált, majd az MTA doktorává avatták (2012) és kinevezték egyetemi tanárrá a Szegedi Tudományegyetemre. Egyetemi kurzusokat a történet- és a tudásszociológia, a társadalom- és szociológiatörténet, az elitek szociológiája és a kulturális antropológia tárgyköréből hirdetett. Kutatási érdeklődése a közösségi struktúráktól indult, s eljutott a Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében tematikáig.

Paszka_Imre_75_W-14

Pászka Imre professzor munkásságát és vitamódszerét jól jellemzi a jubileumi kötet címe, a „Táguló perspektívák”

A meglepetésekkel tűzdelt rendezvényen az SZTE nyugalmazott szociológiaprofesszorát, Pászka Imrét a jubileumi tanulmánykötet szerzőin, a tanítványokon kívül az SZTE Szociológia Tanszék és az SZTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék korábbi és jelenlegi munkatársai közül többen is köszöntötték.

Paszka_Imre_75_W-7

Pászka professzor iskolateremtő személyiség. E tényre utal az is, hogy 2016-ban az ő tudományos elméletére alapozva jött létre az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport – hangsúlyozta a csoport szakmai vezetője, Jancsák Csaba.

– Pászka professzor kutatói énje mellett mindig nagy figyelmet szentelt a hallgatók támogatásának – emelte ki Jancsák Csaba. Arra is emlékeztetett, hogy a Tudományos Diákkörökben, a terepkutatásokon vele dolgozó tanítványai köszönetét is kifejezte a korábbi két – a „Céhem vándorkönyvei” 2009-ben megjelent és a „Tanulmányok a társadalomról” című, 2019-ben napvilágot látott – tiszteleti kötet.

Paszka_Imre_75_W-11

A szociológus Balogh Péter hallgatóként részt vett a Pászka Imre által kezdeményezett terepkutatáson. Az ott tapasztaltakat és tanultakat jól hasznosítja oktatóként és kutatóként

Laudációt mondott a jubileumi évforduló alkalmából Balogh Péter szociológus. Az SZTE Szociológia Tanszék adjunktusa kiemelte: Pászka professzor a terepkutatás módszerével, kapcsolathálójával ugyanúgy példát szolgáltatott tanítványainak, mint az innovatív vállalkozókat jellemző, a folyamatos ténykedésre ösztönző attitűdjével.

Paszka_Imre_75_W-10

A Belvedere Meridionale folyóirat évente megjelenő angol nyelvű szociológiai tematikus lapszámait 2014-től szerkeszti Pászka Imre. A tudományos életben jegyzett folyóirat színvonaláért a főszerkesztő, Kiss Gábor Ferenc (balról) is felel

– Iskolateremtő tudós Pászka Imre, aki szegedi ténykedésével arra is rávilágított, hogy a tudományos pályán a publikálás és a társas kapcsolatok egyaránt fontosak. Munkásságát és vitamódszerét jól jellemzi a jubileumi kötet címe, a „Táguló perspektívák”, ugyanis a professzor egy-egy apró témából kiindulva jut el az általános megállapításokig – köszönte a tapasztalatátadást, a „Tanítsd az utódodat!” - mentalitást a Belvedere Meridionale (Történelem és társadalomtudományok) folyóirat szerkesztőség elnökének, Pászka Imrének a főszerkesztő, Kiss Gábor Ferenc hadtörténész, az SZTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék főiskolai docense.

Paszka_Imre_75_W-12

Tanítványból kollegává lett Tózsa-Rigóné Nagy Judit (balról), Nagy Terézia (középen), valamint az SZTE Szociológia Tanszék vezetője, Fekete Mariann (jobbról) is

Az „újrakezdés” kulcsszó köré szőtte méltatását Tózsa-Rigóné Nagy Judit szociológus, oktatáskutató, aki Miskolcról érkezett a professzorát köszöntő ünnepségre. Az erdélyi gyökerek fontosságát, az újrakezdés képességének az átadását kiemelve azt hangsúlyozta a Miskolci Tankerületi Központ munkatársa, hogy példát kapott: „sodródhat az ember bárhová, de a biztos értékrend segít abban, hogy visszataláljon”. Köszönte az „útravalót” Tamáska Máté egyetemi tanár is. A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektorhelyettese a most ünnepelt patrónusa munkásságából kiemelte a történész szemléletét.

Paszka_Imre_75__NGD_es_TA_RA

A 75 éves professzor, Pászka Imre (középen) köszöntésére összesereglett volt kollegák és tanítványok közül laudációt mondó Nagy Gábor Dániel (jobb oldalon) kiemelte: a tudósi életmű megítéléséhez az első lépést a már megszületett monográfiák értő elolvasása jelenti

– Furcsa, változó értékkel mér a tudomány. Ezen értékek közül a legfontosabb, hogy képes vagy-e tudományos vitákba keveredni. Pászka Imrétől megtanulhattuk, hogy bármely téma érthetővé tehető a mély, történeti-filozófiai-szociológiai módszerekkel – emelte ki az intézményi jelentőségűnek nevezett tudósi életmű számára legfontosabb jellemzőjét Nagy Gábor Dániel szociológus. Az SZTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék egyetemi docense javasolta, hogy professzora, atyai tanítómestere munkássága megértéséhez el kell olvasni mondatait, nagy léptékű műveit.

Az ünnepi könyvhétre megjelenik Pászka Imre legújabb kötete és a Belvedere Meridionale folyóirat angol változata. Pászka Imre – a járványtörténet társadalmi összefüggései föltárását célul tűző – Együtthatás-reprezentációk című könyvsorozatát lezáró harmadik kötetének bemutatójára 2024. május 28-án 16 órára az MTA SZAB-székházba várják az érdeklődőket.


SZTEinfo

Fotók: Sahin-Tóth István

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek