Bezár

Videogaléria

Innovízió - 2011. május 5.

Innovízió - 2011. május 5.

2011. február 18.
4 perc

Dr. Nánai László: Ultragyors folyamatok vizsgálata szilárd testekben

Dr. Soós József: Édes minta: méz

Dr. Balogh Sándor: Hagyományos és modern élelmiszerek

 Az Innovízió adása Windows Media Video formátumban itt tekinthető meg:

(180p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p)

Megjegyzés: Az Internet elérés sávszélessége, a számítógép teljesítménye és a monitor felbontása alapján válasszon a fenti lehetőségek közül!


Dr. Soós József: Édes minta: méz

A méz, mint ismert az egyik legősibb élelmiszer. Kellemes édes íze miatt kedvelt édesítőszer volt, még abban az időben, amikor a cukor mai formáját nem ismerte az emberiség. Táplálkozásbiológiai szempontból igen értékes termék és a növekvő kereslet miatt – sajnos – a hamisítók áldozatává vált.

Egy érdekes, de kevésbé ismert dolog, hogy a mézek a pollen tekintetében sem nem homogén összetételűek. A méhlegelő melletti virágzó növényekről ugyanúgy gyűjtenek és ezen pollenek a mézben megjelennek Lényeges viszont, hogy többségében azok a pollenek legyenek, amilyen egyvirágú vagy fajtaméz jelleget tulajdonítanak az illető méznek.

A hamisítás módszertana az elmúlt években sokat finomodott, ha szabad ezt a kifejezést használni.

A méz egyszerű cukorral történő hígítása könnyen leleplezhető, új módszerek terjedtek el.

Hamisítás egyik útja, hogy kukoricakeményítőből 3 enzim segítségével izocukrot állítanak elő, ami szőlőcukor és gyümölcscukor elegye, ez a legolcsóbb cukorforrás, ami a mézhez hasonló cukorösszetétellel bír, arányaiban persze nem. Tartalmaz mono-, di és tri-szacharidokat. A di és triszacharidok kis mennyiségben vannak jelen, viszont annyira jellemzőek, hogy gázkromatográfiás analízissel a cukorösszetételt vizsgálva az egyvirágú mézeket képesek felismerni, a triszacharidok összetétele alapján. A vizsgálat nem túlságosan könnyű, de elvégezhető és viszonylag olcsó.

Kutatócsoportunk, nem rutin, hanem speciális méréseket és módszerfejlesztéseket végez..

Végeztünk olyan vizsgálatokat is, ami nem rutin, repcemézeket gyűjtő méhekről virágport gyűjtöttünk és a virágporból izoláltuk a DNS-t és megnéztük, hogy genetikailag módosított repcemezőkön járt-e, ennek az az értelme, hogy mekkora területet járnak be és nagy területet tudunk ezzel jellemezni, velük gyűjtetjük be azt a mintát, amit mi analizálunk.

Nagyon jó tapasztalataink vannak a magyar mézekkel kapcsolatosan is, nagyon szeretném, ha a mi vizsgálataink is azt segítenék, hogy bízhatnak az emberek a mézben, elsősorban a magyar mézekben és fogyasszanak minél többet.

 

Dr. Nánai László: Ultragyors folyamatok vizsgálata szilárd testekben

A modern mikro- és nanoelektronika fejlődésének egyik kulcskérdése az áramvezetésben részt vevő töltéshordozók - elektronok és lyukak – transzportfolyamatainak kedvező manipulálása, pl. mozgékonyságuknak a növelése. Szilárd testekben, elsősorban félvezetőkben ezeket a töltéshordozó párokat nagyon rövid idejű (femtoszekundum) lézerimpulzusokkal tudjuk létrehozni, s a hasonlóan rövid időskálán lejátszódó dinamikai folyamatokat ugyanezen lézerimpulzusok egy részének késleltetett visszacsatolásával tudjuk vizsgálni Az eljárást pumpa-próba módszernek nevezik Az elérhető időbeli felbontás, azaz letapogatási időskála ugyancsak femtoszekundumos tartományba esik. Ilyen nagy feloldást elektronikus módszerekkel nem lehet elérni. Ezen a rövid időskálán az anyagot adó atomok mozgékony, könnyű elektronjai praktikusan függetlenül tárgyalhatók a lomha, nehéz ionokhoz képest. Az elektron és ion alrendszer energiája, hőmérséklete csak cca 1 picoszekundum múlva kezd kiegyenlítődni ez alatt az idő alatt az elektronok és a lyukak egymáshoz képest elmozdulhatnak jelentős belső elektromos tereket hozva létre, amely drasztikusan befolyásolhatja a felület menti rétegben a töltéshordozók viselkedését. Kutatásaink során, mint kísérleti, mint elméleti módszerekkel vizsgáljuk a gerjesztés, a transzport és a relaxáció dinamikáját, hogy az alapkutatási kérdések megválaszolásán túl ajánlásokat fogalmazhassunk meg az eszközépitő technológia számára is.

 

Dr. Balogh Sándor: Hagyományos és modern élelmiszerek

Az élelmiszerek előállításának évszázadokra visszatekintő folyamatában az innováció többféle formája tör utat magának: fejlődik az előállítás módja (ez a technológiai innováció), új termékek jelennek meg, változik a termékek csomagolása, a piacra vitel módja, a s végül, de nem utolsó sorban fejlődik maga a vállalkozás is, amely a termék előállítója. (Akár belső szervezetének, irányítási és minőségbiztosítási rendszerének modernizálásával, akár külső kapcsolatrendszerének célszerű átalakításával teszi azt.)

A film az innováció ezen területei közül az egyiket: a termékfejlesztés új útjait mutatja be. Az SZTE Mérnöki Karán több, mint két évtizede folyamatosan figyelik az élelmiszerek világpiaci kínálatának trendjeit, ehhez segítségül híva a nagy nemzetközi adatbankok (MINTEL, BCC Research, Kline Group) időről-időre megjelenő elemzéseit, továbbá több elektronikus szakmai hírportál (mint amilyenek a Confectionary News, a Cosmetics Design, a Datamonitor, a Business Insight, a Food Business, a Food Legislation, a Food Navigator, stb. rendszeres információ-szolgáltatását.

A felsorolt források általában egyetértenek abban, hogy az élelmiszerfogyasztás világszerte 5, úgynevezett megatrendet mutat. Ilyenek például a hagyomány, az egészség, a tisztaság, a kényelem, a fenntarthatóság és az etikai követelmény. A film-interjúban a hagyományos termékek, - mint a nemzeti örökség és kultúr-kincs tárgyai és védettségük - bemutatása mellett a modern, új-típusú funkcionális élelmiszerek ismertetése látható. Két nagy termékcsoportot érdemes közülük itt kiemelten említeni: a testsúlyszabályozó (weight-control) illetőleg a szépítő (oral beauty) élelmiszerekét.

A termékinnovációk nemzetközi kínálatának ismerete az élelmiszermérnökök mesterfokú (MSc) képzésének tematikájában és a hallgatók tudományos diákköri munkájában is jelen van.

 

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek