Bezár

Videogaléria

Innovízió - 2011. február 10.

Innovízió - 2011. február 10.

2011. február 18.
4 perc

Dr. Nagy Nikoletta: Egy Brooke-Spiegler Szindrómában szenvedő család esetében újonnan azonosított Cyld Gén mutáció fokozott NF-κB aktivitást eredményez

ifj. Dr. Kása Péter, Dr. Sovány Tamás: Modern szilárd gyógyszerformák tervezése, formulálása és optimálása

Dr. Blázsik Zoltán: Mikroszimulációval a tömegközlekedés fejlesztéséért


Az Innovízió adása Windows Media Video formátumban itt tekinthető meg:
(180p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p)

Megjegyzés: Az Internet elérés sávszélessége, a számítógép teljesítménye és a monitor felbontása alapján válasszon a fenti lehetőségek közül!


Dr. Nagy Nikoletta: Egy Brookne – Spiegler szindrómában szenvedő család esetében újonnan azonosított Cyld gén mutáció fokozott NF-κB aktivitást eredményez

A Brooke-Spiegler szindróma (BSS) egy autoszómális domináns öröklodésmenetet mutató, a bőr függelék-tumorainak kialakulásával (cylindroma, trichoepithelioma, spiradenoma) járó megbetegedés, melynek hátterében a cylindromatosis gén (CYLD) mutációi állnak. Ismert az is, hogy a gén által kódolt fehérje az NF-κB jelátviteli út negatív regulátora, amely funkcióját a NEMO fehérje mennyiségének szabályozása révén fejti ki. Vizsgálataink során egy szeged környéki család két érintett tagja esetében végeztük el a CYLD gén kódoló régióinak szekvenálását. A két beteg egyén esetében egy eddig még nem ismert missense mutációt (c.2613C>G; p.His871Gln) azonosítottunk heterozigóta formában a CYLD gén 19. exonjában. Az elvégzett funkcionális vizsgálatok eredménye szerint csökkent NEMO fehérje mennyiség volt detektálható a CYLD betegek CD4+ limfocitáiban, a kontroll egyének

CD4+ sejtjeihez képest. Mivel a NEMO az NF-κB aktiváció negatív szabályozó eleme, így

feltételezzük, hogy a csökkent NEMO szint fokozott NF-κB aktivációt eredményez. Megvizsgáltuk a bőrfüggelékek fejlődésében szerepet játszó WNT/β-katenin jelátviteli út aktivációját is, de eredményeink nem mutattak fokozott β-katenin nukleáris transzlokációt a tumoros minták és az egészséges bőrminták összehasonlítása során. Mivel a CYLD gén a különösen nagy mennyiségben fejeződik ki a CD4+CD8+ limfocitákban, és befolyásolja azok differenciációját, perifériás vérbol flow citometriás módszerrel meghatároztuk a különbözo limfocita altípusok arányát is, de csak kismértékü eltéréseket detektáltunk. Vizsgálati eredményeink arra utalnak, hogy a Brooke-Spiegler szindrómában elsőként általunk azonosított mutáció a sejtek fokozott NF-κB aktivációját eredményezve járulhat hozzá a tünetes egyének esetében tapasztalt bőrfüggelék-tumorok kialakulásához.


Dr. Blázsik Zoltán: Mikroszimulációval a tömegközlekedés fejlesztéséért

Az időalapú jegyrendszer bevezetése számos nagyvárosban bevált. Ha sikerül az időalapú jegyek érvényességi időtartamát és fogyasztói árát harmonizálni, akkor nemcsak többen fognak utazni, hanem nőni fog az utasok által naponta megtett távolság is, és akár az összbevétel is növekedhet. Az utasok megelégedésére szolgál, ha az időjegystruktúra flexibilis, ha megkapják a választási lehetőséget, ha érezhetik miben dönthetnek, ha kiválaszthatják az optimális útvonalukhoz a legmegfelelőbb árú jegyet.

A villamos, troli és autóbusz vonalak egyesített hálózatának modelljét el kellett készíteni. Az azonos vagy közeli megállókban átszállás képzelhető el. A komplex hálózat egy élsúlyozott irányított gráf, amelyen különböző típusú legrövidebb utakat, vonalszakaszokon generált utasforgalmat kellett számolni, mikroszimuláció alapján generált ok-okozati utazásokat feltételezve a szegedi lakosság körzetek szerinti utazási hajlandóságát becsülve.

Az operációkutatást, kombinatorikus optimalizálást, statisztikai elemzési módszereket felhasználó modellek alapján egy jól felhasználható, látványos döntéselőkészítő szoftver készült el.


Dr. Sovány Tamás, Dr. ifj. Kása Péter: Modern szilárd gyógyszerformák tervezése, formulálása és optimálása

 

 

Napjainkban világszerte egyre nagyobb számban növekednek a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények. A minden típusban megmutatkozó növekedés ellenére a legnagyobb számban és ütemben a szilárd gyógyszerformák fordulnak elő.

Ezen készítmények tervezése igen nagy gondosságot igényel, hiszen a „végtermék” az egészségében megromlott szervezet gyógyítására használatos. A szilárd gyógyszerformák esetében a különböző gyártók egyre újabb segédanyagokkal jelennek meg, amelyekkel az alkalmazott hatóanyagok hatását erősíteni, a nem kívánt mellékhatásokat, illetve az előállítás idejét vagy energiaigényét csökkenteni igyekeznek.

A hagyományos értelemben vett szilárd készítmények mellett (tabletta, drazsé) egyre újabb, bár már régóta alkalmazott formák is előfordulnak (rágótabletta, rágógumi). Ezek mellet természetesen újabb készítménytípusok is megjelennek (pulzáló tabletták, speciális bevonatos készítmények, módosított hatóanyagleadású készítmények, hatóanyagtartalmú filmek). Meg kell említeni még a különböző multipartikuláris rendszereket vagy a többrétegű tablettákat is, amelyek segítségével eltérő tulajdonságú hatóanyagok juttathatók be a szervezetbe egy bevitellel.

Ezeknek az újabb típusú gyógyszerformáknak a tervezése igen gondos számításokat igényel, ami a korábbi metodika szerint már nem kivitelezhető. Számos körülményt és sajátságot is figyelembe kell venni, hogy a lehető legjobb hatékonyságú készítményt állíthassuk elő. Erre a célra napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák a mesterséges neurális hálózatokat, amelyek segítségével a készítmények megfelelő tulajdonságai előre jelezhetők.

A modern gyógyszergyártó gépek termelékenysége elképesztően hatalmas, hiszen nem ritka az akár 1 millió tabletta/óra előállítási sebességre képes berendezés sem (Manesty Xpress, Korsch XL 800)..

Az, hogy egy készítmény már évek óta a „piacon” van, nem jelenti, hogy minden tekintetben 100%-ban tökéletes. Sok esetben célszerű az egyes termékek előállítási eljárásait, a felhasznált anyagok mennyiségét felülvizsgálni.

 
 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek