Bezár

Videogaléria

Innovízió - 2010. november 16.

Innovízió - 2010. november 16.

2010. december 15.
3 perc

Témák:

Dr. Kovács Kornél: Biogáz

Dr. Kosztolányi József: Tehetséggondozás olimpiai előkészítő szakkörön

Dr. Farkas Richard: Számítógépes nyelvészeti alkalmazások

 Az Innovízió adása Windows Media Video formátumban itt tekinthető meg:
(180p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p)

Megjegyzés: Az Internet elérés sávszélessége, a számítógép teljesítménye és a monitor felbontása alapján válasszon a fenti lehetőségek közül!


Dr. Kovács Kornél: A biogáz

A szerves hulladékok és a biomassza anaerob, tehát oxigéntől mentes környezetben történő kezelése kettős előnnyel jár. A környezetszennyező anyagok ártalmatlanítását lehet elvégezni és közben megújuló energiahordozót állítunk elő. Az anaerob lebontás terméke a biogáz egy könnyen tárolható és szállítható gáznemű anyag, ami gyakorlatilag minden olyan célra használható, amire ma földgázt használunk: hőenergiát, villamos energiát állíthatunk belőle elő, de bioüzemanyagként vagy vegyipari alapanyagként is hasznosíthatjuk. A biogáz termelést biotechnológiai módszerekkel ellenőrizhetjük, irányíthatjuk és serkenthetjük. Az anaerob lebontás egy komplex mikrobiológiai folyamat, a biogáz termelésekor ezek egymásra épülnek, természetes körülmények között nem lehet egymástól elválasztani őket. Ezeknek a mikróba közösségeknek a tanulmányozását több mint 2o éve végezzük Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszékén és az MTA Szegedi Biológiai Központjában. Kutatásaink célja a mikrobiológiai szempontból bonyolult kölcsönhatások vizsgálata: igyekszünk megérteni, hogy a rengeteg parányi élőlény összehangolt működését milyen szabályok irányítják és hogyan tudunk az életükbe úgy beavatkozni, hogy ez lehetőleg ne zavarja őket de több biogázt termeljenek.

 

Dr. Kosztolányi József: Tehetséggondozás olimpiai előkészítő szakkörön

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete több évtizede tart tehetséggondozó szakkört középiskolás diákok számára. Ezen a szakkörön a dél-alföldi régió középiskoláinak érdeklődő, a matematikát szerető és matematikából tehetséges diákjai vesznek részt.

A szakkörök alapvetően kettős cél figyelembe vételével szerveződnek:

  • Egyrészt kihívást jelentő versenyfeladatoknak a tanulókkal közös megoldása során tanítjuk az egyes versenyeken előforduló feladatok megoldásához szükséges, a középiskolás tananyagon bizonyos esetekben túlmutató ismereteket, stratégiai jellegű módszereket, eszközöket, technikákat.
  • Másrészt nyitott problémák közös tárgyalásával bemutatjuk a matematikai kutatás metodikai súlypontjait, az értelmes kérdések mentén történő továbblépések lehetőségeit: tanítjuk a diákokat kutatni. Ennek érdekében minden egyes szakkörön kapnak a tanulók angol vagy magyar nyelvű cikkeket, könyvrészleteket önálló feldolgozásra.

A szakköri foglalkozásokon a tanulók aktívan vesznek részt a munkában, a problémák megoldása mindig közösen történik. Törekszünk arra, hogy kérdéseink mentén, a háttérből irányítva a diákok maguk fedezzék fel a lényeges gondolatokat, megoldási lépéseket, és ráérezzenek a matematikai gondolkodás tisztaságára és szépségére.


Farkas Richárd: Számítógépes nyelvészeti alkalmazások

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai tanszékcsoportján 1998 óta folynak nyelvtechnológiai (elsősorban információkinyerési és gépi fordítási) kutatások, a csoport mára a magyar számítógépes nyelvészet egyik meghatározó műhelyévé vált. Kutatásaink és az azokra épülő szoftveralkalmazások célja, hogy a számítógép "megértse" az emberek által írt szövegeket, azaz hogy a kulcsszavak keresésén túl a szövege jelentését tudja reprezentálni. Az információkinyerés (a számítógépes nyelvészet azon résztelüte amelyre a csoport fókuszál) célja, hogy folyó szövegekből automatikus módon jussunk hasznos információkhoz, összefüggésekhez. Igazi haszna akkor mutatkozhat meg, amikor nagy mennyiségű szöveget kell végigolvasni a szükséges információ megtalálásához. Ekkor - megfelelő méretű tanító adatbázis esetén - a gépi tanulóalgoritmusok segítségével radikálisan csökkenthető a szükséges emberi munkaerő-ráfordítás. A legfontosabb alkalmazási területek az információ kinyerés üzleti hírekből, biológiai publikációkból, orvosi jelentésekből és az Internetről (például fórumokból, blogokból).

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek