Bezár

Videogaléria

Innovízió – 2010. december 28.

Innovízió – 2010. december 28.

2011. február 02.
3 perc

Dr. Békési József: Adattömörítés és adatátvitel

Dr. László Ferenc: Genetikai és hormonális szabályozás alapú egészség fitttségi testmozgásos programcsomag kidolgozása

Dr. Pitrik József Dr. Benkő Zsolt: A városi közlekedés környezeti hatásainak vizsgálata, modellezése

 
Az Innovízió adása Windows Media Video formátumban itt tekinthető meg:
(180p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p)

Megjegyzés: Az Internet elérés sávszélessége, a számítógép teljesítménye és a monitor felbontása alapján válasszon a fenti lehetőségek közül!


Dr. Békési József: Valósidejű adattömörítés

A tanszékünkön folyó kutató munkák egyik része a nagy tömegű adatok hálózaton történő valósidejű továbbításával foglakozik. A valósidejűség itt azt jelenti, hogy az adatok keletkezése és a célállomáson történő megjelenése között csak néhány 10 ms idő telhet el. Mivel a hálózatok átviteli kapacitása véges, ezért az adatokat a továbbítás előtt maximális mértékben tömöríteni, a célállomáson pedig kibontani kell.

Maga az adattömörítés a számítógépes tudományágak egy területe, melynek célja az adatok kódolása oly módon, hogy azok minél kevesebb helyet foglaljanak, vagy minél gyorsabban lehessen őket továbbítani. Ez azért lehetséges, mert a valós világ adatai többnyire igen redundánsan és nem a lehető legtömörebb formában reprezentálódnak.

Az alkalmazott algoritmusok hatékonyságát egyrészt a gyorsaságuk, másrészt a tömörítési képességük határozza meg. Az algoritmusok sebességét a számítások párhuzamosításával lehet jelentősen növelni. A gyakorlati haszna ezen kutatásoknak pl. a szemüveg nélküli 3D TV adásoknál lehet.


Dr. László Ferenc: Genetikai és hormonális szabályozás alapú egészség fitttségi testmozgásos programcsomag kidolgozása

A civilizáció fejlődésével új betegségek terjedtek el, ezen betegségek megelőzési lehetősége a társadalom főbb érdeklődési körébe tartozik, az egyik leghatékonyabb megelőzési program a rendszeres testmozgás. A rendszeres testmozgásnak az élet minőségre, a betegségek megelőzésre kifejtett hatásának pontos tudományosan egzakt felderítésére vállalkoztak. Három önkéntes csoportban vizsgálták betegségmegelőzés hatását a tudatos életmóddal és mozgással kapcsolatban:

testsúlycsökkentő csoport, munkahelyi torna csoport, asszony torna csoport. Az eredmények igazolták hogy a rendszeresen végzett testmozgás rövidtávon jelentős közérzet javító hatással rendelkezik, a közvetlen laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy a különböző civilizációs betegségek rizikó faktorait is mérhetően lehet csökkenteni a rendszeres testmozgással. A kutatási eredményeket folyamatosan beépítik a testnevelő és edző képzés során.

 

Dr. Pitrik József, Dr. Benkő Zsolt: A városi közlekedés környezeti hatásainak vizsgálata, modellezése

Az elkészült film a Szegedi Tudományegyetem Technika Tanszékén – több mint 20 éve –folyó közlekedés-környezeti vizsgálatokat foglalja össze. A kutatás alapgondolata: ha nem ismerjük a közlekedési folyamatokat, akkor tenni sem tudunk a városi környezet fenn­tart­hatósága ér­dekében.

A város köz­lekedési helyzetének feltárására olyan modelleket alkottunk, amelyek alkal­masak a közlekedés környezeti hatásainak számszerűsítésére, környezetter­helés számítására.

A kifejlesztett számítógépes modellrendszer bármely település közlekedési álla­potának feltárására alkalmas. A vizsgálat részletesen kitér a településszerkezet és a közlekedés kapcsolatrendszerére és segíti a döntéshozókat a beavatkozások ter­ve­zésében. A kimunkált te­lepülési kritérium- és modellrendszer a település fej­lesztéséhez nyújt segítséget.

A kutatás során kifejlesztett járműspecifikus forga­lom- és légszennyezési modellel a városi beavatkozások hatásai jól meg­becsülhetők. Mobilitás vizsgálatokkal, járműsebesség mé­ré­sekkel (GPS), a közlekedési zajadatbázis felvételével, a körforgalmak vizsgálatával, … olyan adat­sorokhoz jutunk, amelyekből a kifejlesztett modellek a forgalomszervezők mozgásterét bővítik.

A kutatás fontos eredménye: a közoktatási és felsőoktatási modellek kimunkálása, szak­könyvekben és tankönyvekben való bemutatása, amelyek alkalmasak a közlekedéskultúra, a környezeti tudatosság fejlesztésére.

 

 


 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek