karikatura_leporello_HUN-01

Görbe Tükör - Karikatúra Kiállítás

A fiatalokat megcélozva a tárlat ellátogat hazánk kiemelt felsőoktatási intézményeibe, ezzel párhuzamosan külföldi diplomáciai intézményekben a határnyitás és rendszerváltoztatás tematikában megvalósuló programokhoz kapcsolódóan mutatkozik be.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A kiállítás a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban tekinthető meg 2014. november 3–17-ig.


Az osztrák-magyar határnyitás 25. évfordulója


Alapvetések

 

2014 stratégiai fontosságú év, hiszen több kiemelt esemény évfordulójához érkezik, mint a Magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulója, a Magyarország német megszállásának 70. évfordulója (március 19.), Osztrák-magyar határnyitás 25. évfordulója, NATO csatlakozás 15. évfordulója, EU csatlakozás 10. évfordulója.

 

Mi a közös ezekben az évfordulókban?

 

Nagy, nemzetközi közösséghez szólnak, kitekintést jelentenek - regionális, európai és globális szintű évfordulókról van szó. Olyan évfordulók, melyek meghatározó történelmi fordulópontokat jelentettek a magyarság történelmében. Ezek között vannak nemzeti tragédiák, mint az I. világháborút követő trianoni békeszerződés és ennek következményei, illetve a Holokauszt.

És vannak olyan pozitív fordulatokat jelentő megemlékezések, mint a határnyitás, ami a szocializmus és szovjet befolyással való leszámolás kezdetét jelentette, egészen a NATO és EU csatlakozásig.

Ezek az emlékévek és évfordulók lehetőséget teremtenek arra, hogy áttekintsük és reflektáljunk a magyarság és Magyarország elmúlt százéves történelmére, helyére a világunkban, a teljesítményekre és a nagy kudarcokra és tragédiákra. Ezen évfordulók mindegyike elég lenne ahhoz, hogy ezt az önvizsgálatot elvégezzük, de így összességében még nagyobb lehetőség és felelősség a kormányzatra nézve, hogy megfelelő komolysággal és figyelemmel foglalkozzon az ügyekkel. Annál is inkább, mert ezek a témák, amelyek az évfordulókhoz kapacsolódnak, napi szinten befolyásolják Magyarország nemzetközi megítélését, hatásuk egyaránt érezhető a politikai, gazdasági, kulturális és üzleti életben és kapcsolatokban.

Az osztrák-magyar határnyitás 25. évfordulója komoly politikai és gazdasági potenciált hordoz magában. Különös jelentősége abban rejlik, hogy az 1989-es határnyitás az egyetlen olyan jelentős külpolitikai vonatkozású történelmi esemény, amelyről a magyar társadalom tagjainak többsége élő személyes emlékekkel rendelkezik, melyek érzelmi töltete egyöntetűen pozitív.

A határnyitást huszonötödik évfordulóján történelmi és európai kontextusban kell bemutatni. Az 1989-es határnyitás az utolsó, beteljesítő állomása volt a folyamatnak, amelyet a Kelet-Berlin 1953 – Magyarország 1956 – Prágai Tavasz 1968 – Lengyelország 1980-81 eseménysorral szokás illusztrálni.

A keleti tömb történelmi süllyesztőbe kerülése, a két világrendszer szembenállásának megszűnése Európában nemzedékeknek és országoknak egymást erősítő, közös műve volt.

KIÁLLÍTÁS

 

Idén emlékezünk az osztrák-magyar határnyitás 25 évvel ezelőtti – sok szempontból – sorsfordító történelmi pillanataira. A klasszikus tematikájú megemlékezések mellett szokatlan perspektívából, a karikatúra szemüvegén keresztül is rátekintünk e korszakra.


A rendszerváltoztatás és a kommunizmus bukása tárgykörben publikált karikatúrákat a műfaj meghatározó magyar rajzolóművészei mellett, az amerikai WittyWorld International című karikatúramagazin és évkönyv alkotásainak szerzői jegyzik. Több száz korabeli rajzból merítve, szakmai válogatást követően olyan alkotások kerültek kiválasztásra, melyek a korszakot a hazai jellegzetességek mellett nemzetközi viszonyrendszerben is keretbe helyezik, emellett a kor politikai karikatúra műfajának esszenciáját villantják fel a befogadó számára.


A karikatúrák mondanivalója térben és időben erősen kötődik megszületésének körülményeihez, azonban az általános emberi jellemvonások, az ismétlődő konfliktusok átívelnek korokon, generációkon és földrajzi határokon. Ezért a képek esetenként rövid magyarázatra szorulnak, de 25 év távlatából a rajzok segítségével, a humor és az elvonatkoztatás eszközével közérthetővé és átélhetővé teszik a fiatal generáció számára is a korszakot.

 

A kiállítás ötven rajzot vonultat fel, melyek digitális nagyításában 50 x 70 cm és 100 x 70 cm méretben, a képanyag adta lehetőségeket kreatívan kihasználó, arra reflektáló installációs kontextusban kerülnek bemutatásra.

A kiállítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával, a MÚOSZ - Magyar Karikatúraművészeti Szakosztály, valamint a Witty World International Cartoon magazin szakmai közreműködésével jött létre.


A kiállítás Szegedi Tudományegyetemi állomása megnyitójának meghívója innen tölthető le. 


 


Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés