Fényipar – alkalmazásorientált fotonika c. workshop

2014. február 20., 14:00 órától az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Nagyelőadójában kerül megrendezésre TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0058 projekt workshopja.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


Program


13:30 – 14:00: Regisztráció
14:00 – 14:10: Köszöntő
Dr. Buzás Norbert, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató
Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság


14:10 – 14:30: A szegedi szuperlézer megvalósításának alapkutatási és ipari kérdései
Dr. Osvay Károly, kutatási technológiai igazgató
ELI-HU Nonprofit Kft.


14:30 – 14:50: Fotonikai kutatások a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán
Dr. Jakab László, gazdasági dékánhelyettes
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar


14:50 – 15:10: Nano-, piko- és femtosecundus lézersugár impulzusok hatása az anyagra
Dr. Buza Gábor, osztályvezető, tudományos főtanácsadó
Bay Zoltán Nonprofit Kft., Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAY-ATI)
Lézertechnológiai Osztály


15:10 – 15:30: Az algyői gázüzemtől a norvégiai és brazíliai tengeri fúrótornyokig: lézeres
fotoakusztikus földgázipari műszer fejlesztésének és piacra-vitelének történte
Dr. Bozóki Zoltán, tudományos tanácsadó
MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport/Hilase Kft.


15:30 - 15:50: Milyen rövid egy femtoszekundum …? Ultrarövid lézerimpulzusok
diagnosztikája Szegeden.
Dr. Börzsönyi Ádám, tudományos munkatárs
SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék/CE Optics Kft.


15:50 – 16:10: Tudásintenzív kkv-ként egy Európai Uniós projektben: a lézerektől a
szívkatéterekig
Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi adjunktus
SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék/LaserSkill kft.


16:10 – 16:20: Kérdések, válaszok
16:20 – 17:00: Állófogadás

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés