szeged

XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.


További részletek a konferencia honlapján a http://rgai.inf.u-szeged.hu/mszny2016/program oldalon érhetőek el.


Program


Csütörtök


9:15-10:30

regisztráció, kávé

10:30-10:40

megnyitó

10:40-11:40

plenáris előadás
Pléh Csaba
Játszadozás az entrópiával magyar nyelvű anyagokon

11:40-13:00

Lexikon, fordítás

11:40-12:00

Siklósi Borbála, Novák Attila
Beágyazási modellek alkalmazása lexikai kategorizációs feladatokra

12:00-12:20

Recski Gábor, Bolevácz Attila, Borbély Gábor
Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian

12:20-12:40

Siklósi Borbála, Novák Attila
Közeli rokonunk, az autó

12:40-13:00

Yang Zijian Győző, Laki László
Gépi fordítás minőségbecslésének optimalizálása kétnyelvű szótár és WordNet segítségével

13:00-14:00

ebéd

14:00-15:40

Morfológia, előfeldolgozás

14:00-14:20

Novák Attila, Siklósi Borbála
Ékezetek automatikus helyreállítása magyar nyelvű szövegekben

14:20-14:40

Berend Gábor
Utilizing Word Embeddings for Part-of-Speech Tagging

14:40-15:00

Farkas Richárd, Szántó Zsolt, Vincze Veronika, Zsibrita János
Módosított morfológiai egyértelműsítés és integrált konstituenselemzés a magyarlanc 3.0-ban

15:00-15:20

Novák Attila
Új integrált magyar morfológiai elemző

15:20-15:40

Marcus Kracht
Discontinuity and Morphosemantics

15:40-16:00

kávészünet

16:00-17:10

Poszterek
Drienkó László
Discovering utterance fragment boundaries in small unsegmented texts

Farkas Richárd, Kojedzinszky Tamás, Sliz-Nagy Alex, Tímár György, Zsibrita János
Magyar nyelvű orvosi szakcikkek hivatkozásainak automatikus feldolgozása

Kovács György, Tóth László
Többsávos, zajtűrő beszédfelismerés mély neuronhálóval

Munkácsy Gergely, Farkas Richárd
Statisztikai koreferenciafeloldó rendszer magyar nyelvre – első eredmények

Nagy T. István, Vincze Veronika
Angol-magyar többszavas kifejezések szótárának automatikus építése párhuzamos korpuszok segítségével

Puskás László, Pólya Tibor
A magabiztosság-krízis skála alkalmazása idegen nyelvű megnyilatkozásoknál

Simkó Marcell, Góth Júlia
A magyar Wikipédia automatikus bejárása és elemzése

Vincze Veronika, Farkas Richárd, Simkó Katalin Ilona, Szántó Zsolt, Varga Viktor
Univerzális dependencia és morfológia magyar nyelvre

17:10-18:30

Beszédtechnológia I.

17:10-17:30

Tarján Balázs, Varga Ádám, Tobler Zoltán, Szaszák György, Fegyó Tibor, Bordás Csaba, Mihajlik Péter
Magyar nyelvű, élő közéleti- és hírműsorok gépi feliratozása

17:30-17:50

Gosztolya Gábor, Vincze Veronika, Grósz Tamás, Tóth László
Egy magyar nyelvű beszédfelismerő rendszer szószintű hibáinak elemzése

17:50-18:10

Tündik Máté Ákos, Szaszák György
Szövegalapú nyelvi elemző kiértékelése spontán beszédfelismerő hibákkal terhelt kimenetén

18:10-18:30

Gosztolya Gábor, Beke András, Neuberger Tilda
Nevetések automatikus felismerése mély neurális hálók használatával

18:30-

vacsoraPéntek


9:30-10:30

Beszédtechnológia II.

9:30-9:50

Novák Attila, Siklósi Borbála
Magyar nyelvű szövegek automatikus fonetikai átírása

9:50-10:10

Szaszák György, Beke András, Olaszy Gábor, Tóth Bálint Pál
Gépi beszéd természetességének növelése automatikus, beszédjel alapú hangsúlycímkéző algoritmussal

10:10-10:30

Tóth László, Gosztolya Gábor
Mély neuronhálós akusztikus modellek gyors adaptációja multi-taszk tanítással

10:30-10:50

kávészünet

10:50-12:10

Szemantika, szentimentelemzés

10:50-11:10

Vincze Veronika
Angol és magyar nyelvű kérdések a számítógépes nyelvészetben

11:10-11:30

Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Hangya Viktor
Aspektusszintű annotáció és szentimentet módosító elemek egy magyar nyelvű szentimentkorpuszban

11:30-11:50

Kiss Hermina
Az érzelmek beszédre gyakorolt hatása, azaz a spontán beszéd szintaxisának érzelmekkel való kapcsolata a HuComTech Korpusz alapján

11:50-12:10

Lukács Gergely, Martos M. Tamás, Jani Mátyás, Takács György
Rádióműsorok elemzése a WordNetAffect érzelmi szótár segítségével

12:10-13:10

ebéd

13:10-14:10

Szaknyelv, speciális nyelvhasználat

13:10-13:30

Bartha Csilla, Varjasi Szabolcs, Holecz Margit
A magyar jelnyelvi korpusz létrehozásának és annotálásának kihívásai

13:30-13:50

Hamp Gábor, Syi, Markovich Réka
Jogszabályok hivatkozásainak automatikus felismerése és a belső hivatkozások struktúrája

13:50-14:10

Siklósi Borbála, Novák Attila
Digitális Konzílium – egy szemészeti klinikai keresőrendszer

14:10-14:50

Laptopos bemutatók
Hamp Gábor, Syi, Markovich Réka
Jogszabályszövegekben szereplő hivatkozások automatikus felismerése

Marcus Kracht
Discontinuity and Morphosemantics

Nagy Viktor, Takács Dávid
Lórum ipse: magyar vakszöveggenerátor

Siklósi Borbála, Novák Attila
Digitális Konzílium – egy szemészeti klinikai keresőrendszer

Tarján Balázs, Varga Ádám, Tobler Zoltán, Szaszák György, Fegyó Tibor, Bordás Csaba, Mihajlik Péter
Magyar nyelvű, élő közéleti- és hírműsorok gépi feliratozása

14:50-15:10

kávészünet

15:10-16:10

Szintaxis

15:10-15:30

Simkó Katalin, Vincze Veronika
Egyszer "van", hol nem "van": A létige kezelése függőségi nyelvtanokban

15:30-15:50

Kovács Viktória, Simkó Katalin Ilona, Szécsényi Tibor
Szabályalapú szintaktikai elemző szintaktikai szabályok nélkül

15:50-16:10

Laki László, Indig Balázs, Prószéky Gábor
Mozaik nyelvmodell az AnaGramma elemzőhöz

16:10-16:50

INFRA panel

16:50-17:20

fórum

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés