Bezár

Sajtószoba

Sajtóközlemény - MosT MIénk A PÁLYA! – szemléletformáló és pályaorientációs programsorozat a Szegedi Tudományegyetemen

Sajtóközlemény - MosT MIénk A PÁLYA! – szemléletformáló és pályaorientációs programsorozat a Szegedi Tudományegyetemen

2022. június 29.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

MosT MIénk A PÁLYA! – szemléletformáló és pályaorientációs programsorozat a Szegedi Tudományegyetemen

 

Szakkörök, táborok, versenyek, workshopok is megvalósultak a „MosT MIénk A PÁLYA!” című pályázat kapcsán, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola szervezésében.

 

A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola komplex, MTMI-fókuszú (Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai tudományterületek) pályaorientációs és szemléletformáló programsorozat megvalósítását tűzte ki célul a projekt megvalósítása során a Dél-alföldi Régió meghatározó természettudományos tehetséggondozó műhelyében, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában.

 

A megvalósító szervezeti egység a régi hagyományok szellemében, a korábbi tradíciókra és sikerekre építve, elkötelezett módon folytatta azt a kimagasló tehetséggondozó és tudománynépszerűsítő munkát, melynek fókuszában az MTMI műveltségterület folyamatos megújítása és gazdagítása áll.

 

A projekt megvalósítása során olyan, tanórához köthető és tanórán kívüli, MTMI pályaválasztásra ösztönző programelemek szakmai kidolgozása, megszervezése és megvalósítás zajlott, amelyek alkalmasak a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztésére, valamint az élményközpontú és felfedezés-alapú pedagógiákra építve képesek előmozdítani az MTMI pályák választásának népszerűsítését. A programok középtávú célja az volt, hogy az eseményeken megszerzett információkat a résztvevő diákok eredményesen alkalmazzák sikeres munkaerő-piaci részvételük megalapozásához.

 

A projekt tevékenységei jelentős mértékben hozzájárultak azon kiemelt cél megvalósításához, amely a műszaki és természettudományos szakokra járók arányának növelését tűzi ki célul a felsőoktatási intézményekbe bekerülő és ott végző hallgatók között. A programok fejlesztették a diákok készségeit, kompetenciáit és az ambíciók elemzésén alapuló, tudatos életpálya-tervezés fontosságát. A projekt megvalósítói a jövő munkavállalóit igyekeztek felkészíteni a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs és kommunikációs technológiák óriási térhódításával járó változásokra.

 

A MosT MIénk A PÁLYA! programban:

  • több mint 2.500 órányi MTMI fókuszú tehetséggondozó, tudománynépszerűsítő, tanórához köthető és tanórán kívüli pályaorientációs tevékenység valósult meg,
  • az MTMI fókuszú projekttevékenységek során több mint 4.000 fős célcsoportot értek el, melyben az intézményben tanuló diákok magas részvételi aránya mellett nagy számban szerepeltek Szeged város és a régió más intézményeinek tanulói, tanárai, szülők és más érdeklődők is,
  • a pályázati felhívásban szereplő kötelező és választható 4 modul tartalmához igazodóan 15 részterületre vonatkozóan 33 fajta tevékenység (szakkör, tábor, verseny, workshop, tematikus játszóház, felkészítés, készségfejlesztő tevékenység, szakmai nap, műhelykonferencia, eszközfejlesztés) valósult meg.

 

A projekt azonosító adatai:

 

A projekt címe: MosT MIénk A PÁLYA!

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00014

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

A szakmai programot megvalósító szervezeti egység: Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka: 2018.01.01. - 2022.03.31.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek