PHD_11

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi félévének végén 10 habilitált és 104 PhD doktori címet szerzett hallgatót köszöntöttek az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Június 25-én összesen 114 doktor vehette át oklevelét.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az eseményen Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd bejelentette: az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 2, az Általános Orvostudományi Karon 35, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karon 16, a Gazdaságtudományi Karon 4, a Gyógyszerésztudományi Karon 3, a Természettudományi és Informatikai Karon 44 doktori fokozatot osztott ki. Ezt követően elmondta: az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 7, a társadalomtudományok területén 1, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 2 habilitált doktori címet ítélt oda. Ezzel a címmel azokat jogosítják fel az önálló egyetemi előadások megtartásának jogával, akik oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket már bizonyították.


doktor_8


Az ünnepségen a Bartók Béla Művészeti Kar hallgatója, Liptai Enikő, Prokofjev szóló szonátája első tételét adta elő.

doktor_10


Dr. Pál József, az SZTE Habilitációs Bizottságának elnöke habilitált doktorrá nyilvánította a jelölteket, akik ezt követően egyesével átvették oklevelüket.


doktor_2


Ezután a PhD hallgatók előterjesztették kérelmüket és esküt tettek:


„Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”


doktor_3


Az eskütétel után Dr. Vécsei László, az SZTE Doktori Tanácsának elnöke Dr. Szomora Zsolt, az Állam és Jogtudományi Kar avató dékánja, Dr. Molnár Tamás, az Általános Orvostudományi Kar avató dékánja, Dr. Gyenge Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, Dr. Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, Dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, és Dr. Papp Tamás, a Természettudományi és Informatikai Kar avató dékánja nevében doktori tudományos fokozatot adományozott és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.


doktor_6


„Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát ” – emelte ki Dr. Vécsei László.


doktor_7


Az ünnepség végén Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja doktorrá fogadta a tudósokat, akik mindezért köszönetet mondtak.


doktor_9


„Mint egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok” – zárta gondolatait Prof. Dr. Kónya Zoltán.


A habilitált és doktori címre jelöltek avatása itt megtekinthető:

SZTEinfo - Pósa Tamara

Fotó: Sahin-Tóth István

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés