Bezár

Egyetemi faliújság

Pályázati felhívás: Mészáros Lázár ösztöndíjra

Pályázati felhívás: Mészáros Lázár ösztöndíjra

2020. június 09.

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított Mészáros Lázár ösztöndíj elnyerésére. A pályázatok beérkezésének határideje 2020. július 17-e.

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.


Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.


Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:
- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 300%-a (133.800.-Ft);

- szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 150%-a
(66.900.-Ft).


A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2020. július 17. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:
Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség

Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25. Telefon: 06-1-236-52-31


A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra”
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.


A részletes pályázati felhívás itt letölthető.

A pályázati adatlap itt érhető el.

Az adatkezelési tájékoztató itt tekinthető meg.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek