Kiemelt_Jedlik_A_j

A március 15-i nemzeti ünnepen kitüntették az SZTE több munkatársát is

Hagyomány, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából állami és önkormányzati, tudományos és művészeti elismeréseket adnak át az arra leginkább érdemes személyiségeknek. A 2018. évi március idusán a Szegedi Tudományegyetem több munkatársa is rangos kitüntetésben részesült.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat 2018. március 15-én a Parlament Kupolatermében Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában. Ezt az elismerést vette át a Szegedi Tudományegyetem oktatói közül Krisztin Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a szakterületén, vagyis a késleltetett visszacsatolást modellező differenciálegyenletek globális attraktorának kidolgozásával nemzetközi viszonylatban is új utakat nyitó, kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként kapta meg a Széchenyi-díjat.


Krisztin_T_dija_Greso_E
Krisztin Tibor díját felesége, Gresó Erzsébet vette át. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd


Széchenyi-díj (vagy nagydíj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény. A Széchenyi-díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár. A díjjal járó emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, alsó, oklevéltartó része ezüstözött.


Ugyancsak Széchenyi-díjas lett a szegedi tudósok közül Pósfai György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, a Genommérnöki Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadó, aki témavezető az SZTE Biológia Doktori Iskolában. Ő a szintetikus biológia területén a mikroorganizmusok genetikai állományának egyszerűsítésére irányuló nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint a molekuláris biológia eszköztárának bővítéséhez, a mikroorganizmusok genetikai anyagának feltérképezéséhez és tervezetten történő átalakításához hozzájáruló génszerkesztési eljárások kidolgozása során végzett munkája elismeréseként kapta a Széchenyi-díjat.


Szechenyi_dij_Posfai


Az emberi erőforrások minisztere, Balog ZoltánÁder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából –, március 15-e alkalmából a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át az SZTE oktatói és a Magyar Tudományos Akadémia doktorai közül Barna Gábornak, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének egyetemi tanárának.

E kitüntetésben részesült Felföldi László táncfolkloristának, aki a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes főiskolai tanára, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa.


Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Dr. Kosztolányi József, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Analízis Tanszékének egyetemi docense.

 

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat vehetett át Kosztándi István, az SZTE Zeneművészeti Kar oktatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar első koncertmestere és zenekari szólistája

 

Batthyány-Strattmann László-díjakat, Pro Sanitate-díjakat és Miniszteri Elismerő Okleveleket adott át Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár. Kimagasló egészségügyi szakmai tevékenysége elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült Dr. Palkó András, a Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.

 

22. alkalommal adták át a Jedlik Ányos-díjakat a nemzeti ünnephez kapcsolódóan március 14-én a Kogart házban. Az ünnepségen Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára azt mondta, a kormányzati gazdaságpolitika homlokterében a versenyképesség javítása áll. versenyben kiemelt szerep jut a szellemi tőkére épülő innovációnak, amely a hozzáadott érték növekedésének az ipar teljesítményéhez képest a négyszeresét tudja biztosítani. Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke kijelentette: a díjazott személyek sokat tettek azért, hogy a tudomány eredményei javítsanak a mindennapjainkon. Mint arra rámutatott: a negyedik ipari forradalom eljövetelével minden korábbinál nagyobb szerepet játszik az innováció, a magyar innovációnak pedig kulcsszerepe van abban, hogy Magyarország sikeresen jelenjen meg a külpiacokon és a képzett munkaerő hazánkban maradjon illetve hazatérjen. A Jedlik Ányos-díjat 1996-os alapítása óta több mint százan vehették át, 2018-ban – többek között – Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője. Laudációja szerint tudományos munkássága a bőr immunrendszerére, a gyulladásos bőrbetegségek patogenézisére, a fotodermatológiára irányul. Közel száz kutatási és ipari projekt megvalósítója. Szakmai megbízatásai: a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke volt, jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság elnöke, az European Academy of Dermatology and Venerology vezetőségi tagja.


jedlikanyosdijdijazottakluszczlepsenyi_1
A Jedlik Ányos-díj idei díjazottjai (balról jobbra): Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára mellett, Volk Balázs, Juhász Sándor (Juhász Márton édesapja), Láng László, Kemény Lajos, Gazda István és Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke. Forrás: OPH


Deák Ferenc-díjat adományozott szakmai munkája elismeréseként Dr. Nagy Ferenc Zoltánnak, professor emeritusnak, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanárának az igazságügyi miniszter, Trócsányi László.


A Földművelésügyi Minisztériumban Fazekas Sándor miniszter állami és miniszteri kitüntetéseket adott át. Horváthné Almássy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának nyugdíjazott főiskolai tanára, professor emerita az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát kapta meg.


 

Csongrád Megye Díszpolgára címmel tüntették ki Trócsányi László igazságügyi minisztert, a Szegedi Tudományegyetem professzorát. Az elismerést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett Nemzeti esten adták át, Balogh Elemér jogtörténész, az SZTE jogi karának dékánja ismertette Trócsányi László életútját.

 

SZTEinfo

Forrás: mti.hu, mta.hu, OPH

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés