_MG_0565

Hagyományteremtő doktori ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

Először vették át közös ünnepségen oklevelüket a habilitált és a PhD fokozatot szerzett avatandó doktorok a Szegedi Tudományegyetemen. Az SZTE Szenátusa 2017. január 13-án tartott ülésén 20 habilitált oktatót és 61 PhD-st ünnepeltek.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2017. január 13-i, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartott hagyományteremtő doktori ünnepsége volt az első alkalom, hogy egyidejűleg adták át a habilitációs és a a PhD-fokozat megszerzését elismerő oklevelet az arra érdemes doktoroknak.

 

 

Első közös ünnepség

Az SZTE Szenátus első Doktori ünnepségén az Avató Tanács tagja volt a Szegedi Tudományegyetem rektora: Dr. Szabó Gábor akadémikus; az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke: Dr. Krisztin Tibor akadémikus; az SZTE Doktori Tanácsának elnöke: Dr. Toldi József professzor; továbbá: Dr. Balogh Elemér, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar dékánja; Dr. Bari Ferenc, az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja; Dr. Szajbély Mihály, az SZTE Bölcsészettudományi Kar dékánja; Dr. Kovács Péter, az SZTE Gazdaságtudományi Kar avató dékánja; Dr. Hohmann Judit, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, és Dr. Mucsi László, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékánja.

Az ünnepségen megjelent az SZTE több doktori iskolájának a vezetője, a doktori oklevélre érdemesként avatandó személyek és vendégeik.

 

Az SZTE Doktori ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött. A tudomány területén eredményes doktorokat az SZTE Zeneművészeti Kar hegedűművész mesterszakon végzett hallgatója, Farkas Erzsébet hegedűszólója is köszöntötte. Sosztakovics: Keringő az Első Jazz szvitből című művének az elhangzását követően összesen 20 habilitált és 61 PhD doktor vehette át oklevelét.

 

– Ebben a formában eddig nem ünnepeltük a doktori oklevelek átadását – húzta alá az SZTE-rendezvény jelentőségét az ünnepség végén tartott köszöntőjében az SZTE rektora. Dr. Szabó Gábor akadémikus visszaemlékezett: az elsők között, 23 éve vette át saját habilitációs doktori oklevelét. Szerinte az azóta eltelt időszak bizonyította, hogy a habilitált doktori címet elnyert tudósok vezető oktatók, akiket méltán ünnepelhet az SZTE egy olyan rendezvényen, ahol a tudományos pálya elején elismert PhD-sokat köszöntve felmutatható az út, amelyen elindulva a következő jelentős fordulat a „habil.” fokozat megszerzése lehet.

 

PHD1
A doktoravató ünnepségen készült képek megtekinthetők itt.
 

 

Az önálló egyetemi előadás joga

Az SZTE Habilitációs Bizottsága a bölcsészettudomány területén 3, az orvos- és gyógyszertudományok területén 6, a társadalomtudományok területén 3, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 8 habilitált doktor címet ítélt oda.

 

Dr. Krisztin Tibor akadémikus, az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke elmondta: a habilitálás a tudományágukban önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza föl azokat, akik az eljárás során igazolták oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket.

 

Dr. Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora és az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke nyújtotta át az oklevelet a habilitált doktoroknak.

Dr. Balog Attila egyetemi adjunktus (SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika); Dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus (SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport); Dr. Bibokné Dr. Németh-Tóth Enikő egyetemi docens (SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék); Dr. Erdélyi Miklós egyetemi adjunktus (SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék); Dr. Furák József egyetemi docens (SZTE ÁOK Sebészeti Klinika); Dr. Gál Tamás Mátyás egyetemi adjunktus (SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék); Dr. Hajnal Péter egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet); Dr. Hollós Zita egyetemi docens (KGRE BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszék); Dr. Kasik László egyetemi adjunktus (SZTE BTK Neveléstudományi Intézet); Dr. Keresztúri Attila egyetemi docens (SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika); Dr. Király Júlia egyetemi docens (International Business School); Dr. Kiss Tímea egyetemi docens (SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék); Dr. Kósa István osztályvezető főorvos (MH EK Honvédkórház Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, Balatonfüred); Dr. Málovics Éva egyetemi docens (SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete); Dr. Málovics György egyetemi docens (SZTE GTK Kutatóközpont); Dr. Mastalir Ágnes egyetemi docens (SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék); Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus (SZTE ÁOK Neurológiai Klinika); Dr. Sikovanyecz János egyetemi adjunktus (SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika); Dr. Tóth László tudományos főmunkatárs (SZTE-MTA TTIK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport); Dr. Vinkó Tamás egyetemi adjunktus (SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék) vette át habilitált doktori oklevelét.

 

PHD2
A doktoravató ünnepségen készült képek megtekinthetők itt.

 

A tudományos igazság megismeréséért

Az SZTE Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 4, az SZTE Általános Orvostudományi Karon 21, az SZTE Bölcsészettudományi Karon 10, az SZTE Gazdaságtudományi Karon 2, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon 2, az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon 22 doktori fokozatot adományozott.

 

A PhD doktorok is előterjesztették kérelmüket, illetve hangosan esküt tettek. Összesen 61 PhD doktor megfogadta: „…a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem megbecsülését növeljem.”

 

Dr. Toldi József, az SZTE Doktori Tanácsának elnökeként az Avató Tanács, nevében bejelentette: a doktoranduszok a tudományos felkészültségüket bebizonyították, ezért mindazon jogokat és kiváltságokat megkapják, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. „A PhD doktorok kötelessége, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát.”

 

„Doktorrá fogadom” – hallotta az Avató Tanács tagjaitól egy kézfogás kíséretében – az SZTE ÁJTK doktori iskoláiból: Dr. Gál Andor, Dr. Hajdú Dóra, Dr. Juhász Andrea Erika, Dr. Kupecki Nóra.

Az SZTE ÁOK kötelékébe tartozók közül: Dr. Bohár Zsuzsanna, Dr. Csányi Beáta, Dr. Csete Gergő, Dr. Dósa Sándor, Dr. Fodor Gergely, Dr. Fricska-Nagy Zsanett, Dr. Kalapos Anita, Dr. Kiscsatári Laura, Dr. Kohári Mária, Dr. Kovács Csaba, Dr. Laczkó Dorottya, Dr. Marton Imelda, Dr. Nógrády Miklós, Dr. Nyeste Antal, Dr. Oliva Gonzalez Azahara, Dr.Piros Györgyike Ágnes, Dr. Sejben István, Dr. Sükösd Farkas, Dr. Madani Shahram, Dr. Szekeres Márta, Dr. Tóth Tímea.

Az SZTE BTK PhD-doktorai: Dr. Asztalos Kata, Dr. Ingo Barkow, Dr. Danka Balázs, Dr. Gulyás László, Dr. Kőhalmi Péter, Dr. Molnár Dávid, Dr. Pál Katalin, Dr. Pásztor Attila, Dr. Povedák Kinga, Dr. Thékes István.

Az SZTE GTK „színeiben”: Dr. Bodnár Gábor, Dr. Kovács Zsuzsanna Ilona.

Az SZTE GYTK doktorandusza volt: Dr. Hegyesi Diána, Dr. Roza Orsolya.

Az SZTE TTIK doktori iskoláiban végzett: Dr. Balogh Dávid, Dr. Bodnár Péter, Dr. Boross Gábor Zoltán, Dr. Csépe-Muladi Beáta, Dr. Csizmadia Tamás, Dr. Ferencz Zsolt, Dr. Homa Mónika, Dr. Joó Dániel, Dr. Kari Beáta, Dr. Kenny Paul, Dr. Körmöczi Péter, Osztényiné Dr. Krauczi Éva, Dr. Kristó Ildikó, Dr. Marek Tamás, Dr. Mathesz Anna, Radvánszkiné Dr. Mikuláss Kata, Dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Ildikó Katalin, Dr. Ateeq Ur Rehman, Dr. Varga Erika, Dr. Vinkovits Márk Balázs, Dr. Poyanmehr Zahra.


PHD3
A doktoravató ünnepségek készült képek megtekinthetők itt.

 

A PhD doktori cím elnyeréséhez vezető dolgozatok címét is kivetítették az ünnepségen. Így aztán kiderült: nagyon változatos témákkal foglalkoznak az SZTE Doktori iskoláinak volt hallgatói. A jogos védelem teleologikus megközelítésétől és az emberi nyelőcső betegségétől vagy a veleszületett immunrendszer vizsgálatától kezdve, a genetikai mutációkkal kapcsolatos kutatásákon és a zenei képességek mérésén át, a „Szókratész, a csúf filozófus” kortársi megközelítésének és a barlangklíma változásainak, vagy a fémfelületeken kialakuló nanostruktúráknak az elemzéséig.

 

„Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok” – mondta az SZTE rektora zárszavában.

 

Az SZTE Szenátus hagyományteremtő Doktori ünnepsége a Szózattal zárult.

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés