mszny

X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia a TIK-ben

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja tizedik alkalommal rendezi meg a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.


Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

Időpont: 2014. január 16-17.


A Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia fő célja a területen végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. A konferencia elsősorban az alábbi témakörökre öszpontosít:


 1. Morfológiai és szintaktikai elemzés
 2. Ontológiák, korpusznyelvészet
 3. Szemantikai annotáció és elemzés, jelentés-egyértelműsítés, NE-felismerés
 4. Információkinyerés, információ-visszakeresés, szövegbányászat, szemantikus keresés
 5. Gépi fordítás
 6. Beszédfelismerés és -szintézis
 7. Pszichológiai vonatkozású szövegfeldolgozás
 8. Nyelvi intelligenciára épülő egyéb alkalmazások


A plenáris előadásokon kívül egy interaktív szekció is megrendezésre kerül, ahol az előadók poszter-, ill. laptopos bemutatót tartanak.


Program


Csütörtök


9:15-10:30- regisztráció, kávészünet

10:30-10:40 - megnyitó

10:40-11:40 - meghívott előadó Benczúr András Egy Virtuális Web Obszervatórium fejlesztésének tapasztalatai

11:40-13:00 - Beszédtechnológia

11:40-12:00 - Grósz Tamás, Kovács György, Tóth László Új eredmények a mély neuronhálós magyar nyelvű beszédfelismerésben

12:00-12:20 - Tarján Balázs, Fegyó Tibor, Mihajlik Péter Lexikai modellezés a közlés tervezettségének függvényében magyar nyelvű beszédfelismerésnél

12:20-12:50 - Kiss Hermina A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének multimodális vizsgálata

12:50-14:00 - ebéd

14:00-15:40 - Morfológia, szintaxis

14:00-14:20 - Laki László, Orosz György HuLaPos2 - Fordítsunk morfológiát

14:20-14:40 - Makrai Márton Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban

14:40-15:00 - Szántó Zsolt, Farkas Richárd Statisztikai konstituenselemzés magyar nyelvre

15:00-15:20 - Simkó Katalin Ilona, Vincze Veronika, Farkas Richárd Többszintű szintaktikai reprezentáció kialakítása a Szeged FC Treebankben

15:20-15:40 - Prószéky Gábor, Indig Balázs, Miháltz Márton, Sass Bálint Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé

15:40-16:00 - kávészünet

16:00-17:10 – Poszterek

 • Drienkó László Természetes nyelvi korpusz vizsgálata egyeztetés-csoport módszerrel
 • Gosztolya Gábor Kulcsszó-előfordulások relevanciájának vizsgálata magyar nyelvű hangzó híranyagokban
 • Markovich Réka, Hamp Gábor, Syi A kondicionálisok problémája jogszabályszövegekben
 • Novák Attila A Humor új Fo(r)mája
 • Oravecz Csaba, Sárközy Csongor, Mittelholcz Iván Tudásalapú ajánlórendszer adatszegény környezetben
 • Rácz Anita, Nagy T. István, Vincze Veronika 4FX: félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása többnyelvű korpuszon
 • Sass Bálint, Raátz Judit Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon
 • Varga Viktor, Wieszner Vilmos, Hangya Viktor, Vincze Veronika, Farkas Richárd Magyar nyelvű webes szövegek számítógépes feldolgozása
 • Vincze Veronika, Varga Viktor, Simkó Katalin Ilona, Zsibrita János, Nagy Ágoston, Farkas Richárd Morfológiai újítások a Szeged Korpusz 2.5-ben
 • Vincze Veronika, Zsibrita János, Durst Péter, Szabó Martina Katalin A határozott és határozatlan ragozás hibáinak automatikus felismerése magyarul tanulók szövegeiben

 

17:10-18:30 - Szemantika, ontológia

17:10-17:30 - Kilián Imre, Alberti Gábor A ReALKB tudástár metamodell-vezérelt megvalósítása

17:30-17:50 - Vincze Veronika Bizonytalanságot jelölő kifejezések azonosítása magyar nyelvű szövegekben

17:50-18:10 - Miháltz Márton, Sass Bálint Mit iszunk? A Magyar WordNet automatikus kiterjesztése szelekciós preferenciákat ábrázoló szófajközi relációkkal

18:10-18:30 - Kornai András Egy középszintű üzleti ontológia korpuszalapú feltöltése

18:30- vacsora

 

 

Péntek

 

9:30-10:50 - Pszichológia

9:30-9:50 - Pólya Tibor, Kővágó Pál, Szász Levente A nyelvi kategória modell kategóriáinak automatikus elemzése angol nyelvű szövegben

9:50-10:10 - Ehmann Bea, Csertő István, Ferenczhalmy Réka, Fülöp Éva, Hargitai Rita, Kővágó Pál, Pólya Tibor, Szalai Katalin, Vincze Orsolya, László János Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT

10:10-10:30 - Pólya Tibor Történetszerkezet mint az érzelmi intelligencia indikátora

10:30-10:50 - Puskás László A magabiztosság-krízis skála gyakorlati alkalmazása

10:50-11:10 - kávészünet

11:10-12:50 - Orvosi NLP

11:10-11:30 - Siklósi Borbála, Novák Attila Rec. et exp. aut. Abbr. mnyelv. KLIN. szöv-ben – rövidítések automatikus felismerése és feloldása magyar nyelvű klinikai szövegekben

11:30-11:50 - Orosz György, Prószéky Gábor Hol a határ? Mondatok, szavak, klinikák

11:50-12:10 - Siklósi Borbála, Novák Attila A magyar beteg

12:10-12:30 - Papp Petra Anna, Rácz Anita, Vincze Veronika Automatikus morfológiai elemzés a korai Alzheimer-kór felismerésében

12:30-12:50 - Sass Bálint A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel

12:50-13:50 - ebéd

13:50-15:00 - Laptopos bemutatók

 • Abari Kálmán, Olaszy Gábor Magyar hangsúly-adatbázis az interneten kutatáshoz és oktatáshoz
 • Berend Gábor, Erdős Zoltán, Farkas Richárd Dokumentumkollekciók vizualizálása kulcsszavak segítségével
 • Farkas Richárd, Dobó András, Kurai Zoltán, Miklós István, Miszori Attila, Nagy Ágoston, Vincze Veronika, Zsibrita János Információkinyerés magyar nyelvű önéletrajzokból a nexum Karrierportálhoz
 • Hussami Péter MASZEKER: szemantikus keresőprogram 
 • Nőthig László, Alberti Gábor, Dóla Mónika ReALIS1.1 
 • Orosz György, Novák Attila PurePos 2.0: egy hibrid morfológiai egyértelműsítő rendszer
 • Szeverényi Sándor, Tóth Attila Online nganaszan történeti-etimológiai szótár


15:00-15:20 - kávészünet

15:20-17:00 - Információkinyerés és –visszakeresés

15:20-15:40 - Tarczali Tünde, Skrop Adrienn, Mokcsay Ádám Gazdasági hírek tartalmának feldolgozása banki előrejelző rendszer támogatásához

15:40-16:00 - Subecz Zoltán, Nagyné Csák Éva Igei események detektálása és osztályozása magyar nyelvű szövegekben

16:00-16:20 - Gyarmathy Zsófia, Simonyi András, Szőts Miklós Felszíni szintaktikai elemzés és a jóindulatú interpretáció elve információ-visszakeresésben

16:20-16:40 - Pajzs Júlia Az Európai Médiafigyelő (EMM) magyar változata

16:40-17:00 - Váradi Tamás, Mittelholcz Iván, Blága Szabolcs, Harmati Sebestyén Magyar társadalomtudományi citációs adatbázis: A MATRICA projekt eredményei

17:00-18:00 - Fórum

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés