Tehetsegpont_atadas

Elindult a SZTE Tehetségpont portálja

Egy jelképes gombnyomással indította el Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora azt a portált, melyen a jövőben az SZTE Tehetségpont tagjai egymással és a szervezettel hatékonyabban tudják tartani a kapcsolatot, és melyen a Tehetségpont-tagok kiválósági listája is megtekinthető lesz.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Felsőoktatás és tehetséggondozás az új évezredben címmel rendeztek konferenciát a Tanulmányi és Információs Központban, mely egyben a „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen” című TÁMOP-projekt lezárását is jelentette.

 

Bronztól az aranyig

tehetsegkonf5A most elindított kiválósági lista az SZTE legkiválóbb hallgatóinak kitüntetését és jutalmazását szolgálja, valamint kedvezményrendszere révén ösztönzi az egyetemistákat jobb tanulmányi eredményeik elérésére, tehetségük fejlesztésére – mutatta be a honlapot Badó Attila jogászprofesszor, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke, az SZTE Tehetségpont vezetője. Ismertetőjében elmondta, három különálló kiválósági listát hoznak létre a különböző eredmények összemérhetetlensége miatt: az egyik az alap- és mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben résztvevők, a másik a sportolók és művészek, a harmadik a doktoranduszképzésben résztvevők számára lesz nyitott. A hallgatói teljesítmények függvényében bronz-, ezüst- és aranykategóriájú tagok alkotják majd a legkiválóbb tehetségek táborát. Az SZTE Tehetségpont a végzés után is figyelemmel kíséri tagjait, „Akikre büszkék vagyunk” cím alatt őket mint a tehetséggondozó munka „beérett gyümölcseit” gyűjti egybe.

Az egyes szintekhez megfelelő kedvezmények is társulnak, az ingyenes színház-, sport-, sőt JATE Klub-bérletektől (aranyfokozatúaknak!) a Tehetségpont-könyvtáron át az olyan szolgáltatásokig, mint a mentorálás vagy a tanácsadás. A listára felkerülni az újonnan elindított www.sztehetseg.hu oldalon történő regisztrációval lehet, a fokozatokra való pályázás pedig félévenként történik majd.

 

Mindennapi kenyér

„Kutatóegyetem elképzelhetetlen tehetséggondozás nélkül, mint ahogy tehetséges hallgatók nélkül is. A kutatóegyetem vonzza a tehetséges hallgatókat, és mindennapi kenyere az, hogy kiváló egyetemistákkal működik” – hangsúlyozta Szabó Gábor rektor. „Fontosnak tartom azt is, hogy a tanulmányi eredmények mellett ez a tehetséggondozó program azokat a hallgatókat is megcélozza, akik sportban vagy művészetben tehetségesek” – tette hozzá.

A tudományos tanácskozás megnyitóján Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke úgy fogalmazott, igazi hungarikum a tudományos diákköri mozgalom. Azt is elmondta, a diákkörök, valamint szakkollégiumok szerepe hangsúlyos helyet kapott az új felsőoktatási törvény tervezetében is. A Bologna-folyamat a várakozásokkal ellentétben nem törte meg az OTDK-k lendületét, idén a XXX. OTDK-n a 3 ezer nevezett dolgozat 42 százalékát az alapképzéses hallgatók munkái tették ki. Szeged több mint 500 dolgozatával, 151 minősített (1-3.) helyezésével és 4 aranyérmével a dobogós egyetemek között volt idén is.

Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes beszédében úgy fogalmazott, a tanítványok iránti és melletti alázat nélkül nem lehet tudományt művelni, jövő nemzedéket nevelni és tehetségeket találni.

 

Háború a tehetségekért

Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke előadásában kiemelte, a tehetség olyan, mint egy imamalom: ha nem forgatjuk, nem forog, ha viszont forgatjuk, nem egészen úgy forog, ahogy mi szeretnénk. A tehetségekért világszerte nagy háború folyik, a tehetséggondozásban pedig Magyarország példát mutat Európában. Jelenleg 600 tehetségpont, 50 tehetségsegítő tanács, és 25 ezer tehetséges fiatal alkotja az országos hálózatot. A hálózatkutatás neves szakembere hangsúlyozta, az a cél, hogy egy világméretű tehetséggondozó hálózat jöjjön létre, amely képes az országok tehetségkapacitásának megsokszorozására.

tehetsegkonf1A konferencián Duncan McCallum, a Cambridge-i Egyetem akadémiai titkárhelyettese a tehetséggondozás cambridge-i modelljét ismertette. Duncan McCallumtól többek közt megtudhatták a résztvevők, hogy a tehetséggondozás Cambridge-ben már a felvételinél elkezdődik, az évente 16 ezer új felvételizőt fogadó egyetem elsődleges célja a kiválasztás, nem pedig a toborzás – 3 ezren nyerhetnek felvételt. A tehetséggondozás alapkövei a kollégiumok, melyek minden hallgató számára egy témavezetőt, egy supervisort és egy tutort jelölnek ki segítségül. Az első az egyetemista tanulmányi előmenetelét követi nyomon, a második a képességek fejlesztésében segítik, a tutor pedig személyes mentorként segíti a hallgatót a nem tanulmányi kérdésekben (lelkisegély, adminisztráció, pénzügyek).

Sófi József, az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány létrehozója, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja a civil szervezeteknek az egyetemi tehetséggondozásbeli lehetséges szerepéről beszélt. Most tízéves alapítványa révén ezen a területen már komoly tapasztalatokkal rendelkezik, melyeket úgy összegzett: mindenekelőtt a tehetséggondozás iránti elhivatottság, elkötelezettség szükséges ahhoz, hogy valós segítséget lehessen nyújtani a hallgatóknak. Egy civil szervezetnek alapvetően fontos a magáncégekkel, kulturális intézményekkel és más civil szerveződésekkel való kapcsolata. Sófi József alapítványát fokozatosan beintegrálja az SZTE Tehetségpontba. Az egyetemi szervezet pont- és kedvezményrendszerének kidolgozásában jelentős részt vállalt, az alapítványa által kivívott előnyöket az SZTE Tehetségpont tagjainak is elérhetővé tette.

 

„Szolgáltató” egyetem

tehetsegkonf6Görög Márta, a Tehetséggondozó Tanács titkár, TÁMOP 4.1.1-projektmenedzser, az SZTE Alma Mater vezetője elmondta, a tehetséggondozási alprojekt célja a felsőoktatási intézményekben a XXI. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kiépítése volt. A „szolgáltató” egyetem öt területét fejlesztették. A vezető információs rendszer keretében informatikai adatszolgáltatás-fejlesztést végeztek, a létrejött adatbázisok segítségével az egyetemi vezetők az universitas képzési és szolgáltatási keresztmetszetéről kaphatnak képet. A diplomás pályakövetési rendszert, melynek keretében már korábban is figyelték a Szegeden végző, illetve végzett hallgatókat, most egy hallgatói motivációs vizsgálattal egészítettek ki. Az Alumni- szolgáltatásokat nemcsak az öregdiákokra, hanem az egyetemen dolgozó valamennyi oktatóra is kiterjesztették. A tehetséggondozás területén a tdk, szakkollégiumok és a doktori iskola mint hagyományos területek mellett a pályázatok, ösztöndíjak kezelésével foglalkoztak, képzéseket, tréningeket szerveztek a hallgatóknak. 43-an vettek részt tutori programban, valamint létrehozták a Tehetségpont-könyvtárat és a Tehetségpont-kabinetet. Utolsó területként a karrierszolgáltatások támogatását vállalták, mely során a tudatos álláskeresés fontosságát hangsúlyozták. Ezt sok más mellett pályatervezési és készségfejlesztő tréningekkel, tanfolyamokkal és online tanácsadással is igyekeztek segíteni.

A konferencia keretében a Pro Talentis Universitatis Alapítvány két díjat osztott ki azoknak, akik sokat tettek az egyetemi tehetségek támogatásáért. Pro Talentis díjat vehetett át Kanyári József, a Márton Áron Szakkollégium vezetője, valamint Vécsei László az Általános Orvostudományi Kar dékánja, a Neurológiai Klinika vezetője.

 

Arany Mihály

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés