tik2

Új kihívások az egyetemi főtitkár előtt

Szabó Gábor rektor a január 5-én a TIK-ben megtartott sajtótájékoztatón mutatta be az SZTE új egyetemi főtitkárát, Dömötör Mátét.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

 

DomotorA főtitkári pozícióra november 30-áig lehetett benyújtani a pályázatokat, decemberben dőlt el, hogy a 2011. január elsejétől 2014. június 30-ig betöltendő munkakörre – a szenátus véleményének figyelembevételével – kit talált alkalmasnak Szabó Gábor rektor.

Dömötör Máté egyetemi főtitkár 2002-ben diplomázott a SZTE ÁJTK-n, 2010-ben kezdte meg ezen a karon a politológia doktori iskolát. Időközben dolgozott Szeged TV kommunikációs és szervezeti tanácsadójaként, majd Bene Zoltán mellett volt ügyvédjelölt. 2007 óta az Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő-bizottsági tagja, 2008 óta egyéni ügyvéd. 1999-től két éven át az ÁTJK Kari Tanácsának tagja volt, 2000–2002 között az EHÖK Felügyelő Bizottságának elnöki teendőit látta el. 2007-ig három éven át a JGYPK meghívott jogi alapismeret-oktatója, azóta pedig tanársegéd, gazdasági kurzusokat tart.

Az egyetemi főtitkári munkakör közalkalmazotti viszony, melynek feltétele többek között, hogy az azt betöltő személy rendelkezzen állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával, valamint többéves igazgatási és irányítási gyakorlattal. A főtitkárt, pályázata alapján és a szenátus véleményét figyelembe véve a rektor bízza meg, munkáját közvetlenül neki alárendelve végzi. A többször is megismételhető megbízatás egyenként legfeljebb öt évre szólhat.

A főtitkár feladata, hogy irányítsa a Rektori Hivatal munkáját és segítse a rektorhelyettes alá tartozó igazgatóságok tevékenységét. Ezenfelül koordinálja a szenátus szabályzatainak elkészítését, az általa és a rektor által létrehozott állandó és eseti bizottságok munkáját; előkészíti a szenátus anyagait, határozatait és jogszabály-értelmezésekben segíti őket. Felügyeli az egyetemi információszolgáltatást és adatkezelést, részt vesz az egyetemi humánpolitikai munkában, valamint képviseli az egyetemet külső szervek előtt, illetve igazgatási ügyekben. Felületet gyakorol az egyetemi karok és szervezeti egységek igazgatási tevékenysége felett, kapcsolatot tart az érdek-képviseleti szervekkel. Az egyetemi titkár az egyetem hivatalos lapjának felelős szerkesztője; ellenőrzi az egyetemen hozott döntések, határozatok és intézkedések jogszabályokkal való összhangját; ellátja a rektor és a szenátus által meghatározott teendőket. Feladatai közé tartozik, hogy kialakítsa és működtesse az egyetemi irattározási rendet, megteremtve és betartatva a nyilvánosság és betekinthetőség feltételeit, megszervezze az egyetemi tájékoztatás külső és belső feltételeit, értelmezze és felvilágosítást adjon az egyetem működésével kapcsolatos jogszabályokról, közreműködjön az egyetemi kollektív szerződés előkészítésében és a jogszabályokkal való összhang biztosításában, irányítsa az egyetemi tanrend elkészítését, végül megszervezze az egyetemi jogi képviseletét, ellássa az ezzel kapcsolatos teendőket és irányítsa a Jogi Osztályt.

A sajtótájékoztatón rövid bemutatkozása során Dömötör Máté a következőket mondta: „A főtitkár és munkatársainak feladata a továbbiakban is az, hogy körültekintően és szabályszerűen segítse az egyetem működését. Új kihívásként jelentkezik számunkra és feladatokat ró ránk, hogy az oktatáspolitika változása és a küszöbön álló felsőoktatási reform miatt rendkívül változó környezetben a legmegfelelőbb tanácsokkal és anyagokkal lássuk el az egyetemet és annak vezetését.”

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés