nyito_TIK

Ünnepség a leköszönő és az új rektor tiszteletére

A csillagvizsgáló születésétől kezdve a rektori süveg megszüntetésének történetéig számos anekdota fűszerezte a Szegedi Tudományegyetem 2018. június 25-i ünnepségét, amelyet a vezetőváltás alkalmából tartottak. Az elmúlt nyolc év eredményeinek méltatása mellett a következő négy év céljait és feladatait is vázolták.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A szenátus, a Szegedi Tudományegyetemet irányító testület a záruló tanév utolsó ülésén is fontos döntéseket hozott, többek között hallgatókat és oktatókat érintő új szakok indításáról határozott. Az SZTE Szenátusának 2018. június 25-i ülését különlegessé tette, hogy azon 8 év közös munkájáért mondott köszöntetet a rektori ciklusát záró Szabó Gábor fizikus professzor. A szenátus ülését követően, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban a leköszönő rektort együtt ünnepelték az egyetemi polgárok választott képviselői, az SZTE vezető tisztségviselői, a professzori kar tagjai és az universitas külső támogatóinak számító szervezetek vezetői.

 

IMG_9326

 Képgaléria a rendezvényről.


Múltidéző fotók és anekdoták

 

A kedvenc egyetemi előadótermében hallgatóknak tartott óráján készült fotótól kezdve a rektori kézfogásokat és aláírási procedúrákat megörökítő felvételeken át a férfias bajusz és szakáll viselet változását bemutató portrékig több száz fénykép villantotta föl a fizikus professzor és rektor Szabó Gábor elmúlt nyolc évének történéseit a TIK kongresszusi terme kivetítőjén. A fotókon Nobel-díjas tudós és egyetemi hallgató, államfő és miniszterelnök, nagykövet és számos munkatársa társaságában tűnt föl Szabó Gábor.


IMG_9279

 

– A diplomamunkája vezetője voltam… Együtt álmodtuk meg a 2004-re felépült TIK-et – idézte föl a szegedi egyetem fizika szakos hallgatójából lézertudósként akadémiai címet nyert, majd alma matere rektorává választott Szabó Gáborral kapcsolatos emlékei néhány darabkáját a mesterének és egyik legközelebbi közvetlen munkatársának számító Rácz Béla. A szegedi egyetem irányításában rektorhelyettesként és megbízott rektorként több mint húsz éven át szerepet vállaló, immár az SZTE Természettudományi Kar professzor emeritusa beszédében kifejtette: a közös munka közös stílust eredményezett. Ennek alapja az őszinteség.

 

„Sok érdeket sért és kicsi a belső támogatottsága” – szokta hasonlítani egy temető áthelyezését eredményező döntéshez a testületi vitáknak egy részét Szabó Gábor. Ezzel az anekdotával jellemezte Rácz Béla az átgondolatlan központi döntések közepette a rektorra háruló feladatok összetettségét. Összességében sikeresnek minősítette azt a munkát, amelynek eredményeként a szegedi felsőoktatási intézmények integrációjával született universitas Szeged és a térség legnagyobb foglalkoztatója lett, a nemzetközi ranglistákon az EU legjobb intézményei közé került. A hosszas folyamat nehézségeit és vakvágányait a szegedi és bajai csillagvizsgálónak a Komócsin-éráig nyúló történetével szemléltette Rácz Béla. A külső és belső nehézségek közepette adódó választási lehetőségek szabadságát pedig a Szabó Gábor által is gyakran említett anekdotával jellemezte. A fekete T-modelleket gyártató Henry Ford állítólag úgy fogalmazott, hogy „a vásárlók minden színigényét kielégítjük, feltéve ha a feketét választják…


IMG_9324

 

 

Személyes élmények és párhuzamok

 

– Szabadon és szórakoztató módon beszélt a nyilvános fórumokon is a kosárfonástól kezdve a 4. ipari forradalom kihívásain át a lézerfizikáig szinte minden témáról Szabó Gábor. Könnyű volt utána megszólalni – ismerte el Fendler Judit. Az SZTE kancellárja az elmúlt két évet is értékelte, mikor köszöntőjében elmesélte: Szabó Gábor támogatását maga mögött tudva pályázott a posztra. A kancellária intézményét több negatív élmény miatt elutasító szegedi egyetemi közösség bizalmát fokozatosan, az akadémiai szférával egyetértésben megfogalmazott célok jegyében, a rektor támogatását élvezve sikerült megnyernie.

 

Klebelsberg Kunó alakját többször is megidézte Fendler Judit. Az SZTE fejlesztési terveit „Klebelsberg 2.” néven, majd „K2” módon rövidítve emlegetik, ami a kancellár szerint kifejezi a múltbeli szegedi egyetemi építkezések folytatásához való kapcsolódás, de a csúcsra törekvés igényét is. Klebelsberg intellektusát, munkabírását, kapcsolatteremtő képességét említve párhozamot vont Szabó Gábor rektori eredményeivel, az egész régió fejlődésére gyakorolt hatásával.

 

– A mérce magas, amit Szabó Gábor utódjai elé állított – húzta alá köszöntőjében a kancellár. Kutatási és oktatási együttműködések, az egyetem harmadik missziójához köthető döntések mutatják a XXI. században a szegedi egyetemre váró feladatokat.

 

IMG_9363

 

Rektorok a pulpituson

 

Harminc éve szegedi egyetemi polgár Rovó László. A Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnáziumában érettségiző, az intézményben orvosi diplomát szerző, majd számos sebészi beavatkozást, köztük egyedülálló műtéteket végrehajtó, a kutatómunka mellett egy klinika vezetésével járó feladatok mellé július 1-jétől a rektori megbízatást is fölvállaló professzor megtisztelőnek nevezte, hogy Szabó Gábor az utóbbi hónapokban bevonta az intézmény irányításába.

 

– Verseng a hazai és a nemzetközi felsőoktatási térben a Szegedi Tudományegyetem. A legújabb nemzetközi rangsorokban az ország elsőszámú tudományegyetemének számító SZTE a fejlesztési forrásokért is eredményesen szállt harcba – vázolta köszöntőjében az intézmény 2020-ig tartó ciklusban várható pozícióját Rovó László. Az SZTE 2018. július 1-jével kinevezett új rektora szerint fokozni kell a tempót.

 

Az egyetem erejét és fejlődésének biztosítékát a szinergiák optimális kihasználásában véli fölfedezni Rovó László. Kiemelt célként jelölte meg, hogy – a demográfiai tendenciák ellenére – növeljék az SZTE-hallgatók száma. Húsz nemzetközi rangú kutatócsoport lehet a biztosítéka az e téren elért eredmények megőrzésének és elmélyítésének. A gyógyítás színvonalassága mellett az SZTE-t jellemző társadalmi felelősségvállalást is a megtartandó értékek közé sorolta. A tudományos munkában is a hatékonyságot jelölte meg prioritásként, ugyanakkor a több karból álló intézmény integrált működése alapjaként a szolidaritást nevezte.

 

Megköszönte Szabó Gábor munkáját a nyomdokaiba lépő Rovó László. Az SZTE új rektora felkérte elődjét, hogy tapasztalataival továbbra is segítse az egyetemet.


IMG_9403

 

A laudációkban elhangzottakra reagálva Szabó Gábor kiemelte: a világbank képviselőivel folytatott eredményes tárgyalásnak is köszönhető a TIK, ami mára az egyetem szíve. Zavarba ejtőnek nevezte a 8 éves rektorságával kapcsolatos klebelsbergi párhuzamokat. Szabó Gábor munkája kiindulópontjaként felidézte az ünnepségnek helyet adó TIK kongresszusi teremében 2012-ben tartott az összdolgozói értekezlet hangulatát. Az akkori kormányzati elvonásokról és megszorításokról a véleményét kérdező újságírói kérdésre székelyesen válaszolt: „Remélem, hogy komoly, mert viccnek durva volna”.

 

– Hárman is hátat mertünk egymásnak fordítani az optikai tanszéken – adta magyarázatát annak, hogy miért éppen a szegedi lézerfizikusok egymásban bízó és egymást támogató munkájának az eredménye teljesedhetett ki az ELI-ALPS kutatóközpont megépítésében. A körülötte formálódó tudományos parkhoz valóban versenyezni kell a brüsszeli forrásokért – utalt az egyetem új rektorának szavaira.

 

Együttműködési szerződések aláírása, épületavatós szalagok átvágása, számok és tények jelzik az elmúló rektori ciklusban elért teljesítményt. Ám a rektori sapka mint hagyománytisztelő ünnepi viselet megszüntetését is eredményei közé sorolta Szabó Gábor. További anekdotákkal idézte föl a tanítvány és mester kapcsolatának példáit, a kancellári rendszer bevezetésének nehézségeit, mindennek ahhoz a tradícióhoz kapcsolódását, hogy az egyetem szellemi potenciáljára alapozó vitákon keresztül juthatunk olyan kompromisszumra, amely minden fél számára vállalható és így továbbvisz a jövőbe.

 

– A Szegedi Tudományegyetem a hazai felsőoktatás olyan zászlóshajója, amelynek kormányát nem lehet és nem is kell egy motorcsónakéhoz hasonlóan rángatni – mondta Szabó Gábor. A hajó irányításának metaforájával fogalmazta meg vezetői hitvallását, és kérte az SZTE polgárait, valamint az ünnepségen is képviselt szervezeteket mint külső támogatókat, hogy az általa tapasztalt módon segítsék az egyetem megújuló vezetésének a munkáját!


IMG_9273

 

Zeneszó és fogadás

 

A Szegedi Tudományegyetem vezetői tisztségéről leköszönő és új rektorát köszöntő ünnepség nyitányán a Zeneművészeti Kar művésztanárai közül Szecsődi Ferenc hegedűn és Benedekfi István zongorán adta elő Rimszkij-Korszakov-Kreisler Arab dalát a Seherezádé című műből. A laudációkat követően Varga Laura fuvolán és Benedekfi István zongorán mutatta be Ian Clarke: Hypnosis című darabját. Az ünnepeltek és a vendégek részére a TIK átriumában adtak fogadást.

 

– A szegedi egyetemialapítási törekvések sikeréhez az universitas, a város és az egyház együttműködése kellett – emlékeztetett Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke pohárköszöntőjében. A szegedi egyetemet eddig irányító rektor üdítő, szellemileg gazdagító beszédeit méltatva arra is emlékeztetett, texasi kalapjával jellegzetes alakja Szegednek. – Az új rektor irányításával a szegedi egyetem – a várossal az egyházmegyével együttműködve – továbbra is szolgálja a régió érdekeit – fejezte ki reményét a püspök a rektori tisztségéről leköszönő Szabó Gábort méltató és utódja, Rovó László beiktatása alkalmából tartott ünnepségen.


SZTEinfo - Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés