Kiemelt_kitunteto_cimek

Kinevezéseket, díszokleveleket adott át az SZTE rektora

A Szegedi Tudományegyetem új vezetői és kitüntetett személyiségei számára Szabó Gábor rektor a felsőoktatási intézmény 2018. június 27-i ünnepségén nyújtotta át a rangos elismeréseket kifejező okleveleket.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Egy olyan tekintélyes felsőoktatási intézmény életében, mint a Szegedi Tudományegyetem egyetlen év alatt számos oktató és dolgozó életében hoz fordulatot az eddigi munkát elismerő vezetői kinevezés vagy kitüntetés. Prof. Dr. Szabó Gábor rektori ciklusának egyik jellemzőjeként a felsőoktatási intézmény új vezetői számára a kinevezésüket, az SZTE arra érdemesnek ítélt polgárainak a kitüntető oklevelet ünnepélyes külsőségek közepette adják át. Ezt a tanévet lezáró jeles eseményt 2018. június 27-én az SZTE Rektori Épület dísztermében tartották.


42146264625_0a726a16c8_z

Képgaléria a rendezvényről.


– A szegedi egyetem fizika szakos hallgatójaként nem gondoltam arra, hogy egyszer majd rektorként nyújthatom át például a professor emeritusi címről szóló díszokleveleket intézményünk legtekintélyesebb egyetemi tanárainak, köztük egykori mestereimnek – kötötte össze köszöntőjében a múltat a jelennel, személyes emlékeit az egyetemi közösség jeles eseményével Prof. Dr. Szabó Gábor. A Szegedi Tudományegyem rektora vezetői megbízásokat, habilitációs okleveleket, díszokleveleket és kitüntetéseket adott át.

 

Az egyetemi rendezvényén megjelent az SZTE oktatási rektorhelyettese: Prof. Dr. Karsai Krisztina, tudományos és innovációs rektorhelyettese: Prof. Dr. Kemény Lajos, a külkapcsolatokért felelős rektorhelyettes: Prof. Dr. Nagy Katalin, valamint az SZTE 12 kari vezetője.

 

2018. július 1-től DÉKÁNI megbízást kapott az Általános Orvostudományi Karra Dr. Lázár György, a Sebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára; a Fogorvostudományi Karra Dr. Baráth Zoltán, a Fogpótlástani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense; a Gyógyszerésztudományi Karra Dr. Zupkó István, a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet intézetvezető egyetemi docense.

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet vezetésére szóló IGAZGATÓI megbízását Dr. Baráth Tibor a KÖVI jelenlegi igazgatója egyéb elfoglaltsága miatt egy későbbi időpontban veszi át.

 

TANSZÉKVEZETŐI megbízást kapott 2018. július 1-től az SZTE Állam- és Jogtudományi Karra Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Európai Jogtörténeti Tanszékre; Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Magyar Jogtörténeti Tanszékre; Dr. Molnár Judit egyetemi docens a Politológiai Tanszékre.

Az SZTE Általános Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikára; Dr. Nógrádi Antal egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe; Dr. Sáry Gyula egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Élettani Intézetbe; Dr. Boros Mihály egyetemi tanár - a tanszék jelenlegi vezetője – a Sebészeti Műtéttani Intézetbe; Dr. Bereczki Csaba egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központba; Dr. Hortobágyi Tibor egyetemi docens a Patológiai Intézetbe, aki egyúttal egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését is átvette; Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit egyetemi docens a Szemészeti Klinikára. Elfoglaltsága miatt Dr. Lengyel Csaba egyetemi tanár az I. számú Belgyógyászati Klinika vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

Az SZTE Bölcsészettudományi Karra szóló INTÉZETVEZETŐI megbízást kapott az Angol-Amerikai Intézetbe Dr. Fenyvesi Anna egyetemi docens - az intézet jelenlegi vezetője; a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetbe Dr. Nagyillés János egyetemi docens; a Történeti Intézetbe Dr. Szántó Richárd egyetemi docens - az intézet jelenlegi vezetője.

A Bölcsészettudományi Karra szóló TANSZÉKVEZETŐI megbízást kapott Dr. Cristian Réka Mónika, egyetemi docens - a tanszék jelenlegi vezetője - az Amerikanisztika Tanszékre; Dr. Kiss Attila, egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője - az Angol Tanszékre; Dr. Zimonyi István, egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - az Altajisztikai Tanszékre; Dr. Simon András, egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője - a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékre; Dr. Szilágyi Zsófia, egyetemi tanár a Magyar Irodalmi Tanszékre; Dombováriné Dr. Korom Erzsébet egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője - az Oktatáselmélet Tanszékre; Dr. Vidákovich Tibor, egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszékre; Dr. Almási Tibor, egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője - a Történeti Segédtudományok Tanszékre. Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Kövér Lajos egyetemi docens az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

Az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Laki Ildikó főiskolai docens a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékre, aki egyúttal a tanszékre szóló főiskolai docens munkakörre szóló kinevezését is átvette.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló INTÉZETVEZETŐI megbízást kapott Gál Lehel József DLA főiskolai docens a Művészeti Intézetbe.

TANSZÉKVEZETŐI megbízást kapott a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra Lászlóné Dr. Gálfi Márta főiskolai tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszékre; Dr. Juhász Valéria főiskolai docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre; Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékre; Dr. Varjasi József Gyula főiskolai docens az Ének-Zene Tanszékre. Elfoglaltsága miatt Dr. Krész Miklós főiskola tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - az Informatika Alkalmazásai Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

Az SZTE Mezőgazdasági Kar Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetébe szóló INTÉZETVEZETŐI megbízást kapott Dr. Horváth József egyetemi docens - az intézet jelenlegi vezetője.

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott a Biológia Intézetbe Dr. Gácser Attila egyetemi docens.

 

TANSZÉKVEZETŐI megbízást kap a Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Bodai László egyetemi docens a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékre; Dr. Varga Csaba egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre; Dr. Fodor Ferenc egyetemi docens a Geometria Tanszékre; Dr. Fehér Attila egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Növénybiológiai Tanszékre; Dr. Jelasity Márk egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékre; Dr. Ferenc Rudolf egyetemi docens a Szoftverfejlesztés Tanszékre; Dr. Kevei Péter egyetemi docens a Sztochasztika Tanszékre. Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Krisztin Tibor egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását, Dr. Molnár Lajos egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - az Analízis Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását, Dr. Maróti Miklós egyetemi docens az Algebra és Számelmélet Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását, Dr. Unger János egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását, Dr. Sümegi Pál egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Földtani és Őslénytani Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását valamint Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Ökológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

Az SZTE Zeneművészeti Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Kecskés György főiskolai docens a Rézfúvós Tanszékre. Dr. Zsigmond Zoltán főiskolai docens – a tanszék jelenlegi vezetője - a Zongora Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.


EGYETEMI DOCENS munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Almásiné Dr. Csoma Zsanett Renáta adjunktus a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikára, Dr. Jost Norbert tudományos főmunkatárs a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe, Dr. Rajda Cecília adjunktus a Neurológiai Klinikára, Dr. Marek Tamás egyetemi docens az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetbe, Dr. Balog Attila adjunktus a Reumatológiai és Immunológiai Klinikára, Dr. Bitó Tamás adjunktus a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára, Dr. Sikovanyecz János adjunktus a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára.

TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Maléth József tudományos munkatárs az I. számú Belgyógyászati Klinikára.

EGYETEMI DOCENS munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Bölcsészettudományi Karon Dr. Péter Róbert István, adjunktus az Angol Tanszékre, Lehoczkiné Dr. Katona Eszter, adjunktus a Hispanisztika Tanszékre, Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes, egyetemi docens a Magyar Irodalmi Tanszékre, Dr. Nagy Gábor Dániel, adjunktus a Vallástudományi Tanszékre. Elfoglaltsága miatt Dr. Must Anita adjunktus, a Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszékre szóló egyetemi docensi kinevezését, valamint Dr. Vukman Péter az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék adjunktusa az egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

 

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést az SZTE Gazdaságtudományi Karra Dr. Kotosz Balázs Gyula főiskolai docens a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetbe, Dr. Kiss Gábor Dávid adjunktus a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetébe.

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon Dr. Ambrus Rita adjunktus a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetbe, Dr. Ducza Eszter adjunktus a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetbe, Dr. Szakonyi Gerda adjunktus a Gyógyszeranalitikai Intézetbe.

2018. július 1-től egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Mezőgazdasági Karra Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit főiskolai docens az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe.

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon Katonáné Dr. Horváth Eszter adjunktus az Algebra és Számelmélet Tanszékre; Dr. Pósa Anikó adjunktus az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre; Dr. Keresztes Zoltán adjunktus az Elméleti Fizikai Tanszékre; Dr. Boros Lajos adjunktus a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékre; Dr. Nagy Antal adjunktus a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékre; Dr. Székely Péter adjunktus a Kísérleti Fizikai Tanszékre; Dr. Farkas Richárd adjunktus a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékre; Dr. Tóth László tudományos főmunkatárs a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékre; Dr. Kertész Attila adjunktus a Szoftverfejlesztés Tanszékre. Elfoglaltsága miatt Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna adjunktus, a Növénybiológiai Tanszékre szóló egyetemi docensi kinevezését, valamint Dr. Enyedy Éva Anna a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék adjunktusa az egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS munkakörre szóló kinevezést kapott az SZTE Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Ajtai Tibor tudományos főmunkatárs az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karra FŐISKOLAI DOCENS munkakörre szóló kinevezést kapott 2018. szeptember 1-től Dr. Magyar Adél Márta főiskolai docens a Gyógypedagógus-képző Intézetbe; Dr. Tóthné Aszalai Anett főiskolai docens a Gyógypedagógus-képző Intézetbe; Dr. Forró Lajos adjunktus a Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központba. Más irányú elfoglaltsága miatt Orosz Klára adjunktus a Rajz-művészettörténet Tanszékre szóló főiskolai docens munkakörre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

Az SZTE Zeneművészeti Kar Kamarazene Tanszékére, főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott Arnóth Balázs András főiskolai docens, aki más irányú elfoglaltsága miatt kinevezését későbbi időpontban veszi át.A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa PROFESSOR EMERITA és PROFESSOR EMERITUS kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók-kutatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Professor Emeritus oklevelét vette át Dr. Nagy Ferenc az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Engelhardt József az SZTE Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika egyetemi tanára, Dr. Jancsó Gábor az Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet egyetemi tanára; Dr. Balázs Mihály az SZTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Kovács Árpád az SZTE Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Nánai László az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Környezetfizikai Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Kiss Tamás az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára, Dr. Dombi József a Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára. Más irányú elfoglaltsága miatt professor emerita oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Pintérné Dr. Jármay Katalin, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport nyugalmazott főiskolai tanára. Elfoglaltsága miatt professor emeritus oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Benedict Mihály az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Elméleti Fizikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.

 

EGYETEMI MAGÁNTANÁRI kitüntető címet kapott az SZTE Szenátusától az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Szauder Ipoly, a Kardiológiai Diagnosztikai és Hypertonia Központ igazgató főorvosa; az SZTE Bölcsészettudományi Karon Dr. Csernus Sándor, a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék nyugalmazott egyetemi docense.


CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI kitüntető címet kapott az SZTE Szenátusától az SZTE Bölcsészettudományi Karon Dr. Tar Ibolya a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, Dr. Pándi Lajos a Jelenkortörténeti Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, Dr. Petrovics István a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi docense, Dr. Sipos József a Modernkori Magyar Történeti Tanszék nyugalmazott egyetemi docense;

az SZTE Fogorvostudományi Karon Dr. Kivovics Péter a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgatója, egyetemi docense;

az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Főzy István a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának főmuzeológusa. Más irányú elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi tanár kitüntető oklevelét egy későbbi időpontban veszi át a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Ősi Attila a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoporti Irodája, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

 

CÍMZETES FŐISKOLAI TANÁRI kitüntető címet kapott az SZTE Szenátusától az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit a Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar, Pedagógiai Intézetének főiskolai docense.

 

CÍMZETES EGYETEMI DOCENS kitüntető címet kapott az SZTE Szenátusától az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Kovács Károly a Bács-Kiskun Megyei Kórház Általános Sebészetének főorvosa;

az SZTE Bölcsészettudományi Karon Dr. Tóth Edit a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, Lőrinczi János a Szociológia Tanszék nyugalmazott mesteroktatója;

az SZTE Fogorvostudományi Karon Dr. Csiki Péter fogszabályozó szakorvos, a Csiki Ortho Kft. ügyvezetője, Dr. Kiss Endre parodontológus fogszakorvos;

az SZTE Mezőgazdasági Karon Dr. Szabó Balázs, az Agrárminisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezetője;

az SZTE Mérnöki Karon Dr. Simon László a Víztisztító Szerviz Kft. nyugalmazott mérnöke, Dr. Szuhay Péter a B&K Components Kft. szakmérnöke, Varró Györgyné dr. az Ecolab Hungary Kft. minőségügyi vezetője.

Más irányú elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi docens kitüntető címét egy későbbi időpontban veszi át: az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Kohut László a Magyar Honvédség Honvédkórház, Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetének intézeti főorvosa, orvosezredese; az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Kitka Gergely a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alezredese.

 

CÍMZETES FŐISKOLAI DOCENS kitüntető címet kapott az SZTE Szenátusától az SZTE Mérnöki Karon Béres István a Sole-Mizo Zrt. termelési igazgatója, Bodor Dezső a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatója, Guóth Árpád az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nyugalmazott minőségirányítási mérnöke, Pótsa Zsófia a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára. Más irányú elfoglaltsága miatt címzetes főiskolai docens kitüntető címét egy későbbi időpontban veszi át a Mérnöki Karon Dr. Csenke Zoltánné az UROCHEM Bt. környezetvédelmi szakértője.

Címzetes főiskolai docens kitüntető oklevelét Lass Zoltán, az SZTE Zeneművészeti Kar művésztanára kari ünnepség keretében a későbbiekben veszi át.

 

MESTERTANÁR kitüntető oklevelét Andrejcsik István az SZTE Zeneművészeti Kar Magánének Tanszékének művésztanára kari ünnepség keretében a későbbiekben veszi át.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért MESTEROKTATÓ kitüntető címet adományozott, az SZTE Mérnöki Karon Moór Gyulának, az IK Járműtechnika Kft. minőségügyi és fejlesztési igazgatójának.

Az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon kari ünnepség keretében veszi át Mesteroktató kitüntető oklevelét Masa Andrea védőnő, valamint Czékusné Farkas Mónika, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának klinikai szakoktatója.

 

Kiemelkedően eredményes szakmai munkájuk, illetve egyetemi közéleti, tevékenységük elismeréséül REKTORI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetésben részesült az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon Skultétiné Vőneki Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott, az Alkotmányjogi Tanszéken több mint huszonöt éven keresztül végzett, az oktatást és kutatást segítő lelkiismeretes munkájának elismeréséül.

Az SZTE Gazdaságtudományi Karon Császár Ilona ügyintéző, a Dékáni Hivatal munkatársaként több mint egy évtizeden keresztül végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként, Dr. Kürtösi Zsófia egyetemi docens, az Üzleti Tudományok Intézete oktatójaként az egyetemi oktatás és kutatás területén végzett magas színvonalú munkássága és a nemzetközi kapcsolatrendszer bővítése területén végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Varga Imre nyugalmazott főiskolai docens, a gyógypedagógus-képzés területén nyugdíjas éveiben is nagy odaadással és elkötelezettséggel végzett munkájának elismeréseként.

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Bereczki Zsolt adjunktus, az Embertani Tanszék oktatójaként a biológiai antropológia területén végzett példamutató munkássága valamint közéleti tevékenysége elismeréséül. Pigniczkiné Tápai Ibolya műszaki szolgáltató, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársaként az oktatást és kutatást segítő lelkiismeretes munkájának elismeréseként.

Az SZTE Zeneművészeti Karon Masopust Péter főiskolai docens, a Kamarazene Tanszék oktatójaként a húsz éven keresztül nagy odaadással végzett, kimagasló szakmai munkájának elismeréseként.

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben Tanács Ágnes Tünde nyelvtanár, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet munkatársaként végzett igényes, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséül.

Az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságon Rákosi Bernadett ügyviteli alkalmazott, a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság ügyviteli feladatainak ellátása során a példaértékűen magas színvonalon végzett munkájának elismeréséül.

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar beiskolázási és közkapcsolati dékánhelyetteseként az egyetemi közéletben végzett elhivatott munkájának elismeréseként adományozott Rektori Elismerő Oklevelét Dr. Aigner Zoltán egyetemi docens egy későbbi időpontban veszi át.

 

Dr. Kásler Miklós miniszter úr MINISZTER ELISMERŐ OKLEVELE kitüntetést adományozott Dr. Sipos Ibolyának, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának a közel két évtizeden át végzett elhivatott, következetes és áldozatos szakmai munkájának elismeréseként.

 

Az SZTE kinevezéseket és okleveleket átadó ünnepsége a Himnusz hangjaival kezdődött és a Szózattal zárult.


A rendezvényen készült fényképek itt megtekinthetőek.

 

SZTEinfo

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés