2024. július 18., csütörtök

alapitvany

Ön is segítse az SZJA 1%-ával a szegedi egyetem alapítványait!

A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő 37 alapítvány számít a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételre. E nonprofit szervezetek segítséget nyújtanak az SZTE oktatást, kutatást és gyógyítást célzó programjaihoz, az egyetemisták támogatásához.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az SZTE hallgatóit, munkatársait, valamint a klinikai betegellátást támogató szervezetek 2016-ban is számítanak a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételre. Kérjük, támogassa ezeket a szegedi egyetemhez kötődő szervezeteket!

(Az alábbi lista az SZTE Közkapcsolati Igazgatóság rendelkezésére álló információk alapján készült.)

 

A Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó alapítványok, nonprofit szervezetek:

SZTE:

PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Iroda, levelezési cím: 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

Kapcsolattartó: Csikós Tímea

Mobil elérhetőség: +36 70 323-8943

Telefon: +36 62 544-696, +36 62 546-927

E-mail: tehetsegpont@rekt.u-szeged.hu

http://www.protalentisuni.hu/

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18022067-2-06

Számlaszám: 11600006-00000000-41821394

Célkitűzés: Az Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont (SZTEhetség) részeként működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány célja a kiemelkedő képességgel rendelkező tehetségek felismerése, gondozása, felkarolása, illetve számukra támogatások biztosítása, s tehetségük kibontakoztatását biztosító kezdeményezések, rendezvények, szolgáltatások nyújtása. A hallgatói ösztöndíjak mellett a Pro Talentis Universitatis Alapítvány az oktatás folyamatos megújításával, színvonalának emelésével, nyelvtanulási lehetőségek biztosításával és egyéb, a hagyományosnak mondható oktatás kereteiben nehezen elsajátítható tudás, készségek, és kompetenciák fejlesztésének elősegítésével támogatja a tehetséges fiatalokat. Az Alapítvány támogatni kívánja az új tudományos eredmények publikálását, a nemzetközi tudományos élet áramába való bekapcsolását és realizálását.

 

SÓFI JÓZSEF A SZEGEDI TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Jogforma: alapítvány

Kapcsolattartó: Sófi József, az alapítvány alapítója, e-mail cím: jozsefsofi@tvn.hu ; jozsefsofi@gmail.com telefonszám: 20-431-6013

A kuratórium elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba egyetemi tanár, a Kuratórium Elnöke (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék)

Telefonszám: 62-544-667

E-mail cím: visy@chem.u-szeged.hu

Székhely: 6722 Szeged, Ady tér 10.

Jogállás: közhasznú szervezet

Nyilvántartási szám: 1386. (Szegedi Törvényszék, Szeged)

Bírósági határozat száma: 8.Pk.60.138/2007/12.

Az alapítvány típusa: magánalapítvány

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása ösztöndíjak által, tehetséggondozás

Kuratórium/vezetőség: Elnök: Dr. Visy Csaba, Tagjai: Dr. Benedek György, Dr. Dux László, Dr. Farkas Beáta, Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Jakab Éva, Dr. Hatvani László, Dr. Hernádi Klára, Dr. Hetényi Magdolna, Dr. J. Nagy László, Dr. Kerek Ferenc, Dr. Kevei Ferencné, Dr. Rakonczay Zoltán, Dr. Szabó Gábor, Dr. Szörényi László, Dr. Szőnyi György Endre, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Biológus Szekció: Társelnök: Dr. Kovács Kornél, Tagjai: Dr. Boros Imre, Dr. Gallé László, Dr. Fekete Éva, Dr. Maróy Péter, Kocsisné Dr. Mihalik Erzsébet, Dr. Lehoczki Endréné, Dr. Marcsik Antónia, Dr. Tari Irma, Dr. Toldi József, Dr. Vágvölgyi Csaba, Dr. Dudits Dénes, Dr. Ormos Pál, Dr. Pósfai György, Dr. Venetianer Pál, Dr. Vígh László

Adószám: 18478798-1-06

Számlaszám: 10401268-00021158-00000009

Alkalmazottak száma: 0

Önkéntesek száma: 15

Vár-e további önkénteseket?: igen.

Közhasznú beszámoló elérhetősége: Sófi József, 6726 Szeged, Thököly u. 50/C telefonszám: 20-431-6013

Célkitűzések és szolgáltatások:

1. A legjobb tanulmányi és kutatási eredményeket elérő egyetemi hallgatók anyagi támogatása, ösztöndíjak által.

2. Az egyetemi hallgatók tanulmányi és tudományos teljesítményének erkölcsi elismerése az ösztöndíj presztízse révén.

3. Elősegíteni, hogy a hallgatók minél jobb kutatási eredményeket érjenek el.

4. Az ösztöndíjat megpályázó hallgatók későbbi életpályájának nyomon követése és karrierjének elősegítése.

5. Egyetemi hallgatók és cégek közötti kapcsolat kiépítése tanulmányi ösztöndíjak létrehozása érdekében.

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY

Telefon: +36 62 544 481

E-mail: fotitkar@rekt.szte.hu

Jogállása: nem közhasznú szervezet

Kuratórium: Dr. Rácz Béla, Dr. Badó Attila, Dr. Merényi Mária

Adószám: 18458161-1-06

Számlaszám: 11998006 – 02618438

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó oktató és kutató munka feltételeinek javítása, a tudományegyetem hazai és nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése. Az Alapítvány felhasználható akár tudományos könyvek, folyóiratok vásárlására, akár bel-, vagy külföldi tanulmányok támogatására, vagy olyan tárgyi eszközök beszerzésére, illetve szolgáltatások igénybevételére, amelyek segítik a tudományegyetemi oktatást, illetve kutatást, a tudományegyetemi kapcsolatok szélesítését.

 

SZEGEDI UNIVERSITASÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kapcsolattartó: Dr. Görög Márta
Telefon: +36 62 546 775

E-mail: alapitvany@sztealmamater.hu
Honlap: http://sztealmamater.hu/hu/ertekteremtes

Jogállás: kiemelten közhasznú

Adószám: 18478664–1–06

Számlaszám: 11600006–00000000–25900976

Alapítás éve: 2007

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók felkarolása, tehetségének fejlesztése, támogatása, a jelenlegi és végzett hallgatók számára különféle – kultúra, sport, karrier, alma mater – szolgáltatások biztosítása.

 

 

SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

PÓLAY ELEMÉR ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár

Telefon: +36 62 544 188

E-mail: baloghe@juris.u-szeged.hu

Jogállása: magánalapítvány

Adószám: 18459203-2-06

Számlaszám: 10300002-28517186-00003285

Kuratórium: Dr. Hajdú József, Dr. Gellén Klára, Dr. Kertész József, Dr. Nagy Ferenc, Dr. Tóth Lajos

Alapítás éve: 1996.

Kategória: oktatás, kutatás, ösztöndíjak folyósítása, tudományos és oktatási célú kiadványok készítése, forgalmazása.

Célkitűzés: A szegedi jogi kar, a felsőoktatás és a jogtudomány széleskörű támogatása.

 

 

SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

A SZEGEDI PATHOLOGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Iványi Béla

Cím: 6725 Állomás u. 2.

Telefon: +36 62 545 155

E-mail: balone3@yahoo.com

Jogállás: nem közhasznú

Kuratórium: Prof. Dr. Iványi Béla, Dr. Tiszlavicz László, Dr. Kemény Éva, Fehér Edit

Adószám: 18454239-1-06

Számlaszám: MKB 10300002-28516161-00003285

Alapítás éve: 1995

Célkitűzés: Betegellátás, oktatás, diagnosztikai munka, kutatómunka

 


ALZHEIMER-KÓR ÉS MEMÓRIA BETEGSÉGEK ALAPÍTVÁNY

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Telefon: +36 62 490 590/1602 vagy +36 62 490 590/1574

E-mail: babikne.pakaski.magdolna@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Kálmán János (elnök), Dr. Babikné dr. Pákáski Magdolna (titkár), Dr. Janka Zoltán, Dr. Fehér Ágnes, Balogh Dénes

Adószám: 18460643-1-06

Számlaszám: 11735005-20475448

Alapítás éve: 1997

Célkitűzés: Tudományos munkák, kutatómunkák segítése; szakmai rendezvények támogatása; kutatói ösztöndíj biztosítása

 

AZ ÉLETTAN SZEGEDI OKTATÁSÁNAK ÉS KUTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (ÉSZOK ALAPÍTVÁNY)

Kapcsolattartó: Dr. Farkas Tamás

Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 52

Telefon: +36 62 544 381

E-mail: tfarkas@bio.u-szeged.hu

Honlap: http://phys.bio.u-szeged.hu/eszok

Alapítók: Dr. Fehér Ottó, Dr. Toldi József

Elnök: Dr. Párducz Árpád

Jogállás: közhasznú szervezet

Kuratórium Dr. Barzó Pál, Dr. Farkas Tamás, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Felügyelő bizottság: Dr. Kis Zsolt, Duda Ernő

Adószám: 18475630-2-06

Számlaszám: CIB: 11100403-18475630-10000001-HUF

Alapítás éve:2005

Önkéntesek száma: 1

Kategóriák: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Célkitűzés:

1./ Biológiai és orvosi kutatások támogatása

2./ Kiemelkedő tudományos eredmények létrehozásának támogatása

3./ 35 év alatti kutatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatása

4./ Kutatói ösztöndíjak biztosítása

5./ Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása

6./ Szakmai kiadványok gondozása és támogatása

7./ Oktatási segédeszközök beszerzésének a támogatása

8./ Kutatási műszerek beszerzésének a támogatása

9./ Népszerű ismeretterjesztő előadások támogatása

10./ Nemzetközi szaktekintélyek meghívásának a finanszírozása

 

BIOMECHANIKA A BALESETBEN SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Varga Endre egyetemi tanár

Telefon: +36 62 545 531

E-mail: endrevargamd@yahoo.com

Jogállása: közhasznú szervezet

Kuratórium: Dr. Varga Endre, Dr. Simonka János Aurél, Dr. Török László

Székhelye: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Adószám: 18458570-1-06

Számlaszám: OTP : 11735005-20454353

Célkitűzése: Folyamatos számítógépes műtéti tervezés végzése, a precízebb sebész ellátás végzésére. Biomechanikai Laboratórium létrehozása és működtetése abból a célból, hogy a balesetben sérült betegek a lehető legkorszerűbb, előzőleg laboratóriumi körülmények között modellezett műtéti ellátásokhoz juthassanak hozzá Magyarországon is. A korszerű baleseti ellátáshoz szükséges képzések támogatása (ATLS Advanced Trauma Life Support, AO Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen).

 

DÉL-ALFÖLDI REPRODUKCIÓS EGÉSZSÉG 2000 ALAPÍTVÁNY

6725 Szeged Semmelweis u. 1.

MKB Bank: 10300002-10654673-49020012

Adószám: 18465318-1-06

közhasznú alapítvány eng.sz. Pk 60.105/99/3.

elnök: Dr. Keresztúri Attila

titkár: Krajkó Attila

kapcsolattartó: Krajkó Attila krajko.attila@med.u-szeged.hu

kuratóriumi tagok: Dr. Altorjay Ábel Tamás, Dr. Vagner Alida, Dr. Zsikai Bettina

könyvvizsgáló: Terhesné Milettin Katalin

 

DR. NÉMETH ANDRÁS ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Ádám egyetemi tanár (Sebészeti Klinika, 6701 Szeged, Pf. 427.)

Az alapítvány címe: 6726 Szeged, Bérkert u. 70/B.
Az alapítvány levelezési címe: 6721 Szeged, Bárka u. 11/A. II. 2.

Telefon: +36 62 545 701
E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú
Kuratórium: Dr. Balogh Ádám, Dr. Szenohradszky Pál, Kovács Gábor, Dr. Kovács Viktor Sándor
Adószám: 18468373-1-06
Számlaszám: 11735005-20522045
Alapítás éve: 2001
Önkéntesek száma: 5 fő
Kategória: tudományos tevékenység
Célkitűzés: tudományos kutatómunka támogatása.

 

DR. TEKULICS PÉTER A GYERMEKEKÉRT

Kapcsolattartó: Dr. Bereczki Csaba

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Telefon: +36 62 545 330
E-mail: SZTE ÁOK Gyermekklinika Titkárság office.pedia@med.u-szeged.hu
Jogállás: közhasznú
Kuratórium: Dr. Bereczki Csaba, Prof. Dr. Katona Márta, Dr. Gál Péter, Dr. Tegzes Éva, Bán Teodóra, Dr. Bittera István
Adószám: 19084217-1-06
Számlaszám: Partiscum XI. Takarékszövetkezet számlaszám: 11735005-20340999
Alapítás éve: 1990.
Önkéntesek száma: 3
Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
Célkitűzés: SZTE Gyermekklinika első számú alapítványa, amely az Intenzív Osztályok kiemelt fejlesztését, valamint az egész klinika ellátásának tárgyi és minőségi fejlesztését tűzte ki célul.

 

KLINIKAI SEBÉSZET FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Lázár György

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.

Telefon: +36 62 545 701

E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Kuratórium: Dr. Lázár György, Dr. Pozsgai István, Dr. Némethné Birkás Márta

Adószám: 18473511-1-06

Számlaszám: 10300002-28528375-00003285

Alapítás éve: 2004

Önkéntesek száma: 3 fő

Célkitűzés: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 

PRO TRAUMATOLÓGIA SZEGED ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Simonka János Aurél

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u.6.

Telefon: +36 62 545 531

E-mail: simonka.j.aurel@med.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Adószám: 18457074-1-06

Számlaszám: 11606002-05640900-06000008

Alapítás éve: 1995

Kuratórium: Prof. Dr. Simonka János Aurél, Dr. Pintér Sándor

Célkitűzés: Segíteni a balesetet szenvedett sérültek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek nemzetközi szintű biztosítását és fejlesztése az SZTE ÁOK Traumatológiai Klinikán

 

REMÉNYSUGÁR A DÉL-ALFÖLDI HAEMATOLÓGIAI ÉS ONKOLÓGIAI GYERMEKBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Bartyik Katalin egyetemi docens

Cím: 6726 Szeged, Kézdi u. 16.

Telefon: +36 62 545 331; +36 62 545 332; +36 30 249 7377.

E-mail: bartyik.katalin@med.u-szeged.hu

Kuratórium: Dr. Bartyik Katalin, Dr. Szalma Ibolya, Kiszin Miklós, Mándityné Borbényi Anna, Dr. Kovács Dénes

Adószám: 18456695-1-06

Számlaszám: 10402805-28017662

Alakulás áve: 1996

Célkitűzés:

1./ Olyan fontos orvosi műszerek, gyógyszerek beszerzésének támogatása, amelyek külső segítség nélkül elérhetetlenek lennének a gyermekbetegek számára.

2./ A gyógykezelés alatt álló gyermekek életének könnyítését szolgáló eszközök és berendezések beszerzésének elősegítése, valamint a Magyarországon nem kivitelezhető gyógykezelésekre való eljutás támogatása.

3./ A gyermekbetegek elkülönítését szolgáló – egy később létesítendő - steril szoba kivitelezésének elősegítése.

4./ A gyermekbetegek és a szülők együttes részvételének biztosítása a gyógyulást elősegítő rehabilitációs programokban.

5./ A betegségek okozta traumák és pszichés károsodások megelőzésére és orvoslására szolgáló berendezések, eszközök és létesítmények létrehozásának, illetve beszerzésének támogatása (Pl. szülő- és gyermekszállás, amelyben biztosítani lehet a gyermek és az orvos közötti jobb kapcsolatot.)

6./ A leukémiával és a daganatos betegségekkel foglalkozó, az e betegségekben szenvedő gyermekeket gyógyító és ellátó szakdolgozók kutatómunkájának, publikációs tevékenységének és konferenciákon való részvételének támogatása. Bekapcsolódás a rákkutatók (leukémia, daganatos megbetegedések, stb.) programba, kutatási programok összeállítása és lefolytatása.

7./ Kongresszusok szervezése a szakma képviselői részére és az orvosok, nővérek, szakdolgozók továbbképzésének, tanulmányútjainak támogatása.

8./ Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységek, az 1997.évi CLVI. tv. alapján

a./ egészségmegőrzés,

b./ betegségmegelőzés,

c./ gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

d./ szociális tevékenység, családsegítés

e./ tudományos tevékenység, kutatás

 

SZEGEDI KÍSÉRLETES SEBÉSZET A TUDOMÁNY ÉS KLINIKUM SZOLGÁLATÁBAN ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Boros Mihály

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy B. u. 6.

Telefon: +36 62 545 102
E-mail: boros.mihaly@med.u-szeged.hu; office.expsur@med.u-szeged.hu
Jogállás: nem közhasznú szervezet
Kuratórium/vezetőség: Prof. Dr. Boros Mihály, Prof. Dr. Lázár György, Dr. Kiss-Dózsai András
Adószám: 18463385-1-06
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20483885
Alapítás éve: 1998
Önkéntesek száma: 4 fő
Kategória: oktatás és kutatás támogatása
Célkitűzés: A kísérletes sebészet, sebészeti műtéttan, magas szintű oktatásának és tudományos alapjai kutatásának elősegítése, támogatása. A sebészeti gyakorlat, klinikum, különös tekintettel a szervátültetésekkel kapcsolatos eljárások, tudományos ismeretek bővítésének támogatása. Oktatási műszerpark, műtői infrastruktúra felújításának megszervezése, támogatása, valamint kísérletes sebészeti tevékenységet folytató szervezetek, a tudományág kiemelkedő művelőinek támogatása. A klinikum szakmai támogatásával működő sebészeti tréning központ létrehozása, regionális és nemzetközi továbbképző tanfolyamok tartása, szervezése. Az alapítvány céljának eléréséhez szükséges anyagok, eszközök, feltételek biztosítása, szükség szerint vállalkozói tevékenység útján is. Kiemelkedő tehetségű pályakezdő kutatók támogatása.

 

SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.

Telefon: +36 62 545 490, SZTE 71936

E-mail: zsigo.erika@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Facskó Andrea (elnök), Dr. Végh Mihály, Dr. Hári Kovács András

Adószám: 18450981–1–06

Számlaszám: 57600101-10001569

Alapítás éve: 1993

Önkéntesek száma: 1 fő

Kategória: egészségmegőrzés

Célkitűzés: Szegedi szemészképzés fejlesztése; a szemészeten megjelenő kutatási eredmények bemutatása; gépek, műszerek, egyéb felszerelések beszerzése; szakkönyvállomány növelése; tehetséges orvosok támogatása; hazai, nemzetközi tudományos rendezvények támogatása

 

SZEGEDI RÁKKUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Molnár József egyetemi tanár, az alapítvány elnöke

SZTE Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (törzstag emeritus)

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 10.

Telefon: +36 62 545 114

E-mail: molnar.jozsef@med.u-szeged.hu

Honlap: www.szegedirakkutatasert.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Ágai Zsuzsanna, Dr. Bódi György

Adószám: 18456200-1-06

Számlaszám: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 57100010-10006825

Alapítás éve: 1995. december 20. A Csongrád Megyei Bíróság végzése 1995. december 27. keltezésű, a bejegyzés száma 272/95 a nyilvántartás sorszáma 647.

Az alapítvány támogatásával 21 Ph.D fokozat került megvédésre eddig.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás.

Célkitűzés: A rák, mint népbetegség megelőzésére és gyógyítására vonatkozó kutatások támogatása, a kutatási feltételek javítása, infrastruktúra fejlesztése, nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok fejlesztése, a rákkutatásban elért eredmények hasznosítása.

 

SZEGEDI ÚJSZÜLÖTT ÉLETMENTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Pintér Sándor egyetemi tanár, kuratóriumi elnök

Cím: 6720 Szeged, Jókai u. 6. I./4.

Telefon: +36 62 545 328, +36 20 4100 901

E-mail: pintersa@pedia.szote.u-szeged.hu; pinter.sandor.1@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Pintér Sándor elnök

Adószám: 18450455-1-06

Számlaszám: 11735067-20036634

Alakulás éve: 1992

Alkalmazottak száma:

· orvos 10 fő (1 főállású, 2 megbízási jogviszonyban, 7 vállalkozási szerződéssel)

· szakápoló nővér 8 fő (2 ½ főállású, 4 megbízási jogviszonyban, 1 vállalkozási szerződéssel)

· mentő-szakápoló 8 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gépkocsivezető 12 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gazdasági ügyintézők 3 fő (1 fő gazdasági ügyintéző részfoglalkozásban, 1 fő műszerkarbantartó vállalkozási szerződéssel, 1 fő adminisztrátor megbízási jogviszonyban)

· védőnő 1 fő (főállású)

· kommunikációs és marketing munkatárs 1 fő (főállású)

Önkéntesek száma: 50 fő

Célkitűzés: A koraszülöttek és életveszélyben lévő normál születési súlyú újszülöttek mentését végzi a régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Déli része Mezőtúr Kistérség). A pathologiás újszülöttek és koraszülöttek mentése neonatológiai mentőkocsival a Szegedi, a Gyulai és a Kecskeméti Perinatális Intenzív Centrumokba.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 

TÜNDÉRKERT – A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY SZEGED

Kapcsolattartó: Bárkányi Annamária részlegvezető főnővér

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 15.

Telefon: +36 62 549 627

E-mail cím: barkanyi.annamaria@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Bárkányi Annamária, Ördögh Erika, Józsa Anita

Alapítás éve: 2001.

Adószám: 18469666-1-06

Bankszámlaszám: 11735005-20498566

Célkitűzés: Az SZTE SZAKK Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály gyógyítási, kutatási és oktatási eszköz- és feltételrendszerének javítása, az osztályon kezelt beteg gyermekek rehabilitációjának elősegítése érdekében a beteg gyermekek és szüleik támogatása, a gyermekek iskolai felzárkóztatása, a SZTE SZAKK Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezelt gyermekek pszichés problémáinak hatékonyabb kezelése és gyógyítása érdekében a gyermek és ifjúsági mentálhigiénében tevékenykedő szakemberek támogatása, a SZTE SZAKK Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály hazai, valamint nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése. Pályázatok kiírása és ösztöndíjak folyósítása fiatal szakemberek számára, szakfordítások finanszírozása. Kutatási programok támogatása, tudományos kiadványok megjelentetésének támogatása, számítástechnikai fejlesztés támogatása. Munkaerő-piaci programokban való részvétel.

 

 

SZTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A „SZEGEDI GERMANISZTIKÁÉRT” ALAPÍTVÁNY

Székhely: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Szegedi Törvényszéken nyilvántartási sorszáma: 06-01-0000644.

Jogállása: 15.Pk.60.244/1995/30. Végzés alapján a 2015. évben NEM KÖZHASZNÚ. (Jogerőre emelkedés: 2015. november 26.)

SZJA 1%-ot fogadhat.

Kuratórium: Dr. Bernáth Árpád professor emeritus (elnök), Dr. Csúri Károly egyetemi tanár (Kuratórium tagja), Kappel Péter (Kuratórium tagja).

Adószám:18456217-1-06

Számlaszám: 11735005-20453826

Kapcsolattartó: Karsai Marianna

Telefon: 62/544-829

E-mail: karsai.marianna@lit.u-szeged.hu

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, kulturális tevékenység

Célkitűzés: Hozzájárulni széles látókörű, alaposan képzett, már pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokkal rendelkező germanisták szegedi képzéséhez.

Működési területei

1) 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a tudományos tevékenység és kutatás közhasznú tevékenysége: A) a szegedi germanisztikai kutatások támogatása: fiatal, illetve pályakezdő germanisták hazai és külföldi tanulmányainak, kutatómunkájának, tudományos előrejutásának ösztöndíjakkal történő támogatása, valamint szegedi germanisták külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. B) a SZTE Germán Filológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése: közös kutatási programok és rendezvények, hallgatói szemináriumok és konferenciák támogatása.

2) 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenysége: A kutatás működési feltételeit megteremtő és javító infrastrukturális beruházások támogatása. (Az így beszerzett vagyontárgyak a SZTE BTK Germán Filológiai Intézet tulajdonába és leltárába kerülnek.) Meghívott oktatók tiszteletdíjának fizetése.

3) A 2) pontban meghatározott törvény alapján kulturális közhasznú tevékenysége: Germanisztikai kiadványok, publikációk támogatása: "Acta Germanica'', "Studia Poetica" "Studia Poetica Supplementum" és a GeMa (Germanistisches Magazin), valamint az "Österreich-Studien Szeged" sorozat című időszakos sorozatainak támogatása.

 

DEVOTIO HUNGARORUM ALAPÍTVÁNY

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Barna Gábor elnök

Cím: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Telefon: +36 62 544 216

E-mail: barna@hung.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 18456145-1-06

Számlaszám: 11735005-20449562

Alapítva: 1995

Célkitűzés: A vallási néprajzi kutatások, konferenciák és kiadványok, és a Bálint Sándor-hagyaték feldolgozásának támogatása.

 

DIÁKCENTRUM UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Sebőné dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus

Cím: 6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 19.

Telefon: +36 62 544 029

E-mail: dcentrum@stud.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Sebőné dr. Szenes Márta, Dr. Grezsa Ferenc, Pintér Tibor, Katona Miklós, Csomortáni Zoltán Domonkos, Schreiner Attiláné

Adószám: 18452763-1-06

Számlaszám 57400217-10117781

Kategória: Kiemelten közhasznú

Alakulás éve: 1994

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: Célunk, hogy a Dél - alföldi régióban élő fiatalok számára hiánypótló életvezetési és készségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtsunk, amelynek eredményeként, hatékony életvezetésre képes, problémáit megoldó, munkát vállaló autonóm emberré válnak. A sablonos elrettentő példák helyett vonzó, tartalmas szabadidő tevékenységeket kínálunk az önismeret-fejlesztés jegyében: játékos, élményorientált foglalkozások; önismeretet fejlesztő feladatok, személyiségtesztek, illetve játékok; pályaorientációs tanácsadás; illetve a fentiekhez kapcsolódó kreatív foglalatosságok, mint például ékszer- és dísztárgykészítés, technikák tanítása.

Szolgáltatás: A szegedi felsőoktatásban tanulók részére nyújtunk ingyenes mentálhigiénés szolgáltatásokat, egyéni, személyes- és online pszichológiai tanácsadást.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

KRISTÓ GYULA ALAPÍTVÁNY

Cím: 6720 Szeged, Egyetem u. 2.

Közhasznú jogállással rendelkezik

Kuratórium: Makk Ferenc, Olajos Teréz, Almási Tibor, Blazovich László, Halmágyi Miklós

Kapcsolattartó: Halmágyi Miklós miklos8012@gmail.com

Adószám: 18473384-1-06

Számlaszám: 11735005-20515726

Cél: A Szegedi Tudományegyetemen folyó magyar medievisztikai munka (középkori kutatás) támogatása, e tárgykörben az oktató-, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.

 

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor

Cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.

Telefon: +36 62 546 652

Honlap: www.mft-hps.hu

E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Bacsó Béla, Gyenge Zoltán, Laczkó Sándor

Adószám: 19007799-1-42

Számlaszám: 10102086-09700602-00000002

Alakulás éve: 1989

Jogforma: Egyesület

Célkitűzés:

  • a hazai filozófiai élet összefogása és szervezése
  • a magyar filozófiai kultúra ápolása
  • a nemzetközi filozófiai élethez történő kapcsolódás elősegítése
  • a szakmai kommunikáció és információáramlás elősegítése
  • a szakmai érdekképviselet ellátása
  • a filozófiai műveltség terjesztése.

 

PRO PHILOSOPHIA SZEGEDIENSIS ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor

Cím: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Telefon: +36 62 546 652

E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Feleki Gábor

Adószám: 19081472-1-06

Számlaszám: 10800014-20000005-01884693

Jogforma: Alapítvány

Alakulás éve: 1990

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása, vendég professzúra, stb.

Célkitűzés: A szegedi filozófiai élet szervezése és támogatása, filozófiai rendezvények és kiadványok

 

 

SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR

ETSZK HALLGATÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Hódi Hajnalka

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Telefon: +36 62 545 025

E-mail: hal@etszk.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Hódi Hajnalka, Juhász Jenő , Laukó Gábor

Titkár: Hódi Hajnalka

Adószám: 18472527-1-06

Számlaszám: 10918001-00000019-44960001

Alapítás éve: 2004

Célkitűzés: Azért dolgozunk, hogy az ETSZK-n eltöltött évek alatt a hallgatók jól érezzék magukat, aktívan éljék meg a hallgatói közösségi életet, anyagi okok miatt lehetőleg ne kelljen megszakítaniuk tanulmányaikat, valamint presztízst teremtsünk a Karnak.

Az ETSZK hallgatói kisközösségeit támogatjuk saját programjaik, ötleteik megvalósításában anyagilag, tanácsadással, eszközökkel.

Szociális alapon támogatunk az ETSZK nappali és levelező tagozatos hallgatói közül évente minimum 20 főt pályázati formában.

Kategória: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 

 

SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI FOGORVOSKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga dékán

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

Telefon: +36 62 545 299

E-mail: fok.alapitvany@stoma.szote.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga elnök, Dr. Battancs Emese titkár

Alapító: Dr. Antal András

Adószám: 18466388-1-06

Számlaszám: 10300002-28518541-00003285

Az Alapítvány tevékenysége: közhasznú tevékenység

Célja: Az SZTE Fogorvostudományi Karán folyó képzés struktúrájának, valamint az oktatás feltételeinek és módszereinek folyamatos javítása.

 

 

SZTE GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

ÖKONÓMIA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Schneider Klára gazdasági vezető

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.

Telefon: +36 62 544 648, fax: +36 62 544 499

E-mail cím: sch@eco.u-szeged.hu

Adószám: 19085397-1-06

Számlaszám: K&H Bank szegedi fiók 10402805-28013596-00000000

Alapítás éve: 1992

Célkitűzés: Az alapító egyfelől társadalmi bázist kíván létrehozni a Csongrád megyei közgazdasági képzés intézményes kereteinek megteremtése érdekében, másfelől hogy pénzügyileg hozzájáruljon a felsőfokú képzés anyagi és személyi feltételeinek biztosításához.

 

 

SZTE GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Csóka Ildikó elnök, csoka@pharm.u-szeged.hu

Adószám: 19086037-1-06

Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank 10200201-28611644-00000000
A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány két évtizedes működése során több oktatóterem, számítógépes kabinet berendezését és felszerelését biztosította Karunkon. Rendszeresen ösztöndíjat nyújt PhD hallgatóknak, többféle pályadíjjal jutalmazza a konferenciákon szereplő kiváló gyógyszerészhallgatókat. A továbbiakban is a fentiek érdekében kíván tevékenykedni. Kérjük, hogy munkánkat segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) javára.

 

 

SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET

Kapcsolattartó: Deák Ágnes

Cím: 6701 Szeged, Pf. 1179

Telefon: +36 62 544 464

Honlap: www.aetas.hu

E-mail: aetas@mail.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Vajda Zoltán, Tomka Béla

Adószám: 19079581-2-06

Számlaszám: 10800014-60000005-01884642 CitiBank

Alapítás éve: 1985

Önkéntesek száma: 12

Célkitűzés: főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat közöl, de fogad más társtudomány ágból is írásokat.

Szolgáltatás: fiatal történészek, kutatók, publikálásának, munkájának elősegítése, megismertetése, a szakma és az olvasóközönség körében.

Az írásokért tiszteletdíjat nem fizetünk.

 

 

SZTE MEZŐGAZDASÁGI KAR
AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.
Kapcsolattartó: Dr. Horváth József, kuratóriumi elnök
Telefon: +36 30/2305753; +36 62/532-990
E-mail: horvath@mgk.u-szeged.hu
Jogállás: nem közhasznú
Adószám: 18453472-2-06
Számlaszám: 10200184-28112884-00000000
Célkitűzés: A mezőgazdasági oktatásban, kutatásban és gazdálkodásban érintettek versenypozíciójának javítása korszerű mezőgazdasági ismeretek átadásával.SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁÉRT, KUTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Dr. Kovács Zoltán egyetemi adjunktus

Tel: +36 62 546 717

6720 Szeged, Árpád tér 2.

www.inf.u-szeged.hu/rolunk/

E-mail: titkar@inf.u-szeged.hu; zelei@inf.u-szeged.hu

Kuratórium elnöke: Dr. Kovács Zoltán

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18468593-1-06

Számlaszám: 10300002-28519418-00003285 Magyar Külkereskedelmi Bank

Az Alapítvány időtartama: határozatlan.

Alakulás éve: 2001. április 30.

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó informatikai oktatói, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori, ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 

SZEGEDI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó:

Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár

Tel: +36 62 544 666; +36 62 420 154

6720 Szeged, Dóm tér 9.

http://astro.u-szeged.hu

k.szatmary@physx.u-szeged.hu

Jogállás: nem közhasznú

Kuratórium: Dr. Csákány Béla (elnök), Dr. Szatmáry Károly (titkár), Dr. Hevesi Imre, Dr. Nánai László, Sárneczky Krisztián

Adószám: 19081166-1-06

Számlaszám: 11998006-02600943-00000000

Alakulás éve: 1990

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: a Szegedi Csillagvizsgáló működtetése, az ott folyó kutatás, oktatás és ismeretterjesztés támogatása

Szolgáltatás: A rendszeres péntek esti nyitva tartások során csillagászati, űrkutatási kiselőadások, távcsöves bemutatók a lakosság számára.

Tevékenységi kategória:

- tudományos tevékenység, kutatás

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 

SZEGEDI KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET

Kapcsolattartó: Lukáts Lilla

Tel: +36 20 380 2064, +36 72 598 036

7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

www.szkbe.hu, www.mecsekhaza.hu

szkbe@szkbe.hu; info@mecsekhaza.hu

Jogállás: kiemelkedően közhasznú országos egyesület

Kuratórium/vezetőség:

Elnök: Ács-Kovács Milán

Titkár: Chikán Gábor

Elnökségi tagok: Bauer Márton, Gyergyák Balázs, Tarnai Tamás, Szabó Péter

Adószám: 18461709-1-06

Számlaszám: 57400097-10105577

Alakulás éve: 1997

Alkalmazottak száma: 3

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: Olyan közösség létrehozása, melynek fő feladata a karszt- és barlangkutatás, a természet és környezet védelme, és ezen gondolat fiataloknak való átadása.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, sport (a munkaviszonyban és megbízás alapján folytatott sporttevékenység, kivételével), természet-; állatvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem

Szolgáltatás: Egyetemisták munkájának támogatása, túravezetés, karsztos-barlangos erdei iskola működtetése, föld alatti földrajzóra tartása, geológiai (barlangok világát bemutató) bemutatóhely, barlangkutató bázis működtetése.

Szükséges adomány megnevezése: Számítógép, nyomtató, bányászkompaszt, fénymásoló, papír, írószer, szakkönyvek (karsztok, barlangkutatás, környezeti nevelés témakörökben)

 

SZEGEDI TTK ÖREGDIÁK ALAPÍTVÁNY

Kapcsolattartó: Boa Anikó

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Telefon: +36 62 544 507

E-mail: boaaniko@sci.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Mucsi László (elnök), Boa Anikó

Adószám: 18478846-1-06 1

Számlaszám: 57400107-11093204 Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet

Alakulás éve: 2007.

Célkitűzés: - Az öregdiákok tapasztalatainak hasznosítása az oktatásban, képzési struktúrában, a képzés korszerűsítésére vonatkozóan.
- A Kar és a végzett diákok kapcsolatának, felépítése, annak erősítése, ilyen témájú találkozók, klubok, események szervezése, rendezése révén.
- Az alumni mozgalom kultúráját népszerűsítő műsorokban, cikkekben, sajtómegjelenésekben való szereplés.

- Hallgatói ösztöndíjak és utazási támogatás biztosítása, rendszerének kialakítása.

- A "SZTE TTIK Kiváló Hallgatója" díj fenntartása és továbbfejlesztése.

- A végzett hallgatók kapcsolati tőkéjének feltérképezése, a kapcsolati tőke erősítése (a frissen végzettek elhelyezkedésének segítése).
- Az öregdiákokkal való kapcsolattartás általános infrastrukturális hátterének korszerű szinten tartása.

- Állandó Öregdiák Klub működtetése, finanszírozása.

Kategória: oktatási tevékenység

 

 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETM KÖZOKTATÁSI EGYSÉGEIHEZ TARTOZÓ ALAPÍTVÁNYOK

A „SÁGVÁRIS NEBULÓKÉRT” ALAPÍTVÁNY

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolához tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Fakan Csaba

Cím: 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Telefon: +36 62 544 348

E-mail: iskola@sgyak.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 19084200-1-06

Számlaszám: 11102302-19084200-10000001

Kuratórium: Dr. Törőcsik Tamás (elnök), Fakan Csaba, Kállai Csaba, Dr. Blazovich László, Katonáné Pap Éva

Alapítás éve: 1992

Célkitűzés:

- az idegennyelv tanulás feltételeinek, hatékonyságának emelése,

- csereutak támogatása,

- az iskola nyelvtanárai által szervezett nyelvi táborok támogatása,

- az iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása,

- az egyéb területen tehetséges tanulók segítése,

- tanulmányi és sportversenyek támogatása, szaktáborok stb. segítése, erre való felkészítés,

- az Alapítvány lehetőségeihez mérten az iskola általános működési feltételeinek javítása,

- a diákok szociális és egészségügyi (mentálhigiénés) képzése, az ezzel kapcsolatos felvilágosító tanfolyamok szervezése, valamint az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése és bővítése.

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolához tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Dani-Cseh Mária

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. fsz. 25.

Telefon: +36 62 544 855

E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18474897-1-06
Számlaszám: OTP Bank: 11735005-20520469

Kuratórium: Újvári István, Dani-Cseh Mária, Horváth Judit Éva

Alapítás éve: 2005

Önkéntesek száma: 10-15

Kategória: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Célkitűzés: Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolája, jelenleg SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak és leendő tanulóinak támogatása.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés