Kiállítás és konferencia: Petri Gáborra emlékeznek

A 100 éve született Petri Gábor sebészprofesszorra, akadémikusra, rektorra kiállítással és konferenciával emlékeznek tisztelői, valamint az SZTE Klebelesberg Könyvtár és a Petri Tanítványok Baráti Köre. Az „alapító” érdemeit emlegetve a szegedi egyetem sebészeti klinikáját ünneplik.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„A sebészet mesterség, művészet és tudomány” – idézik tanítványai a 100 éve született Petri Gábort. A centenárium évében az egykori Szegedi Orvostudományi Egyetem egykori rektorára, a hírneves sebészére és országgyűlési képviselőre több programmal is emlékeznek. Hívei legutóbb 2014 szeptemberében tartottak tudományos ülést.


 

  Fotók: a szalonnasütéstől a lordkancellári fogadásig


A Szegedi Tudományegyetem József Attila tanulmányi és Információs Központjában – az ottani Klebelesberg Könyvtár egyetemi gyűjteménye, illetve a Petri Tanítványok Baráti Köre jóvoltából rendezett emlékkiállítást – 2014. november 18-án nyitotta meg Vécsei László akadémikus és Keveházi Katalin, a bibliotéka főigazgatója.

Fotó az éppen cigarettára gyújtó professzorról. A Fasori Evangélikus Gimnázium 50 éves érettségi találkozóján, 1951-ben készült csoportképen egykori osztálytársai körében tűnik föl Petri Gábor. Fekete-fehér és színes fotók sora kapott helyet a tablókon. Az egyik képen ballagókat üdvözöl a sebészprofesszor. Egy másikon szalonnát süt az intézeti kiránduláson. A harmadikon fogadja felesége gratulációját… A legérdekesebb felvétel az angliai hírügynökség hivatalos fotósa által rögzített pillanat: a szegedi professzort, országgyűlési képviselőt Lord Elwyn-Jones lordkancellár üdvözli. A „képaláírásból” azt is megtudjuk: az Interparlamentáris Unió 8 napos konferenciája idején Petri találkozott Sir Hugh Wontnerrel, Lodon főpolgármesterével is a Lancaster House-ban.

Az Évfordulós Professzori Arcképcsarnok Petri-féle tárlatát Pap Kornélia, az SZTE Klebelsberg Könyvtár egyetemtörténeti szakkönyvtárosa rendezte. Tőle hallottuk, hogy az 1946-ban Ditrói Gábor dékán aláírásával Petri Gábor nevére kiállított műtősebészi oklevél a tárlat egyik érdekes ritkasága. Különleges tárgynak számít az az öngyújtó is, amit a PEMCO cég igazgatójától Petri Gábor azzal a szív-tüdő készülékkel együtt kapott, amelyet Szegedre hozva itt elvégezhették az első nyitott szívműtétet.


 

  Akadémikus az akadémikusról


„Éppen négy évtizede annak, hogy Petri professzor úr befogadott mint elsőéves orvostanhallgató diákköröst a vezetése alatt álló Kísérletes Sebészeti Intézetbe. Így több okból eredően is évekig szoros kapcsolatban voltam a Sebészeti Klinikával. Ma is jól emlékszem arra, amikor számos kötelezettsége mellett gyakorta időt szakított ránk, érdeklődött, tanácsokat adott a Végh adjunktus úr laboratóriumában folyó immunológiai kutatásainkhoz” – kezdte az emlékkiállítást megnyitó beszédét Vécsei László akadémikus.

„Ki is volt Petri Gábor? Mi lehet az oka annak, hogy tiszteletére Alapítványt hoztak létre, gyakorta megemlékeznek rá tanítványai és ma már a tanítványok tanítványai? Miként lehetséges, hogy 100 évvel születése után itt álunk főhajtással a klinika igazgatójára, az egyetem nagytekintélyű rektorára, az Akadémia Orvosi Osztályának első szegedről származó hajdani elnökére gondolva?” – kérdezte hallgatóságától Vécsei professzor. Válaszként ismertette Petri Gábor szakmai életútjának főbb állomásait.

Egyetemi tanulmányait a Grazi és a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen végezte, majd sebész, műtősebész szakvizsgát tett Petri Gábor. Szegeden a Sebészeti kórtan témakörben szerzett magántanári fokozatot.

Fiatalon, 39 éves korában nevezték ki egyetemi tanárnak. A Sebészeti Tájanatómiai és Műtéttani Tanszéket, a későbbi Kísérletes Sebészeti Intézetet több, mint három évtizeden át igazgatta. A nagyhírű szegedi Sebészeti Klinikát – amit később már csak Petri Klinikaként emlegettek – közel negyed évszázadig vezette.

Petri Gábort a ’70-es években elsősorban a hűdéses bélelzáródás pathophysiológiája és terápiája foglalkoztatta, s igen komoly tudományos elismerést szerzett munkásságával.

Első négy éves rektori megbízatását fiatalon 44 évesen kapta meg, majd 1975-től 1984-ig közel egy évtizeden át látta el újra ezt a feladatot. 1984. júniusában nyugdíjba vonult, s az azt követő év júliusában elhunyt.


Petri_Gabor_kiallitas_2014._november_18
Kiállítás és konferencia: Petri Gáborra emlékeznek - GALÉRIA

 

  Mayo klinika és az első élődonoros veseátültetés


Petri Gábor sokszínű munkásságának a legszebb gyöngyszeme a Tisza parti Mayo Klinika létrehozása volt. 1970-ben indult az intenzív terápiás osztály, amelyből 13 évvel később Boros Mihály professzor vezetésével önálló Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet jött létre. Petri Gábor álma, a szívsebészet, az 50-es évek közepén először átmenetileg az I. számú Belgyógyászati Klinika egyik osztályrésze volt, majd átkerült a Sebészeti Klinikára Kovács Gábor professzor vezetésével.

A mellkas- és tüdősebészet megindítása Kulka Frigyes nevéhez kötődik, s 1961-ben megnyílt a mellkas sebészeti osztály is. A nyelőcsősebészet alapjait Imre József rakta le, aki angliai tanulmányútjáról hazatérve világszínvonalú szakmai műhelyt alkotott.

„Az urológia osztályt 1954-től Német András vezette, s 1962-ben elvégezték hazánkban az első úgynevezett élő donoros veseátültetést. Az 50-es évek első felében Németh András és Gál György fejlesztette ki az első hazai művese kezelést, amelynek talaján később önálló művese állomás jött létre.

A művese kezelés alapfeltétele a biztonságos vérellátás. A klinika épületében 25 évig működött a szegedi Véradó Állomás, amelynek vezetését Gál György látta el.

A vastagbél és végbélsebészet 1965 óta az általános sebészeten belüli szubdiszciplinává vált a klinikán meghatározó személyisége Baradnay Gyula professzor volt. Az érsebészeti munka kiemelkedő tevékenységnek számított a 60-as évektől, később vezető alakja Pepó János lett. Kiemelendő még a Központi Klinikai Kémiai Laboratórium életre hívása 1980-ban, amelyet Tanos Béla professzor vezetett. Nagy Sándor professzor pedig – aki 1960-ban csatlakozott Petri professzorhoz – 1984-ben átvette a Kísérletes Sebészeti Tanszék vezetését és nemzetközileg is elismert keringés- és sokk-kutatásokat végzett. Ebből a kiváló klinikai szellemi műhelyből emelkedett ki számos meghatározó intézet sebészeti osztályának, klinikájának vezetője, prominens személyisége” – hangsúlyozta Vécsei professzor.

„Petri Gábor szakmai éles látása, európai műveltsége, integratív személyisége és – ne feledjük – emberismerete tette lehetővé azt, hogy ez a világszínvonalú munkát végző csapat létrejöjjön és egyben maradva maradandót alkosson. S ez a sokszínű profil az elmúlt évek során csak tovább fejlődött az emlősebészet, a májsebészet és a hasnyálmirigy-sebészet méltán vívott ki komoly hazai és nemzetközi elismerést a klinikának.

Petri Gábor egyetem szervezőként is maradandót alkotott. Klinikájából a korábban említett intézetek és tanszékek nőttek ki. Széleskörű kapcsolatrendszere révén sokat tett a szegedi 400 ágyas klinika későbbi felépítéséért, az egyetemi épületek rekonstrukciójáért. Hazai és nemzetközi, szakmai és társadalmi megbízatásai adta tekintélyével szolgálta a Szegedi Orvostudományi Egyetemet, intézetek építésével, külföldi ösztöndíjak megszerzésével, kutatási anyagi források biztosításával. A ’Tisza parti Mayo Klinika’ pedig világszerte ismertté tette a szegedi sebészetet – zárta köszöntőjét Vécsei László.


 

  A tanítványok és a tanítványok tanítványai


„A tanítványokba kell invesztálni, nem szobrokba! A tanítványok tovább emlékeznek, mint egy kőszobor” – idézték professzorukat az utódok.

A tanítványok és a tanítványok tanítványai tudják is, Petri Gábor milyen jelentős alakja volt a szegedi orvostudománynak. Ám a mai medikusok és rezidensek számára nem ismerős a Petri név – sajnálkozott Kovács Gábor professzor. A 29 éve létező Petri Tanítványok Baráti Köre mai elnöke elmondta: a járási kórház súlyának megfelelő egyetemi intézményt fejlesztett világszínvonalú sebészeti klinikává – okosan, türelmesen, segítőkészen, a fiatalokat mentorálva. Petri érdeme az is, hogy megújította a hazai sebészeti eljárást. „Behozta a fiziológiát a hazai sebészeti gyakorlatba” – említett egy példát a Petri-féle újítások közül. Több mint húsz év tanulmányútnyi időre segítette határon túli intézményekbe tapasztalatszerzésre a tanítványait, akiknek az egész szemlélete megváltozott a külföldön látottak hatására. A szegedi orvosegyetem rektoraként Petri Gábornak köszönhetjük a központi mikrobiológiai laboratóriumot, a máig új klinikának nevezett épülettömböt – említett néhány példát Petri érdemei sorából Kovács professzor.


 

  A 29. tudományos ülés


A Petri Gábor Baráti Kör tagjain kívül számos neves orvosprofesszor és szegedi személyiség, továbbá néhány családtag is megtisztelte jelenlétével az emlékkiállítást megnyitó ünnepséget. Az őszi konferencia szezonon túl, 2014. december 6-án (szombaton) 10 órától tartja szokásos, immár 29. tudományos ülését a Petri Tanítványok Baráti Köre. Az MTA SZAB székházába várják Petri Gábor tisztelőit még Torontóból és Chicagóból is – tudtuk meg Gervain Mihálytól, a civil szervezet titkárától.

A hagyományoknak megfelelően megemlékeznek a baráti kör egykori tagjaira, majd Petri Gábor gondolataiból idéznek a tudományos előadásokon.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár Évfordulós Professzori Arcképcsarnok Petri-féle tárlatát 2015. január 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

 

A Petri Gábor-féle programok meghívója itt olvashatók.

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Edelmayer Zsolt

 

Korábban írtuk:

Ünnepi tudományos ülés Petri Gábor sebész tiszteletére

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés