3/2018. (VI. 29.) sz. rektori - kancellári együttes utasítás a vagyonnyilatkozattétel rendjéről

3/2018. (VI. 29.) sz. rektori - kancellári együttes utasítás a vagyonnyilatkozattétel rendjéről


1. sz. melléklet: Vnyt. melléklete szerinti formanyomtatvány

2. sz. melléklet: Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

3. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat kitöltési útmutató

4.1. sz. melléklet: Átvételi elismervény minta

4.2. sz. melléklet: Átvételi elismervény minta

5. sz. melléklet: Meghatalmazás minta

6. sz. melléklet: Felszólítás kötelezettség 8 napon belüli teljesítésére

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium