TIK-oldal

Az SZTE TIK a KÖVET Egyesület tagvállalatai között

Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ 2010. április 20-val a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért tagvállalata lett.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1995 októberében alakult Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven, az INEM magyar tagjaként. Az egyesület 2007 óta a CSR Europe és a Global Footprint Network magyarországi tagja.

A KÖVET nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő kiemelten közhasznú szervezet. Szolgáltatásokat nyújt, és gyakorlati programokat szervez a környezetre kisebb terheket rovó vállalati működés elterjesztése érdekében.

A KÖVET politikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem "zöld mintavállalatok" (2010-ben több mint 100 tagvállalatot számlált már), de felelősséget érző cégek, akik működésüket is ezen szempontok szerint alakítják, alkalmazzák és terjesztik a környezettudatos vállaltirányítás eszközeit és módszereit. 

Az SZTE TIK Egyesületbe való belépésének célja

kovet_logo_1000px„Csatlakozásunkkal szeretnénk még jobban kinyilvánítani a fenntarthatóság, a környezettudatos, etikus viselkedés, vállalati magatartás fontosságát. További célunk, hogy ezzel a lépéssel is jó példát mutassunk az Egyetem többi egysége számára, elősegítve a „Zöld Egyetem” koncepció megvalósulását. Hosszú távú célunk, hogy az egész magyar felsőoktatás számára mintaértékű programokat és eredményeket mutassunk fel.” 

 

A KÖVET céljai 

 • A vállalatok és más szervezetek környezeti és társadalmi felelősségének erősítése;
 • A környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati ismeretei és az e téren megszerzett tapasztalatok népszerűsítése a vállalatok körében, a társadalom megfelelő tájékoztatása az ilyen jellegű erőfeszítésekről;
 • Külföldi tapasztalatok hasznosítása a nemzetközi hálózat segítségével;
 • Azon felismerés nyilvánvalóvá tétele, hogy a környezeti és társadalmi szempontokat is figyelembe vevő vállalati gazdálkodás nem költségnövelő tényező, hanem hozzájárul az érintett vállalat és az egész gazdaság sikeréhez;
 • A vállalati társadalmi felelősség szellemiségének elterjesztése, különös tekintettel annak mély értelmezésére, a kis- és középvállalatok pozitív szerepére;
 • A környezettudatos vállalatirányítás módszereinek és technikájának bevezetése a legfogékonyabb vállalatoknál, különösen a KÖVET tagvállalatainál;
 • Vállalati és külső oktatás, továbbképzés szervezése a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati társadalmi felelősség követelményeivel összhangban;
 • A gazdasági környezet olyan irányú befolyásolása, hogy a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati társadalmi felelősség nagyobb ösztönzést kapjon;
 • Költségcsökkentési lehetőségek keresése és kihasználása, különösen az energia-, víz- és alapanyag-felhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok mennyiségének csökkentése, feldolgozása terén (tisztább termelés);
 • A környezetkímélő és a fenntartható fejlődés szempontjából legjobb termékek, szolgáltatások piaci elterjedésének támogatása.
 • A vállalat vonzóbbá tétele a jobb munkaerő megszerzése és a dolgozók motivációja érdekében;
 • A környezettudatos vállalati működésben élenjáró, felelős cégek jó hírének növelése, különös tekintettel a helyi közösségre és a sajtóra;
 • Az ökoszociális piacgazdaság kifejlődésének elősegítése;
 • A környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulás.
 • Együttműködés a fenti célokat valló üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel.

Info: www.kovet.hu 

Kapcsolattartó:

Erdélyi Evelyn
kongresszusi központ vezető
erdélyi.evelyn@tik.u-szeged.hu

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés