Bezár

Egyetem vezetése

Prof. Dr. Rovó László

Prof. Dr. Rovó László

2010. július 06.
8 perc
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS

VEZETŐI TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 


Prof. Dr. Rovó László rektorNév: Dr. Rovó László

Születési idő, hely: 1965. január 3., Szeged

Állampolgárság: magyar

Jelenlegi munkahely: Szegedi Tudományegyetem,

Általános Orvostudományi Kar,

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

6725 Szeged, Tisza L. krt. 111.

Tel/ fax: 62/ 545-310, 62/545-848

E-mail: office.orl@med.u-szeged.hu

 

Szakirányú végzettség, szakvizsgák

1989-ben kaptam orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán „summa cum laude” minősítéssel. 1993-ban szakvizsgáztam fül-orr-gégegyógyászatból „jeles” eredménnyel, 2001-ben audiológus szakorvosi képesítést szereztem „kiválóan megfelelt” minősítéssel, majd 2006-ban foniátriai szakvizsgát tettem szintén „kiválóan megfelelt” eredménnyel.

 

Tudományos fokozatok

2004-ben a „Klinikai és kísérletes kutatás a helyreállító és szervkímélő sebészetben” doktori iskolában védtem meg Ph.D. értekezésemet „Surgical-anatomical aspect of the cricoarytenoid joint" címmel „summa cum laude” minősítéssel.


Munkahelyek, beosztások, vezetői tevékenység

Pályám kezdete, 1989 óta dolgozom a SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán. 1994-ben tanársegédi, 2003-ban adjunktusi, 2008-ban docensi kinevezést kaptam. 2009-ben lefolytatott habilitációs eljárás után, 2010-ben az Egyetem habilitált doktorává nyilvánítottak. 2012. január 01-től a SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója vagyok, 2012. július 26-án egyetemi tanári kinevezést kaptam.

 

Közéleti tevékenység, vezetői megbízások

 • 2008-tól Csongrád megye fül-orr-gégész szakfőorvosa vagyok,
 • 2008-tól a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesületének vezetőségi tagja,
 • 2011-től a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesületének elnökségi tagja,
 • 2015-től a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesületének elnöke vagyok.
 • 2007-2012 között a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság vezetőségi tagja,
 • 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja,
 • 2013-tól 2017-ig a Magyar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Társaság Gégemicrochirurgiai Szekció elnöke voltam.
 • 2017-től a Magyar Fej-Nyaksebészeti Társaság elnökségi tagja,
 • 2016-tól a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium Tanácsadó Testületének tagja,
 • 2017-től a háromtagú Szakmai Kollégium tagja,

 

Egyetemi funkciók

 • 1992 SZTE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika finanszírozási felelős
 • 2010 SZTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja
 • 2011 SZTE ÁOK Kari Tanács tagja
 • 2015 SZTE ÁOK Tudományos Bizottságának tagja
 • 2015 SZTE ÁOK Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ elnöke
 • 2017 SZTE ÁOK Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ grémium vezetője

 

Szerkesztőbizottsági tagság

 • 2011 Fül-Orr-Gégegyógyászat c. szaklap
 • 2011 World Journal of Otorhinolaryngology

Lektori munka: Több nemzetközi és hazai folyóiratban rendszeresen lektorálok (pl.: 2009-től a The Laryngoscope , 2010-től International Journal of Pediatric Otolaryngology)

 

Hazai- és nemzetközi oktatási tevékenység

Az egyetemi graduális és prostgradális képzésben különböző beosztásokban 1994-től veszek részt angol és magyar nyelven. 2003-2011-ig a klinika oktatási felelőse voltam (2003-ban Dékáni Dicséretet kaptam oktató munkámért).

A fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet több területén nemzetközi kerekasztalok szervezője és résztvevője vagyok. Az Európai Fül-Orr-Gége Társaság szervezésében számos alkalommal vettem részt nemzetközi kurzusok oktatójaként, melyek több esetben a munkacsoportom által kidolgozott új eljárások köré szerveződtek (ld. melléklet; Lausanne, Amsterdam). Munkám alapján két alkalommal meghívást kaptam az Amerikai Gégészeti Társaság Kongresszusára és előadást tarthattam a Bostoni Harvard Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikája által szervezett foniátriai, gégesebészeti kurzuson. Megírhattam az amerikai Társaság által szerkesztett gégesebészeti tankönyv egy fejezetét, mely a közeljövőben jelenik meg.

Az Angol Gégészeti Társaság által szerkesztett gégesebészeti tankönyv megírásában szintén részt vettem (a 2015-ben megjelent, Sandhu-Nouraei által szerkesztett Laryngeal and tracheobronchial stenosis c. tankönyvbe a Bilateral impaired vocal cord immobility c. önálló fejezetet írtam).

Fülsebészeti területen a Varsói Caetani Word Hearing Center kurzusainak rendszeres felkért oktatója vagyok. Szervezőként és oktatóként részt vettem a Marosvásárhelyi Cochlearis Implantatiós Központ kialakításában és jelenleg Kisinyovban folytatok hasonló tevékenységet.

Klinikánk európai fülsebészeti továbbképző központként működik, oktató intézményként rendszeresen részt vállal új fülsebészeti műtétek nemzetközi oktatásában (vezető orvostechnológiai cégek számos új eljárást a humán műtéti gyakorlatba klinikánkon vezettek be, pl.: Nucleus profile cochlearis implantátum, BAHA készülékek új típusai).

Külföldi tanulmányútjaim, és tudományos együttműködéseim során számos nemzetközi kapcsolatot építettem ki neves intézetekben (pl. Stanford, Harvard, Chicago, Jenai Egyetem, Gerai Egyetem, stb. fül-orr-gégészeti vezetőivel) és ezen keresztül elősegítettem kollegáim nemzetközi tanulmányútjait.

 

Ph.D. képzés

Témavezetőként, oktatóként közreműködöm a “Klinikai és kísérletes kutatás a helyreállító és szervkímélő sebészetben” doktori iskola, “A funkciómegtartás és helyreállítás sebészeti lehetőségeinek kutatása a fül-orr-gégészetben és a fej-nyaksebészetben” alprogramjában.


Témavezető vagyok “A veleszületett és szerzett laryngo-trachealis szűkületek sebészi kezelése, ezek kísérletes sebészi vizsgálata, a funkció helyreállítás sebészi módszerei”,Rhinológia, rhinitis allergica”, „Alvási medicina (alvásdiagnosztika, alvási apnoe, sebészi terápia)”, „Endoszkópos maxillofacialis és koponyaalapi sebészet” témakörökben.


Hat hallgató szerzett sikeresen Ph.D. fokozatot vezetésem alatt, eddigi eredményeik alapján további 4 védés várható a közeljövőben.


Számos alkalommal kértek, kérnek fel Ph.D.-védés és habilitációs eljárás során opponensnek, illetve bizottsági tagnak.


Vezetőként nagy hangsúlyt fektetek a tudományos utánpótlás folytonosságára. A Klinikán az Egyetemi elvárásoknak megfelelően nagy hangsúlyt helyezek a tudományos munka


magas színvonalát biztosító teamek, hálózatok kialakítására. Gyakorlatilag minden kollegám Ph.D. oktató vagy hallgató. Két korábban végzett Ph.D. hallgatóm már rendelkezik, vagy a közeljövőben rendelkezni fog önállóan végzett Ph.D. hallgatóval. Az elmúlt években átlagosan 2-3 Ph.D. védés történt és a jelenlegi adatok alapján az elkövetkező években is tartható ez a tendecia, ami a 30 fős felsőfokú végzettséggel rendelkező kollegák számához képest véleményem szerint jó eredménynek tartható.

 

Pályázatok (Szakmai vezetés, mint a KKKK elnöke)

 

GINOP 2.3.2. ECRIN labor és eszközbeszerzési infrastuktúra fejlesztés, Pécsi vezetésű konzorciumi pályázat, az SZTE része: 198M HUF, melynek célja a magyar részvétel elmélyítése az ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban.

 

Oktatási altémavezető: EFOP 3.6.2. HECRIN-KLIKK. Pécsi vezetésű konzorcium, SZTE rész: 450M HUF

A projekt célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem konzorciuma, valamint a Semmelweis Egyetem, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a European clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) támogató partnersége hozzájáruljon a hazai gyógyszerágazat fejlődéséhez megnövelve a nem szponzorált klinikai vizsgálatokból származó nemzetgazdasági és egészségügyi ágazati bevételeket, javítva hazánk versenyképességét és a nemzetközi gyógyszerkutatásokban való részvételét.

 

Kongresszus és kurzus szervezés

Vezetésem alatt klinikánk és a Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Társaság 36 hazai és nemzetközi tanfolyamot, kongresszust szervezett, melyből a fontosabbak a következők:

 

2013 Magyar Audiológus Kongresszus – Budapesten

2013 Európai Audiológus Kongresszus – Budapesten

2015 Magyar Audiológus Kongresszus – Szolnokon

2016 Európai Fej-Nyaksebészeti Kongresszus - Budapesten

2016 Világkongresszus: az implantálható hallásjavító eszközök objektív hallásvizsgálati módszerei – Szegeden

2016 Magyar Audiológus Kongresszus - Szegeden

2016 Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Társaság Országos Kongresszusa – Szegeden

2017 Magyar Audiológus Kongresszus – Szegeden

 

Már elfogadott és szervezés alatt álló kongresszusok:

2018 Magyar Audiológus Kongresszus - Szegeden

2018 Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Társaság Országos Kongresszusa – Szegeden

2018 U.E.M.S. az európai fül-orr-gégészeti Társaság oktatási kongresszusa – Budapesten

2020 Implantátiós Balkán Kongresszus

2021 Európai Gyermek Cochlearis Implantatios Szövetség (ESPCI) – Kongresszusa

 

Tudományos tevékenység

Ezideig 212 dolgozatot publikáltam az MTMT adatlap szerint, ebből 93 „in extenso” közlemény, mely utóbbiak impakt faktor: 58,200 (az elvárt MTA szakmaspecifikus doktori szint 16); Hirsch-index: 9., független idézettség 230 (az elvárt MTA szakmaspecifikus doktori szint 76). Továbbá 12 hazai és nemzetközi könyvrészlet írásában vettem részt, valamint két találmány fűződik a nevemhez, melyet közösen jegyzünk kutatótársaimmal. Mindezek mellett, munkacsoportjaim több kézirata áll jelenleg benyújtás előtt, vagy bírálat alatt. Több mint 600 előadást tartottam hazai és nemzetközi fórumokon, természetesen társszerzőkkel. Tudományos közleményeim lefedik a fül-orr-gégészet teljes spektrumát. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fenti munkák többségükben hazai kutatóhelyek részvételével és saját ötletekre épülve valósultak meg.


Több nemzetközi céggel (pl. Cochlear, Med-El) állunk szoros munkakapcsolatban az implantológiai kutatások területén.


Tagja, esetenként tisztségviselője vagyok több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak:

 • Tagja és jelenleg elnöke vagyok a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesületének,
 • tagja, ill. vezetőségi tagja a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságnak,tagja, ill. elnökségi tagja a Magyar Fej-Nyaksebészeti Társaságnak.
 • 1998-tól tagja vagyok a European Laryngological Society-nek,
 • 2012-ben tagjává választott a világ vezető légút sebészeit képviselő Chevalier Jackson Társaság.

 

Szakmai és egyéb díjak

2010-ben elnyertem a Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság Kempelen Farkas díját, valamint munkacsoportom kapta az European Laryngological Society fődíját, a Lichtenberger-díjat.

Innovatív sebészi tevékenységemért 2014-ben kaptam a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, valamint Szeged Város Érmét, 2017-ben Ságvári Emlékérmet kaptam.

 

Szakmai munka (Betegellátás)

Pályám kezdete, 1989 óta, klinikai munkám során több mint 12000 műtétet végeztem, mely gyakorlatilag lefedi a fül-orr-gégészet teljes spektrumát, az implantálható hallókészülékektől a minimálisan invazív fej-nyaksebészeti műtéteken keresztül a nagy szöveti rekonstrukciót igénylő fej-nyaki daganatok sebészetéig. Ezzel összefüggésben több, nemzetközi tekintetben is újnak számító és egyre inkább elfogadott terápiás koncepciót, új műtéti megoldást fejlesztettem ki munkatársaimmal, melyeket vezető nemzetközi lapokban is publikáltunk. Két szabadalmat jegyzek munkatársaimmal együtt.

 

Szakmai területeimen országos és nemzetközi konzultációs feladatokat látok el és számos esetben kérnek fel műtétek végzésére. A fül-orr-gégészet határterületein gyakran végzek Egyetemünk és több magyar intézet különböző osztályaival kooperációban műtéteket. Rendszeresen részt veszek a legújabb műtéti technikák elsajátítása céljából külföldi továbbképzéseken.

 

Szeged, 2017. október 10.

Dr. Rovó László

tanszékvezető egyetemi tanár

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek