Bezár

Az Egyetemről

HorvathRobert

Centenáriumra hangolódva

Centenáriumra hangolódva

2021. június 30.
3 perc

Az ÁJTK egy centenáriumi ünnepi programsorozattal készül az első szegedi tanév 100. és a Kar alapításának 150. évfordulója alkalmából, amely kapcsán kartörténeti emlékeket teszünk közzé digitalizálva.

Ruszoly, József: Egy lappangó jegyzőkönyv nyomában : hatvan év múltán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 235-262. (2017) http://acta.bibl.u-szeged.hu/49969/1/juridpol_080_235-262.pdf megjelent publikációjában olvasható az alábbi életrajz: „Horváth Róbert, aki jogi tanulmányait Miskolcon kezdte (1935–1936), majd Szegeden fejezte be (1936–1939), 1949-ben a miskolci jogakadémiáról került Szegedre; itt előbb az 1949/50-i tanévben – a még állásban lévő ifj. Boér Elektől – a Közgazdaságtudományi és Pénzügytani Tanszéket vette át két tanévre (helyébe 1952-ben a Marxizmus-leninizmus Tanszék gondozta a politikai gazdaságtan került), az 1953/54-i tanévben pedig az 1953. december 12-én elhunyt Schneller Károly örökébe lépett, s meg is maradt a Statisztikai Tanszék élén nyugalomba vonulásáig (1986). Nyilvános rendkívüli egyetemi tanár 1950. szeptember 1-től, egyetemi tanár pedig 1951. október 1-től lett. Nagy műveltségű, a közgazdaságtan, a statisztika és a demográfia, valamint ezek története köréből sok könyvet, még több tanulmányt közzétevő, termékeny alkotó volt. 1957-ben dékáni tisztbe nyilvánvalóan azért juttatták, mert mindkét oldal elfogadta.


Dr. Horváth Róbert jogakadémiai ny.rk.tanárnak egyetemi magántanári képesítés iránt beadott kérvényében szerepel az alábbi életrajzi adat:


horvathrobert_2


Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1947-1948.

1948.03.17. 6. rendes kari ülés jegyzőkönyvéből.


https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZEGED_SZTE_JogiKT_1947-1948/?pg=457&layout=s&query=Horv%C3%A1th%20R%C3%B3bert

Részlet az oktatói működésének negyven éves jubileuma , és hetvenedik születésnapja alkalmából készült kötetből:


horvathrobert_3


Studia in honorem Roberti Horváth septuagenari.(1986)

http://acta.bibl.u-szeged.hu/37701/1/juridpol_036.pdf


Egyetemtörténeti érdekességeket olvashatunk az általa írt: A Szegedi Tudományegyetem Statisztikai Tanszékének történetéről címmel megjelent tanulmányában. „Abban a reményben vetem papírra ezt a pár kiegészítő gondolatot, hogy nemcsak az időkeretet tekintve, de a történések távlataira nézve is hozzá tudok tenni valamit az előző szakasz történetéhez. I. Történetírásunk már néhány évvel ezelőtt felvetette egyetemünk történetének problémáját. Az ezzel kapcsolatban lefolytatott módszertani megbeszélések gyorsan elvezettek ahhoz a megoldáshoz, hogy az egyetem történetét csak a legkisebb élő egységek történetén, vagyis a tanszékeken keresztül lehet a legkönnyebben megközelíteni, amennyiben ez a történetírás nem kíván az általánosságokban maradni, hanem a kultúrtörténeti elemzéshez komoly bázist kíván nyújtani.” „a 20-as évek végén — egyetlen gyorsírói jegyzeteken alapuló statisztikai tananyag készült csak, melyet meglehetős nagy önállósággal Gosztonyi Pál joghallgató adott ki.”( Statisztika, Egyetemi jegyzet, Kézirat gyanánt, Gosztonyi Pál joghallgató gyorsírói jegyzetei alapján, Szeged, 1929.) Horváth, Róbert:A Szegedi Tudományegyetem Statisztikai Tanszékének történetéről.In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 219-229. (1992)

http://acta.bibl.u-szeged.hu/6719/1/juridpol_041_219-229.pdf


Aláírása a kari tanácsi jegyzőkönyvben.

horvathrobert_4

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek