Sebezett kollektív identitás Kelet-Közép-Európában

„Bibó István, Szűcs Jenő és mások megközelítéseit tovább gondolva újszerű elméletet sikerült kidolgozonom a kelet-közép-európai térség társadalmi identitásának értelmezésére. Eszerint a régió elsődleges markere a sebzett kollektív identitás, ez mozgatja a döntéshozókat, ennek mentén értelmezhetőek a társadalmi reakciók, választási eredmények. Sőt a kortárs szépirodalom legjelesebb képviselői is e sebek fájdalmát és a gyógyulás lehetőségeit tematizálják.”

Előadónkról

Mate-Toth-AndrasMáté-Tóth András 1957-ben született Kalocsán, Budapesten​ érettségizett a Piarista Gimnáziumban. Teológiai tanulmányokat folytatott Szegeden, majd Bécsben, ahol 1991-ben doktorált, majd ugyanott 1996-ban habilitált, s ezzel a Bécsi Egyetem magántanára lett. 2011-ben a Pécsi Egyetemen második PhD fokozatot szerzett kommunikáció tudományból. 2014-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, Vallásnézet c. értekezésével.

1990 óta részese és alakítója Szegeden a felsőoktatásnak. Először a Juhász Gyula tanárképző Főiskolán tanított filozófiatörténetet magyar és német nyelven. 1992-től betétlapos képzést szervezett vallásismeret tárgykörben. 1996-tól a JATE BTK-n megalapította az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoportot, amelyből vezetése alatt 2000-ben az ország első és máig egyetlen Vallástudományi Tanszéke állt fel. Vezetésével sikerült a Szegedi Tudományegyetemnek akkreditálnia a magyar felsőoktatás történetében először vallástudomány szakot, amely azóta több mint 100 diplomát adott ki. 2015-től pedig elindult a valláselméleti doktori képzés, amelynek jelenleg négy hallgatója van.

Elsődleges kutatási területe a kelet-közép-európai régió társadalmi és vallási változásainak elemzése, a vallástudomány magyarországi története, valamint az alternatív vallási közösségek. E témákról több mint 30 kötetet írt illetve szerkesztett, s közel 300 tudományos publikációt közölt.

Jelen előadása a németországi Herder kiadónál megjelenés előtt álló kötetének vezérgondolatát fejti ki, melyet korábban számos nemzetközi konferencián mutatott be, többek között Bécsben, Berlinben, San Franciscoban és Washingtonban.

Sebezett kollektív identitás Kelet-Közép-Európában

„Bibó István, Szűcs Jenő és mások megközelítéseit tovább gondolva újszerű elméletet sikerült kidolgozonom a kelet-közép-európai térség társadalmi identitásának értelmezésére. Eszerint a régió elsődleges markere a sebzett kollektív identitás, ez mozgatja a döntéshozókat, ennek mentén értelmezhetőek a társadalmi reakciók, választási eredmények. Sőt a kortárs szépirodalom legjelesebb képviselői is e sebek fájdalmát és a gyógyulás lehetőségeit tematizálják.”