III. szemeszter

Prof. Dr. Szabó Gábor Egyetemi tanár
SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Prof. Dr. Ábrahám György Egyetemi tanár
SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika
Prof. Dr. Gallé László Egyetemi tanár
SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport Ökológiai Tanszék
Dr. Tóth Ágota Egyetemi docens SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport
Fizikai Kémiai Tanszék
Prof. Dr. Visy Csaba Egyetemi tanár
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Fizikai Kémiai Tanszék
Dr. Szatmári József Egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Prof. Dr. Nagy Katalin Dékán
SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék
Dr. Koszta László Tanszékvezető egyetemi docens
SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Illés Mária adjunktus
SZTE ZMK Zeneművészeti Kar Zeneelmélet Tanszék
Dr. Balog Iván Docens
SZTE BTK Társadalomelméleti Intézet Szociológiai Tanszék
Dr. Kovács Lajos Tudományos főmunkatárs
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet