Újmódi BŰN ÉS régimódi BŰNHŐDÉS? A XXI. századi büntető igazságszolgáltatás kihívásai

Az állami büntetőhatalom létezése és gyakorlása fontos építőköve a társadalmunknak – minden ország társadalmának – és legfőbb feladatát tekintve lényegében aligha változik az idők során: a megsértett jogrend helyreállítása, a bűnös megbüntetése és ezeken keresztül a társadalom védelme. Az előadásban szó esik az újmódi bűnökről és a büntetőjogi megközelítésük nehézségeiről; a felelősségrevonási rendszer azon hagyományos és konzervált tényezőiről, amelyek miatt csak korlátok között lehet új megoldásokban gondolkodni. Ettől függetlenül tallózunk az új megoldások között, kitekintve Európa és a világ – demokratikus részének – igazságszolgáltatási rendszereire és rácsodálkozhatunk az európai integráció bűnözésre és büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatására is.

Előadónkról

30740970_1876223349063718_9026137513600745472_nKarsai Krisztina az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, jelenleg oktatási rektorhelyettes. Huszonkét éve kezdett el dolgozni az SZTE jogelődjében, a József Attila Tudományegyetemen, 2004-ben szerzett fokozatot, 2011-ben habilitált és 2014 óta egyetemi tanár. Kutatásai széleskörűek a büntetőjogon belül: a kábítószerrel visszaélés egyes alakzataival, a fogyasztók sérelmére elkövetett bűncselekményekkel, közlekedési bűncselekményekkel is foglalkozott, de tudományos érdeklődésének középpontjában az európai integráció büntetőjogra gyakorolt hatásainak vizsgálata áll, e témában szerezte 2017-ben nagydoktori (MTA doktora) fokozatát is. Oktatási tevékenysége körében a büntetőjoghoz és a kutatási területeihez tartozó tantárgyakat gondoz, valamint tanított jogi szaknyelvet angolul és németül, kurzusait retorikából és érveléstanból joghallgatóknak és doktoranduszoknak is meghirdeti. Európai (német, olasz, spanyol) egyetemek állandó meghívottja, egyben vendégprofesszora az Isztambuli Egyetemnek és a Sanghaji Politikatudományi és Jogi Egyetemnek. Az év oktatója volt a jogi karon 2015-ben, és 2017-ben a tudományos diákköri témavezetői sikerességéért (5 versenyen 5 első helyezett és 4 további helyezett) Mestertanár Aranyérem kitüntetést kapott. Az Európai Unió jogát oktató tevékenységéért viselheti a Jean Monnet professzor címet. Magánéletben két gyermek édesanyja, szenvedélyes tarokk-játékos, a SZTE Licit Akadémia alapítója, félmaratonra készülő futó, valamint az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja.

Újmódi BŰN ÉS régimódi BŰNHŐDÉS? A XXI. századi büntető igazságszolgáltatás kihívásai

Az állami büntetőhatalom létezése és gyakorlása fontos építőköve a társadalmunknak – minden ország társadalmának – és legfőbb feladatát tekintve lényegében aligha változik az idők során: a megsértett jogrend helyreállítása, a bűnös megbüntetése és ezeken keresztül a társadalom védelme. Ténykérdés azonban, hogy maga a bűnözés, az egyes bűncselekmények összképe alaposan megváltozott, hiszen a bűnözés a mindenkori társadalmi valóságból táplálkozik, onnan hajt ki minden bűncselekmény is. Így a modern világunkban szükségszerű, hogy újmódi bűnök is megjelennek (áfacsalás, jelszólopás, drónnal való titok-kifürkészés, virtuális kincsek elvétele számítógépes játékokban stb.). Vajon képes-e a büntető igazságszolgáltatás, amelynek jelenlegi rendszere mintegy 150 éves fejlődésre tekint vissza (hazánkban), de elveiben és filozófiájában azóta többnyire állandó mintázatokat követ, megfelelő választ adni ezekre az újmódi bűnökre? Lehetséges-e, hogy az új bűncselekmények új büntetőjogi válaszokat is követelnek? Vajon ez történik a büntető igazságszolgáltatás rendszerében? Állandó adaptációt látunk és így nem is létezik a címben megjelölt ellentmondás? Vagy esetleg tényleg régimódivá vált a „bűnhődés” és annak egész keretrendszere?

Az előadásban szó lesz az újmódi bűnökről és a büntetőjogi megközelítésük nehézségeiről; a felelősségrevonási rendszer azon hagyományos és konzervált tényezőiről, amelyek miatt csak korlátok között lehet új megoldásokban gondolkodni. Ettől függetlenül tallózunk az új megoldások között, kitekintve Európa és a világ – demokratikus részének – igazságszolgáltatási rendszereire és rácsodálkozhatunk az európai integráció bűnözésre és büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatására is.

Publikációk

Karsai Krisztina publikációinak listája elérhető itt: