A fizikai kémia alapjainak „rejtelmei” dióhéjban - nem (csak) kémikusoknak - 2009. március 11. Szerda 18.00

A fizikai kémia alapjainak „rejtelmei” dióhéjban - nem (csak) kémikusoknak
A kémia és a fizika összefüggésének fontosságát a XVIII. század közepén ismerték fel. Lomonoszovtól származik az a megfogalmazás, hogy „a fizikai kémia az a tudomány, amely a fizikai tételek és kísérletek alapján magyarázza meg az összetett testekben lejátszódó kémiai átalakulások okát.” Ma ennél sokkal tágabb értelmezést szoktunk adni: ez a tudományterület alapozza meg a kémia legfőbb elveit, és magyarázza meg az anyag fizikai és kémiai tulajdonságaira vonatkozó megfigyeléseket.
Az anyag tulajdonságainak értelmezése során modellezzük az egyszerű és összetett anyagi rendszereket (a tökéletes gázok, az ideális elegyek modellje), és a valóságban megfigyelhető anyagok reális viselkedését a modellektől való eltéréseken keresztül értelmezzük.
A kémia alapelveit a fizika tételeiből és törvényeiből kiindulva a két ún. főtételből vezetjük le. Az I. főtétel az energiamegmaradás törvényének fizikai és kémiai folyamatokra való alkalmazása: csak olyan folyamatok mehetnek végbe, amelyek során az energiamegmaradás érvényesül.
A II. főtétel a lehetségesek közül az önként, spontán végbemenő folyamatok okát fogalmazza meg, mely ok a növekvő rendezetlenség a rendszer és környezete együttesére vonatkoztatva. Ezen önként végbemenő folyamatok azért bírnak különleges fontossággal, mert ezek képesek az életünk, a mindennapjaink számára oly fontos, hasznosítható munka végzésére, energiatermelésre. Erre alkalmas egy spontán kémiai reakció. A gyakorlatban adott hőmérsékleten ennek mértéke a zárt edényben zajló kémiai folyamatok esetén az ún. szabadenergia, a nyitott edényben végbemenők esetében pedig az ún. szabadentalpia csökkenése.
A spontán végbemenő folyamatok határeseteként bevezetjük a „reverzíbilis” folyamat fogalmát, mely ugyan a valóságban csak végtelen hosszú idő alatt menne végbe, ám az így lezajló, hipotetikus folyamat összességében nem növelné a rendezetlenséget, és így a legtöbb hasznosítható munkát termelné.
A fenti kritérium, ez az elvi korlát az önként végbe nem menő folyamatokra is alkalmazható, hiszen akkor ezek visszafelé felírva természetesen spontán folyamatok. Így a maguktól végbe nem menő folyamatok megvalósításához minimálisan szükséges munkabefektetés éppen az ellenkező irányban felírt folyamat maximális hasznos munkája.
 
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!

VCS.jpgProf. Dr. Visy Csaba Egyetemi tanár
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Fizikai Kémiai Tanszék

 

Dr. Visy Csaba 1950-ben Szegeden született. Középiskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait is a József Attila Tudományegyetemen végezte 1969 és 1974 között, és vegyész diplomát szerzett.
Egyetemi oktatóként végigjárta a beosztások minden lépcsőfokát, 1989-ben docenssé, 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Tevékenységében mindig kiemelt fontossággal kezelte az oktatást. Jelenleg fizikai kémia és elektrokémia tárgykörből tart alapozó, illetve szakirányú előadásokat és szemináriumokat vegyész, kémiatanár, környezettudományi, kémia és környezettan Bsc szakos hallgatók számára, vezeti az Elektrokémia és Reakciókinetika Doktori Programot.