Előadónkról

KLDr. Kovács Lajos Tudományos főmunkatárs
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

Dr. Kovács Lajos 1961-ben született Hajdúszoboszlón. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte, utóbbit summa cum laude minősítéssel.

 
A diploma megszerzését követően 1985-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen helyezkedett el. 1996 óta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézet Nukleinsav Laboratóriumában folytatja munkáját tudományos főmunkatársként.
1989-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen egyetemi doktori, 1998-ban Ph. D. fokozatot szerzett a Szegedi Tudományegyetem, mindkettőt summa cum laude minősítéssel.
1987-ben a Cseh Tudományos Akadémia Szerves és Biokémiai Intézetében 3-hónapos tanulmányúton vett részt, ahol Antonín Holy professzor irányításával nukleozidok szintézisével foglalkozott.
1990-1991-ben 18 hónapot dolgozott posztdoktoranduszként a Zürichi Egyetem Szerves Kémai Intézetében, ahol Manfred Hesse professzor munkatársaként pókmérgek előállítását végezte.
1993-ban az Európai Unió ösztöndíjasaként 3 hónapot töltött az Odense-i Egyetemen Dániában, ahol Erik Pedersen professzor irányításával nukleozidok szintézisét tanulmányozta.
2002-ben és 2004-ben összesen 3 hónapot dolgozott Skóciában vendégkutatóként az Edinburgh-i Heriot-Watt Egyetemen, ahol a The Wellcome Trust ösztöndíjasaként cikloaddíciós reakciókon dolgozott Dr. Nicola Howarth-szal együtt.
1981-ben a 10. Nemzetközi Analitikai Kémiai Versenyen Belgrádban 1. díjat, 2000-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, 2001-ben Kisfaludy Lajos díjat nyert.
Kutatási területe a szerves és bioorganikus kémia különböző területeit ölelik fel. Számos hazai és nemzetközi pályázatban volt résztvevő ill. témavezető, eddig 7 doktorandusznak volt témavezetője.
Oktatási tevékenységében vegyészeknek szerves kémiai szemináriumokat és gyakorlatokat, orvostanhallgatóknak kémiai előadásokat, szemináriumokat és gyakorlatokat tartott ill. tart magyar és angol nyelven., Szénhidrátok, Nukleinsavak és Szerves kémiai szintézismódszerek címmel tartott ill. tart speciális kollégiumokat.
A tudományos kutatás mellett az ismeretterjesztés területén is aktív, az utóbbi időben napi- és hetilapokban, folyóiratokban, internetes portálokon jelentek meg írásai, a Kutatók Éjszakája rendezvény szervezésében vett részt, 2008 óta a Magyar Kémikusok Lapjának szerkesztőbizottsági tagja.